88% vụ mùa đậu nành của Mỹ đã được thu hoạch.

  [CBOT 14.11.2018] Đậu nành duy trì đà giảm

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 kết thúc phiên giao dịch ngày 14/11/2018 tăng 5,25 cent, ở mức 883,50 cent/bushel, giảm 3,75 cent so với mức cao nhất và tăng 4,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03/2019 chốt phiên tăng 5,0 cent, ở mức 896,75 cent/bushel, tăng 4,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 3,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 15-11-2018 10:05:00 AM | Đã xem: 2 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Dự báo thời tiết trong 05 ngày tới.

  [CBOT 13.11.2018] Thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tốc độ thu hoạch tại Mỹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 kết thúc phiên giao dịch ngày 13/11/2018 giảm 5,0 cent, ở mức 878,25 cent/bushel, giảm 12,50 cent so với mức cao nhất và tăng 1,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03/2019 chốt phiên giảm 5,0 cent, ở mức 891,75 cent/bushel, tăng 1,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 12,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 14-11-2018 10:23:00 AM | Đã xem: 10 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Thời tiết không thuận lợi cho thu hoạch.

  [CBOT 09.11.2018] Thị trường đậu nành điều chỉnh tăng sau đợt giảm giá từ đầu tuần

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 kết thúc phiên giao dịch ngày 09/11/2018 tăng 7,75 cent, ở mức 886,75 cent/bushel, giảm 2,0 cent so với mức cao nhất và tăng 12,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03/2019 chốt phiên tăng 8,0 cent, ở mức 900,0 cent/bushel, tăng 13,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 12-11-2018 10:53:00 AM | Đã xem: 20 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 07.11.2018] Thị trường giao dịch yếu trước báo cáo Cung cầu vào ngày hôm sau

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 kết thúc phiên giao dịch ngày 07/11/2018 giảm 4,75 cent, ở mức 879,50 cent/bushel, giảm 9,0 cent so với mức cao nhất và tăng 2,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03/2019 chốt phiên giảm 4,25 cent, ở mức 892,25 cent/bushel, tăng 3,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 8,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 08-11-2018 08:00:00 AM | Đã xem: 34 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Diện tích trồng đậu nành dự kiến trong năm 2019 của Mỹ giảm xuống còn 33,39 triệu ha.

  [CBOT 05.11.2018] Đồng đô-la Mỹ yếu gây áp lực lên thị trường đậu nành

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 kết thúc phiên giao dịch ngày 05/11/2018 giảm 2,0 cent, ở mức 885,75 cent/bushel, tăng 4,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 7,25 cent so với mức cao nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03/2019 chốt phiên giảm 1,75 cent, ở mức 885,75 cent/bushel, tăng 4,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 7,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 06-11-2018 10:29:00 AM | Đã xem: 44 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 02.11.2018] Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung ấm hơn sau tuyên bố của Trump, giá đậu nành tiếp tục tăng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 kết thúc phiên giao dịch ngày 02/11/2018 tăng 5,75 cent, ở mức 887,75 cent/bushel, giảm 13,0 cent so với mức cao nhất và tăng 9,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03/2019 chốt phiên tăng 5,75 cent, ở mức 900 cent/bushel, tăng 8,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 12,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 05-11-2018 01:37:00 PM | Đã xem: 44 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 30.10.2018] Tiến độ thu hoạch cải thiện gây áp lực lên giá đậu nành

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 30/10/2018 giảm 5,50 cent, ở mức 833,50 cent/bushel, giảm 8,50 cent so với mức cao nhất và tăng 1,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 chốt phiên giảm 5,25 cent, ở mức 847,0 cent/bushel, tăng 1,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 8,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 31-10-2018 11:18:00 AM | Đã xem: 202 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 25.10.2018] Số liệu xuất khẩu yếu kéo thị trường nông sản tiếp tục giảm

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 25/10/2018 giảm 8,50 cent, ở mức 841,75 cent/bushel, giảm 9,25 cent so với mức cao nhất và tăng 1,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 chốt phiên giảm 9,0 cent, ở mức 854,50 cent/bushel, tăng 1,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 9,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 26-10-2018 09:39:00 AM | Đã xem: 41 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Tiến độ gieo trồng đậu nành tại Brazil nhanh hơn bình thường.

