Khách hàng của Công ty Quang Dũng là các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi, các công ty thương mại trong ngành chăn nuôi và người chăn nuôi trên toàn lãnh thổ Việt Nam cũng như các nước lân cận:


    và nhiều khách hàng thân thiết khác...

    Công ty Quang Dũng xây dựng mối quan hệ với khách hàng trên cơ sở hợp tác cùng có lợi và cùng phát triển.