Hình minh họa (Adobe Stock)

  [CBOT 20.01.2022] Tin đồn Trung Quốc tăng mua đậu nành khiến giá tăng mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 chốt phiên giao dịch ngày 20/1 tăng 34,50 cent, ở mức 1.425,75 cent/bushel, giảm 3,75 cent so với mức cao nhất và tăng 38,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên tăng 33,75 cent, ở mức 1.434,50 cent/bushel, tăng 37,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 2,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 21-01-2022 11:19:00 AM | Đã xem: 3 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 18.01.2022] Đậu nành và khô dầu đậu nành giảm, bắp và lúa mì tăng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 chốt phiên giao dịch ngày 18/1 giảm 8,50 cent, ở mức 1.361,25 cent/bushel, giảm 7,50 cent so với mức cao nhất và tăng 11,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giảm 8,50 cent, ở mức 1.371 cent/bushel, tăng 11,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 7,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 19-01-2022 08:42:00 AM | Đã xem: 13 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 12.01.2022] Sản lượng tại Nam Mỹ giảm trong Báo cáo Cung cầu tháng 1 hỗ trợ giá đậu nành tăng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 chốt phiên giao dịch ngày 12/1 tăng 12,75 cent, ở mức 1.399,25 cent/bushel, giảm 1,75 cent so với mức cao nhất và tăng 32,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên tăng 12,75 cent, ở mức 1.408,25 cent/bushel, tăng 32,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 13-01-2022 09:14:00 AM | Đã xem: 26 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 10.01.2002] Thời tiết tại Nam Mỹ tốt hơn chặn đà tăng của giá đậu nành

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 chốt phiên giao dịch ngày 10/1 giảm 25,50 cent, ở mức 1.384,75 cent/bushel, giảm 25,0 cent so với mức cao nhất và tăng 5,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giảm 25,0 cent, ở mức 1.393,75 cent/bushel, tăng 6,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 24,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 11-01-2022 08:58:00 AM | Đã xem: 24 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 04.01.2022] Thời tiết nắng nóng tại Nam Mỹ tiếp tục khiến giá bắp và đậu nành tăng mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 chốt phiên giao dịch ngày 04/1 tăng 34,25 cent, ở mức 1.389,75 cent/bushel, giảm 2,50 cent so với mức cao nhất và tăng 34,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên tăng 32,75 cent, ở mức 1.397,75 cent/bushel, tăng 32,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 2,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 05-01-2022 09:06:00 AM | Đã xem: 40 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 03.01.2022] Thời tiết nắng nóng tại Brazil khiến giá đậu nành tăng mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 chốt phiên giao dịch ngày 03/1 tăng 16,25 cent, ở mức 1.355,50 cent/bushel, giảm 13,0 cent so với mức cao nhất và tăng 13,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên tăng 16,0 cent, ở mức 1.365 cent/bushel, tăng 13,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 13,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 04-01-2022 09:24:00 AM | Đã xem: 31 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa (GettyImages)

  [CBOT 30.12.2021] Brazil có mưa gây áp lực lên giá các mặt hàng nông sản

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2022 chốt phiên giao dịch ngày 30/12 giảm 28,75 cent, ở mức 1.327,75 cent/bushel, giảm 30,25 cent so với mức cao nhất và tăng 4,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03/2022 chốt phiên giảm 30,25 cent, ở mức 1.338,50 cent/bushel, tăng 4,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 31,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 31-12-2021 07:54:00 AM | Đã xem: 33 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa (GettyImages)

  [CBOT 28.12.2021] Xu hướng bán kỹ thuật và chốt lời chặn đà tăng của đậu nành và bắp

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2022 chốt phiên giao dịch ngày 28/12 giảm 3,25 cent, ở mức 1.359,25 cent/bushel, giảm 16,50 cent so với mức cao nhất và tăng 5,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03/2022 chốt phiên giảm 3,50 cent, ở mức 1.368 cent/bushel, tăng 4,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 16,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 29-12-2021 09:27:00 AM | Đã xem: 40 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 23.12.2021] Thời tiết khô nóng tại Nam Mỹ tiếp tục gây áp lực lên giá đậu nành, bắp và lúa mì