  [CBOT 22.10.2018] Tiến độ gieo trồng đậu nành tại Brazil nhanh hơn bình thường

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 22/10/2018 tăng 1,75 cent, ở mức 858,50 cent/bushel, giảm 4,50 cent so với mức cao nhất và tăng 3,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 chốt phiên tăng 2,0 cent, ở mức 872,50 cent/bushel, tăng 3,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 4,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 23-10-2018 09:35:00 AM | Đã xem: 38 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Số liệu xuất khẩu hàng tuần gây thất vọng.

  [CBOT 18.10.2018] Số liệu xuất khẩu hàng tuần gây thất vọng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 18/10/2018 giảm 22,25 cent, ở mức 863,50 cent/bushel, giảm 20,25 cent so với mức cao nhất và tăng 0,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 chốt phiên giảm 22,0 cent, ở mức 877,75 cent/bushel, tăng 1,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 20,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 19-10-2018 09:45:00 AM | Đã xem: 44 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Thu hoạch bắp. (Hình minh họa)

  [CBOT 17.10.2018] Đồng đô-la Mỹ mạnh gây áp lực lên giá đậu nành

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 17/10/2018 tăng 1,0 cent, ở mức 885,75 cent/bushel, giảm 4,0 cent so với mức cao nhất và tăng 3,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 chốt phiên tăng 0,50 cent, ở mức 899,75 cent/bushel, tăng 3,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 4,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 18-10-2018 08:31:00 AM | Đã xem: 36 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Tiến độ thu hoạch đậu nành.

  [CBOT 15.10.2018] Thu hoạch đậu nành chậm do thời tiết không thuận lợi

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 15/10/2018 tăng 24,0 cent, ở mức 891,50 cent/bushel, giảm 0,50 cent so với mức cao nhất và tăng 28,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 chốt phiên tăng 24,0 cent, ở mức 905,75 cent/bushel, tăng 27,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 0,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 16-10-2018 09:44:00 AM | Đã xem: 42 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa. (AP Photo/Anne Ryan)

  [CBOT 12.10.2018] Đậu nành tiếp tục tăng vào phiên cuối tuần

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 12/10/2018 tăng 9,25 cent, ở mức 867,50 cent/bushel, giảm 0,50 cent so với mức cao nhất và tăng 9,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 chốt phiên tăng 9,25 cent, ở mức 881,75 cent/bushel, tăng 8,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 0,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 15-10-2018 10:00:00 AM | Đã xem: 43 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Bộ Nông nghiệp Mỹ bất ngờ giảm dự báo sản lượng bắp và đậu nành trong năm kinh doanh 2018-2019.

  [CBOT 11.10.2018] Bộ NN Mỹ công bố báo cáo Cung cầu tháng 10

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 11/10/2018 tăng 6,0 cent, ở mức 858,25 cent/bushel, giảm 5,75 cent so với mức cao nhất và tăng 11,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 chốt phiên tăng 6,50 cent, ở mức 872,50 cent/bushel, tăng 11,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 5,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 12-10-2018 08:17:00 AM | Đã xem: 51 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Dự báo mưa nhiều trong bảy ngày tới làm thu hoạch chậm lại.

  [CBOT 10.10.2018] Đồng đô-la Mỹ yếu và lãi suất tăng gây áp lực

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 10/10/2018 giảm 10,75 cent, ở mức 852,0 cent/bushel, giảm 12,50 cent so với mức cao nhất và tăng 5,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 chốt phiên giảm 10,75 cent, ở mức 866,0 cent/bushel, tăng 5,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 12,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 11-10-2018 10:18:00 AM | Đã xem: 43 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Lượng mưa lớn làm chậm lại tiến độ thu hoạch đậu nành.

