Hình minh họa.

  [CBOT 26.03.2020] Đậu nành và lúa mì giảm lại, bắp tăng nhẹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 26/3 giảm 1,25 cent, ở mức 880,25 cent/bushel, giảm 4,25 cent so với mức cao nhất và tăng 9,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên không đổi, ở mức 884,75 cent/bushel, tăng 9,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 3,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 27-03-2020 10:19:00 AM | Đã xem: 3 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Diễn biến giá khô dầu đậu nành tháng 5.

  [CBOT 25.03.2020] Đậu nành giảm lại do thị trường bán chốt lời

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 25/3 giảm 5,25 cent, ở mức 881,50 cent/bushel, giảm 15,50 cent so với mức cao nhất và tăng 1,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 2,75 cent, ở mức 884,75 cent/bushel, tăng 2,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 13,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 26-03-2020 09:02:00 AM | Đã xem: 10 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 23.03.2020] Đậu nành tiếp tục tăng mạnh do nhu cầu cao hơn cung

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 23/3 tăng 21,50 cent, ở mức 884 cent/bushel, giảm 1,25 cent so với mức cao nhất và tăng 25,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 20,75 cent, ở mức 885,50 cent/bushel, tăng 14,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 24-03-2020 08:24:00 AM | Đã xem: 14 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa (GettyImages)

  [CBOT 20.03.2020] Mua kỹ thuật tiếp tục đẩy giá đậu nành tăng mạnh vào phiên cuối tuần

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 20/3 tăng 19,25 cent, ở mức 862,50 cent/bushel, giảm 2,25 cent so với mức cao nhất và tăng 17,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 16,75 cent, ở mức 864,75 cent/bushel, tăng 16,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 2,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 23-03-2020 08:58:00 AM | Đã xem: 19 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 18.03.2020] Đậu nành và lúa mì hồi phục, trong khi bắp giảm xuống mức thấp nhất trong 3,5 năm

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 18/3 tăng 1,25 cent, ở mức 825,50 cent/bushel, giảm 13,0 cent so với mức cao nhất và tăng 3,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 1,75 cent, ở mức 832,75 cent/bushel, tăng 3,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 12,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 19-03-2020 08:51:00 AM | Đã xem: 20 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 16.03.2020] Coronavirus giáng một đòn nặng nề vào thị trường ngũ cốc

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 16/3 giảm 27,0 cent, ở mức 821,75 cent/bushel, giảm 33,0 cent so với mức cao nhất và tăng 0,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 25,50 cent, ở mức 830,50 cent/bushel, tăng 0,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 32,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 17-03-2020 08:22:00 AM | Đã xem: 26 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 12.03.2020] Đậu nành, bắp và lúa mì tiếp tục giảm mạnh do tác động của Virus Vũ Hán

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 12/3 giảm 13,75 cent, ở mức 859,50 cent/bushel, giảm 13,25 cent so với mức cao nhất và tăng 7,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 14,75 cent, ở mức 865,75 cent/bushel, tăng 6,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 14,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 13-03-2020 09:35:00 AM | Đã xem: 26 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 10.03.2020] Báo cáo Cung cầu tháng 3 không gây tác động gì đến xu hướng giá kỳ hạn

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 10/3 tăng 6,25 cent, ở mức 876,25 cent/bushel, giảm 8,75 cent so với mức cao nhất và tăng 1,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 5,25 cent, ở mức 884,25 cent/bushel, tăng 1,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 9,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 11-03-2020 10:00:00 AM | Đã xem: 26 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa (GettyImages)

  [CBOT 09.03.2020] Tài chính và năng lượng suy yếu đã khiến thị trường ngũ cốc giảm mạnh vào phiên đầu tuần

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 09/3 giảm 21,25 cent, ở mức 870 cent/bushel, giảm 13,50 cent so với mức cao nhất và tăng 3,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 21,0 cent, ở mức 879 cent/bushel, tăng 3,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 14,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 10-03-2020 08:46:00 AM | Đã xem: 26 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Diễn biến giá khô dầu đậu nành tháng 5.

  [CBOT 02.03.2020] Đậu nành tiếp tục tăng vào phiên đầu tuần

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 02/3 tăng 8,25 cent, ở mức 901 cent/bushel, giảm 3,50 cent so với mức cao nhất và tăng 9,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 9,25 cent, ở mức 910,75 cent/bushel, tăng 11,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 2,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 03-03-2020 09:29:00 AM | Đã xem: 116 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 27.02.2020] Khô dầu đậu nành tăng mạnh phiên thứ hai liên tiếp do thông tin thuế XK của Argentina

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 chốt phiên giao dịch ngày 27/2 tăng 5,25 cent, ở mức 886,25 cent/bushel, giảm 1,50 cent so với mức cao nhất và tăng 9,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên tăng 3,0 cent, ở mức 895 cent/bushel, tăng 6,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 2,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 28-02-2020 08:30:00 AM | Đã xem: 46 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Việc đăng ký xuất khẩu của Argentina bị tạm ngưng và chính phủ nước này có thể tăng thuế xuất khẩu thêm 3%.

