Tiến độ gieo trồng bắp tại Mỹ.

  [CBOT 19.05.2020] Đậu nành giảm nhẹ, trong khi bắp cố gắng tăng trở lại

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giao dịch ngày 19/5 giảm 2,50 cent, ở mức 842,50 cent/bushel, giảm 6,0 cent so với mức cao nhất và tăng 3,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên giảm 2,50 cent, ở mức 845,25 cent/bushel, tăng 0,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 5,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 20-05-2020 08:40:00 AM | Đã xem: 16 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 18.05.2020] Bắp và đậu nành tăng, trong khi lúa mì tiếp tục đà giảm

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giao dịch ngày 18/5 tăng 6,50 cent, ở mức 845 cent/bushel, giảm 2,75 cent so với mức cao nhất và tăng 6,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên tăng 7,0 cent, ở mức 847,75 cent/bushel, tăng 6,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 2,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 19-05-2020 08:19:00 AM | Đã xem: 15 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 14.05.2020] Giá đậu nành vẫn tiếp tục giảm do kỳ vọng sản lượng mùa vụ cao

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giao dịch ngày 14/5 giảm 2,25 cent, ở mức 837 cent/bushel, giảm 7,50 cent so với mức cao nhất và tăng 2,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên giảm 2,25 cent, ở mức 839 cent/bushel, tăng 1,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 7,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 15-05-2020 08:58:00 AM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 12.05.2020] Báo cáo Cung cầu khiến giá bắp bắp và lúa mì vụ Xuân tăng, đậu nành và lúa mì vụ Đông giảm

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giao dịch ngày 12/5 giảm 3,0 cent, ở mức 852 cent/bushel, giảm 6,0 cent so với mức cao nhất và tăng 2,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên giảm 2,25 cent, ở mức 853,50 cent/bushel, tăng 2,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 5,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 13-05-2020 11:07:00 AM | Đã xem: 39 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa (GettyImages)

  [CBOT 07.05.2020] Giá tăng lại do mua kỹ thuật

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giao dịch ngày 07/5 tăng 11,75 cent, ở mức 844,25 cent/bushel, giảm 4,25 cent so với mức cao nhất và tăng 12,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên tăng 11,0 cent, ở mức 845 cent/bushel, tăng 11,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 4,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 08-05-2020 08:27:00 AM | Đã xem: 35 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Tiến độ gieo trồng đậu nành tại Mỹ.

  [CBOT 05.05.2020] Tiến độ mùa vụ tốt đã hạn chế đà tăng giá của thị trường

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giao dịch ngày 05/5 tăng 3,0 cent, ở mức 839,50 cent/bushel, giảm 1,50 cent so với mức cao nhất và tăng 5,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên tăng 2,25 cent, ở mức 840,75 cent/bushel, tăng 5,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 06-05-2020 08:37:00 AM | Đã xem: 69 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Tiến độ gieo trồng đậu nành tại Mỹ.

  [CBOT 28.04.2020] Bắp và đậu nành giảm lại do bán hàng kỹ thuật, lúa mì tăng nhẹ khi chất lượng mùa vụ được đánh giá thấp

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 28/4 giảm 3,0 cent, ở mức 826 cent/bushel, giảm 9,50 cent so với mức cao nhất và tăng 3,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 4,50 cent, ở mức 832 cent/bushel, tăng 2,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 10,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 29-04-2020 08:54:00 AM | Đã xem: 45 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Diễn biến giá khô dầu đậu nành tháng 5.

  [CBOT 22.04.2020] Đậu nành hồi phục do lực mua kỹ thuật khi giá đã giảm xuống mức thấp trong 11 tháng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 22/4 tăng 4,0 cent, ở mức 834,75 cent/bushel, giảm 4,25 cent so với mức cao nhất và tăng 7,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 1,75 cent, ở mức 842,50 cent/bushel, tăng 6,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 6,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 23-04-2020 10:24:00 AM | Đã xem: 48 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Giá dầu thô âm tác động mạnh đến thị trường nông sản.

  [CBOT 20.04.2020] Lúa mì tăng, trong khi bắp và đậu nành tiếp tục giảm

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 20/4 giảm 6,0 cent, ở mức 826,50 cent/bushel, giảm 9,25 cent so với mức cao nhất và tăng 2,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 6,0 cent, ở mức 836,25 cent/bushel, tăng 2,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 9,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 21-04-2020 09:04:00 AM | Đã xem: 48 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 16.04.2020] Thị trường ngũ cốc giảm vào phiên thứ Năm do lực bán kỹ thuật

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 16/4 giảm 5,25 cent, ở mức 836,75 cent/bushel, giảm 10,0 cent so với mức cao nhất và tăng 1,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 6,0 cent, ở mức 845,75 cent/bushel, tăng 0,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 11,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 17-04-2020 08:38:00 AM | Đã xem: 51 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Sản lượng DDGS giảm mạnh trong thời gian vừa qua.