  [CBOT 05.10.2018] Thời tiết làm tiến độ thu hoạch đậu nành chậm lại

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 05/10/2018 tăng 9,75 cent, ở mức 869,0 cent/bushel, giảm 1,25 cent so với mức cao nhất và tăng 17,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 chốt phiên tăng 9,50 cent, ở mức 882,50 cent/bushel, tăng 17,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 08-10-2018 11:01:00 AM | Đã xem: 49 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Đồng đô-la Mỹ mạnh gây áp lực lên giá đậu nành.

  [CBOT 03.10.2018] Đồng đô-la Mỹ mạnh gây áp lực lên giá đậu nành

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 03/10/2018 giảm 4,50 cent, ở mức 861,50 cent/bushel, giảm 8,75 cent so với mức cao nhất và tăng 1,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 chốt phiên giảm 4,25 cent, ở mức 875,75 cent/bushel, tăng 1,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 8,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 04-10-2018 10:13:00 AM | Đã xem: 53 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Tiến độ thu hoạch đậu nành chậm hơn tuần trước.

  [CBOT 02.10.2018] Tiến độ thu hoạch đậu nành chậm hơn tuần trước

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 02/10/2018 tăng 8,25 cent, ở mức 866,0 cent/bushel, giảm 1,25 cent so với mức cao nhất và tăng 13,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn than g 01/2019 chốt phiên tăng 8,25 cent, ở mức 880,0 cent/bushel, tăng 13,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 03-10-2018 10:11:00 AM | Đã xem: 51 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 28.09.2018] Bộ NN Mỹ công bố Báo cáo tồn trữ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 28/09/2018 giảm 9,50 cent, ở mức 845,50 cent/bushel, giảm 13,75 cent so với mức cao nhất và tăng 3,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 chốt phiên giảm 9,50 cent, ở mức 859,50 cent/bushel, tăng 3,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 13,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 01-10-2018 11:04:00 AM | Đã xem: 47 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Xếp hàng xuất khẩu tại cảng. (Hình minh họa)

  [CBOT 27.09.2018] Đậu nành và bắp có số lượng xuất khẩu hàng tuần ấn tượng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 27/09/2018 tăng 5,0 cent, ở mức 855,0 cent/bushel, giảm 4,0 cent so với mức cao nhất và tăng 8,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 chốt phiên tăng 5,25 cent, ở mức 869,0 cent/bushel, tăng 8,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 3,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 28-09-2018 09:36:00 AM | Đã xem: 56 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT

  Các tin khác

  1 2 3 ... 55 56 57  Trang sau
   

  Tỷ giá ngoại tệ

  Tháng M. một 19, 2018, 11:48 pm
  Code Buy Sell
  AUD 16,869.81 17,156.93
  CAD 17,467.58 17,818.65
  CHF 23,008.45 23,470.49
  DKK - 3,620.88
  EUR 26,395.93 26,870.54
  GBP 29,592.99 30,066.76
  HKD 2,934.50 2,999.43
  INR - 335.82
  JPY 202.76 211.26
  KRW 19.08 21.34
  KWD - 79,667.05
  MYR - 5,601.77
  NOK - 2,805.55
  RUB - 392.38
  SAR - 6,443.36
  SEK - 2,620.58
  SGD 16,769.88 17,072.47
  THB 693.63 722.56
  USD 23,270.00 23,360.00

  Công ty Thành viên

   
   

  Thống kê

  • Đang truy cập: 92
  • Khách viếng thăm: 66
  • Máy chủ tìm kiếm: 26
  • Hôm nay: 6071
  • Tháng hiện tại: 96678
  • Tổng lượt truy cập: 8958638