  [CBOT 26.02.2020] Đậu nành tăng nhẹ trở lại do điều chỉnh kỹ thuật và thông tin về khả năng tăng thuế xuất khẩu của Argentina

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 chốt phiên giao dịch ngày 26/2 tăng 2,0 cent, ở mức 881 cent/bushel, giảm 7,25 cent so với mức cao nhất và tăng 5,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên tăng 3,75 cent, ở mức 892 cent/bushel, tăng 7,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 7,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 27-02-2020 02:33:00 PM | Đã xem: 39 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 24.02.2020] Sự bùng phát của đại dịch covid-19 tại châu Á khiến toàn bộ thị trường tài chính và hàng hóa giảm mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 chốt phiên giao dịch ngày 24/2 giảm 16,25 cent, ở mức 874,25 cent/bushel, giảm 14,25 cent so với mức cao nhất và tăng 3,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giảm 16,50 cent, ở mức 882,50 cent/bushel, tăng 3,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 14,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 25-02-2020 08:44:00 AM | Đã xem: 49 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 21.02.2020] Đậu nành giảm mạnh vào phiên cuối tuần do dự báo sản lượng cao

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 chốt phiên giao dịch ngày 21/2 giảm 2,25 cent, ở mức 890,50 cent/bushel, giảm 11,50 cent so với mức cao nhất và tăng 3,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giảm 2,0 cent, ở mức 899 cent/bushel, tăng 2,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 11,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 24-02-2020 09:53:00 AM | Đã xem: 60 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 20.02.2020] Dự báo diện tích gieo trồng tăng gây áp lực làm giá giảm

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 chốt phiên giao dịch ngày 20/2 giảm 4,50 cent, ở mức 892,75 cent/bushel, giảm 5,25 cent so với mức cao nhất và tăng 1,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giảm 4,50 cent, ở mức 901 cent/bushel, tăng 1,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 4,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 21-02-2020 08:23:00 AM | Đã xem: 54 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 18.02.2020] Lúa mì và bắp tăng mạnh, đậu nành chờ thêm thông tin từ việc mua hàng của Trung Quốc

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 chốt phiên giao dịch ngày 18/2 giảm 1,50 cent, ở mức 892,25 cent/bushel, giảm 6,25 cent so với mức cao nhất và tăng 3,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giảm 1,0 cent, ở mức 902,25 cent/bushel, tăng 3,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 6,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 19-02-2020 09:28:00 AM | Đã xem: 36 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Thị trường lạc quan về việc thực hiện thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 vào cuối tuần.

  [CBOT 13.02.2020] Lạc quan thương mại giữ giá đậu nành tăng nhẹ, trong khi giá bắp và lúa mì giảm lại

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 chốt phiên giao dịch ngày 13/2 tăng 3,75 cent, ở mức 896,25 cent/bushel, giảm 3,50 cent so với mức cao nhất và tăng 7,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên tăng 2,50 cent, ở mức 906 cent/bushel, tăng 7,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 2,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 14-02-2020 08:51:00 AM | Đã xem: 52 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 11.02.2020] Thị trường ngũ cốc giảm nhẹ sau báo cáo Cung cầu của Bộ NN Mỹ được công bố

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 chốt phiên giao dịch ngày 11/2 tăng 0,50 cent, ở mức 884,75 cent/bushel, giảm 4,25 cent so với mức cao nhất và tăng 6,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên không đổi, ở mức 897,25 cent/bushel, tăng 6,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 4,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 12-02-2020 08:48:00 AM | Đã xem: 41 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 06.02.2020] Đậu nành tăng nhẹ do báo cáo xuất khẩu hàng tuần khả quan

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 chốt phiên giao dịch ngày 06/2 tăng 1,0 cent, ở mức 881 cent/bushel, giảm 5,25 cent so với mức cao nhất và tăng 4,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên tăng 1,25 cent, ở mức 894,75 cent/bushel, tăng 4,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 5,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 07-02-2020 07:59:00 AM | Đã xem: 68 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 05.02.2020] Đậu nành tiếp tục tăng, trong khi bắp giảm nhẹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 chốt phiên giao dịch ngày 05/2 tăng 0,50 cent, ở mức 880 cent/bushel, giảm 8,0 cent so với mức cao nhất và tăng 2,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên tăng 0,50 cent, ở mức 893,50 cent/bushel, tăng 1,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 8,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 06-02-2020 09:13:00 AM | Đã xem: 41 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT

  Các tin khác

  1 2 3 ... 62 63 64  Trang sau
   

  Công ty Thành viên

   
   

  Thống kê

  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 1289
  • Tháng hiện tại: 1289
  • Tổng lượt truy cập: 11619036