Để cập nhật tốt hơn thông tin thị trường, kinh tế, kỹ thuật liên quan với ngành thức ăn chăn nuôi và thông tin nhanh đến khách hàng, công ty Quang Dũng có quan hệ thân thiết và thường xuyên trao đổi thông tin với Hiệp Hội Thức Ăn Gia Súc Việt Nam, Hiệp Hội Hạt Cốc Hoa Kỳ, Hiệp Hội Đỗ Tương Hoa Kỳ, Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ, Hiệp Hội Thủy Sản Việt Nam…    Lễ trồng rừng tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ  - Quang Dũng và Bunge

    Công ty Quang Dũng thực thi cam kết của mình trong việc phát triển sự giàu có cộng đồng bằng cách thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện: Công ty QUANG DŨNG và Bunge là nhà tài trợ hàng đầu cho chương trình từ thiện Cargill Cares hàng năm của Tập đoàn Cargill, chương trình Tiếp sức nhà nông cho con đến trường của Công ty Greenfeed Vietnam, các chương trình Nhà ở cho Trẻ em mồ côi Bảo vệ Môi trường hàng năm của Tập đoàn Bunge, tài trợ các giải thi đấu Golf vì mục đích từ thiện…   và chia sẻ các thông tin tiên tiến trong lĩnh vực chăn nuôi cho khách hàng và nhà nông. Rất nhiều nỗ lực phục vụ cộng đồng đã được tiến hành trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, môi trường và nghiên cứu khoa học.