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2022 chốt phiên giao dịch ngày 23/12 tăng 3,25 cent, ở mức 1.332 cent/bushel, giảm 2,0 cent so với mức cao nhất và tăng 11,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03/2022 chốt phiên tăng 5,75 cent, ở mức 1.340,75 cent/bushel, tăng 12,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 24-12-2021 08:50:00 AM | Đã xem: 47 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 22.12.2021] Thời tiết khô hạn tại Nam Mỹ tiếp tục khiến giá đậu nành tăng mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2022 chốt phiên giao dịch ngày 22/12 tăng 20,75 cent, ở mức 1.328,75 cent/bushel, giảm 4,50 cent so với mức cao nhất và tăng 24,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03/2022 chốt phiên tăng 22,25 cent, ở mức 1.335 cent/bushel, tăng 25,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 4,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 23-12-2021 09:20:00 AM | Đã xem: 41 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 20.12.2021] Lo ngại thời tiết khô nóng tại Nam Brazil và Argentina khiến giá khô dầu đậu nành tiếp tục tăng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2022 chốt phiên giao dịch ngày 20/12 tăng 7,0 cent, ở mức 1.292,25 cent/bushel, giảm 4,0 cent so với mức cao nhất và tăng 13,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03/2022 chốt phiên tăng 6,25 cent, ở mức 1.294,75 cent/bushel, tăng 14,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 3,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 21-12-2021 08:51:00 AM | Đã xem: 43 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 17.12.2021] Nhu cầu mới của Trung Quốc đã thúc đẩy phức hợp đậu nành tăng giá

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2022 chốt phiên giao dịch ngày 17/12 tăng 8,0 cent, ở mức 1.285,25 cent/bushel, giảm 12,25 cent so với mức cao nhất và tăng 10,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03/2022 chốt phiên tăng 10,25 cent, ở mức 1.288,50 cent/bushel, tăng 12,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 9,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 20-12-2021 09:12:00 AM | Đã xem: 40 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [15.12.2021] Báo cáo ép dầu của NOPA thấp hơn mong đợi khiến giá dầu đậu nành tăng mạnh, gây áp lực lên giá khô dầu đậu nành

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2022 chốt phiên giao dịch ngày 15/12 tăng 3,0 cent, ở mức 1.262,50 cent/bushel, giảm 4,0 cent so với mức cao nhất và tăng 11,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03/2022 chốt phiên tăng 0,75 cent, ở mức 1.265,25 cent/bushel, tăng 11,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 4,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 16-12-2021 09:04:00 AM | Đã xem: 39 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 14.12.2021] Dầu đậu nành giảm hỗ trợ khô dầu đậu nành tăng mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2022 chốt phiên giao dịch ngày 14/12 tăng 15,50 cent, ở mức 1.259,50 cent/bushel, giảm 7,50 cent so với mức cao nhất và tăng 22,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03/2022 chốt phiên tăng 13,75 cent, ở mức 1.264,50 cent/bushel, tăng 21,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 7,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 15-12-2021 10:54:00 AM | Đã xem: 44 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 09.12.2021] Báo cáo Cung cầu tháng 12 không mang đến nhiều dữ liệu làm tăng giá ngũ cốc, ngoại trừ lúa mì

  Báo cáo Cung cầu tháng 12 của Bộ NN Mỹ không mang đến nhiều dữ liệu làm tăng giá ngũ cốc, ngoại trừ tồn trữ lúa mì cuối kỳ cao hơn và giảm xuất khẩu đã làm giá lúa mì giảm. Điều đó dẫn đến một đợt bán kỹ thuật khiến giá giảm xuống 2%. Bắp và đậu nành cũng giảm theo nhưng phục hồi nhẹ vào cuối phiên.

  Đăng lúc: 10-12-2021 08:55:00 AM | Đã xem: 67 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Các nhà xuất khẩu tư nhân đã xuất bán 130.000 tấn đậu nành cho Trung Quốc.