  [CBOT 15.04.2020] Khô dầu đậu nành tăng do thiếu hụt nguồn cung đạm thực vật từ DDGS

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 15/4 giảm 5,0 cent, ở mức 842 cent/bushel, giảm 10,50 cent so với mức cao nhất và tăng 3,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 3,75 cent, ở mức 851,75 cent/bushel, tăng 3,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 10,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 16-04-2020 09:33:00 AM | Đã xem: 52 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Diễn biến giá khô dầu đậu nành tháng 5.

  [CBOT 13.04.2020] Thị trường đậu nành giảm do lực bán kỹ thuật

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 13/4 giảm 9,25 cent, ở mức 854,25 cent/bushel, giảm 15,75 cent so với mức cao nhất và tăng 3,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 8,75 cent, ở mức 862,25 cent/bushel, tăng 4,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 15,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 14-04-2020 09:22:00 AM | Đã xem: 77 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 09.04.2020] Báo cáo cung cầu khiến giá đậu nành, bắp và lúa mì tăng nhẹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 09/4 tăng 9,0 cent, ở mức 863,50 cent/bushel, giảm 3,50 cent so với mức cao nhất và tăng 9,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 9,25 cent, ở mức 871 cent/bushel, tăng 8,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 2,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 10-04-2020 10:08:00 AM | Đã xem: 54 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa (GettyImages)

  [CBOT 08.04.2020] Thị trường giao dịch chậm trước báo cáo sẽ được công bố vào ngày hôm sau

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 08/4 giảm 0,25 cent, ở mức 854,50 cent/bushel, giảm 6,0 cent so với mức cao nhất và tăng 2,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 0,75 cent, ở mức 861,75 cent/bushel, tăng 3,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 5,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 09-04-2020 11:39:00 AM | Đã xem: 44 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 06.04.2020] Bắp giảm lại hơn 1% do nhu cầu yếu

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 06/4 tăng 1,25 cent, ở mức 855,50 cent/bushel, giảm 3,50 cent so với mức cao nhất và tăng 7,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 1,75 cent, ở mức 861,25 cent/bushel, tăng 7,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 2,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 07-04-2020 08:59:00 AM | Đã xem: 49 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa (GettyImages)

  [CBOT 02.04.2020] Bắp và đậu nành đều giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 02/4 giảm 4,0 cent, ở mức 858,75 cent/bushel, giảm 11,25 cent so với mức cao nhất và tăng 1,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 3,25 cent, ở mức 864 cent/bushel, tăng 2,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 10,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 03-04-2020 08:51:00 AM | Đã xem: 95 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 31.03.2020] Báo cáo diện tích gieo trồng và tồn trữ không tác động nhiều đến xu hướng giá của thị trường nông sản

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 31/3 tăng 3,75 cent, ở mức 886 cent/bushel, giảm 1,50 cent so với mức cao nhất và tăng 10,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 3,0 cent, ở mức 889,50 cent/bushel, tăng 9,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 2,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 01-04-2020 09:05:00 AM | Đã xem: 49 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 26.03.2020] Đậu nành và lúa mì giảm lại, bắp tăng nhẹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 26/3 giảm 1,25 cent, ở mức 880,25 cent/bushel, giảm 4,25 cent so với mức cao nhất và tăng 9,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên không đổi, ở mức 884,75 cent/bushel, tăng 9,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 3,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 27-03-2020 10:19:00 AM | Đã xem: 44 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Diễn biến giá khô dầu đậu nành tháng 5.

  [CBOT 25.03.2020] Đậu nành giảm lại do thị trường bán chốt lời

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 25/3 giảm 5,25 cent, ở mức 881,50 cent/bushel, giảm 15,50 cent so với mức cao nhất và tăng 1,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 2,75 cent, ở mức 884,75 cent/bushel, tăng 2,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 13,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 26-03-2020 09:02:00 AM | Đã xem: 53 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 23.03.2020] Đậu nành tiếp tục tăng mạnh do nhu cầu cao hơn cung

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 23/3 tăng 21,50 cent, ở mức 884 cent/bushel, giảm 1,25 cent so với mức cao nhất và tăng 25,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 20,75 cent, ở mức 885,50 cent/bushel, tăng 14,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 24-03-2020 08:24:00 AM | Đã xem: 63 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT

  Các tin khác

  1 2 3 ... 63 64 65  Trang sau
   

  Công ty Thành viên

   
   

  Thống kê

  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 1763
  • Tháng hiện tại: 171082
  • Tổng lượt truy cập: 11962766