Trụ sở chính tại TP.HCM và chi nhánh lớn tại Hà Nội giúp QD luôn sẵn sàng chăm sóc các khách hàng của mình một cách tốt nhất khi có yêu cầu.


  - Hệ thống thông tin liên lạc được nối mạng 24/24 giúp việc trao đổi với khách hàng và phối hợp nội bộ được xuyên suốt và nhanh chóng, đồng thời tạo điều kiện cho đội ngũ bán hàng cập nhật thông tin các thị trường nông sản thế giới như CBOT một cách liên tục.
   


   


  - Hệ thống kho bãi trong khu vực cảng biển của công ty là một lợi thế cho việc bốc dỡ, quản lý hàng nhanh chóng, kinh tế và hiệu quả.
   


   


  - Sự liên kết chiến lược với Bunge và QD Transportation đảm bảo cho việc mua hàng và giao nhận một cách hiệu quả và kinh tế nhất.