  [CBOT 08.12.2021] Lạc quan xuất khẩu giữ giá đậu nành tăng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2022 chốt phiên giao dịch ngày 08/12 tăng 10,75 cent, ở mức 1.261 cent/bushel, giảm 3,0 cent so với mức cao nhất và tăng 22,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03/2022 chốt phiên tăng 10,50 cent, ở mức 1.268,75 cent/bushel, tăng 22,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 3,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 09-12-2021 08:44:00 AM | Đã xem: 57 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 07.12.2021] Bắp và đậu nành tiếp đà giảm, lúa mì tăng nhẹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2022 chốt phiên giao dịch ngày 07/12 giảm 11,25 cent, ở mức 1.250,25 cent/bushel, giảm 18,25 cent so với mức cao nhất và tăng 7,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03/2022 chốt phiên giảm 8,25 cent, ở mức 1.258,25 cent/bushel, tăng 6,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 17,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 08-12-2021 08:50:00 AM | Đã xem: 48 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 06.12.2021] Giá giảm lại do bán kỹ thuật

  Giá ngũ cốc giảm sau một phiên giao dịch biến động vào đầu tuần khi thị trường tiếp tục bán kỹ thuật do không có nhiều thông tin dẫn dắt và trong tâm lý chờ đợi báo cáo Cung cầu tiếp theo của Bộ NN Mỹ sẽ được công bố vào sáng thứ Năm. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2022 chốt phiên giao dịch ngày 06/12 giảm 5,75 cent, ở mức 1.261,50 cent/bushel, giảm 13,25 cent so với mức cao nhất và tăng 7,0 cent so với mức thấp nhất.

  Đăng lúc: 07-12-2021 09:01:00 AM | Đã xem: 54 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 01.12.2021] Thị trường hồi phục do mua kỹ thuật sau khi giảm mạnh vào đầu tuần

  Thị trường ngũ cốc phục hồi sau khi giảm mạnh vào đầu tuần này. Mặc dù còn những lo ngại về việc biến thể omicron có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, thị trường vẫn đang kỳ vọng số liệu xuất khẩu khả quan trong báo cáo vào ngày hôm sau.

  Đăng lúc: 02-12-2021 08:49:00 AM | Đã xem: 61 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Thêm một trường hợp nhiễm biến chủng Omicron tại sân bay Schiphol, Hà Lan. (Hình: Kenzo Tribouillard/AFP)

  [CBOT 30.11.2021] Thị trường bán tháo trên diện rộng do lo ngại biến thể covid omicron có thể gây suy thoái kinh tế toàn cầu

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2022 chốt phiên giao dịch ngày 30/11 giảm 24,25 cent, ở mức 1.217,25 cent/bushel, giảm 27,50 cent so với mức cao nhất và tăng 3,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03/2022 chốt phiên giảm 25,50 cent, ở mức 1.226,50 cent/bushel, tăng 2,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 28,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 01-12-2021 08:54:00 AM | Đã xem: 60 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT

  Các tin khác

  1 2 3 ... 75 76 77  Trang sau
   

  Tỷ giá ngoại tệ

  Tháng Một 26, 2022, 12:02 am
  Code Buy Sell
  AUD 15.00 16.00
  CAD 17.00 18.00
  CHF 24.00 25.00
  CNY 3.00 3.00
  DKK - 3.00
  EUR 24.00 26.00
  GBP 29.00 31.00
  HKD 2.00 2.00
  INR - 314.13
  JPY 192.65 203.94
  KRW 16.35 19.92
  KWD - 77.00
  MYR - 5.00
  NOK - 2.00
  RUB - 320.28
  SAR - 6.00
  SEK - 2.00
  SGD 16.00 17.00
  THB 605.08 698.20
  USD 22.00 22.00

  Công ty Thành viên

   
   

  Thống kê

  • Đang truy cập: 29
  • Khách viếng thăm: 28
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 24
  • Tháng hiện tại: 197232
  • Tổng lượt truy cập: 16072699