Hình minh họa (Reuters)

  [CBOT 10.08.2020] Trung Quốc tiếp tục mua một lượng lớn đậu nành từ Mỹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 09 chốt phiên giao dịch ngày 10/8 tăng 4,25 cent, ở mức 870,00 cent/bushel, giảm 2,75 cent so với mức cao nhất và tăng 6,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 5,75 cent, ở mức 873,25 cent/bushel, tăng 8,00 cent so với mức thấp nhất và giảm 2,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 11-08-2020 02:54:00 PM | Đã xem: 1 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Diễn biến giá khô dầu đậu nành tháng 9.

  [CBOT 07.08.2020] Xu hướng bán kỹ thuật vẫn tiếp tục vào phiên cuối tuần

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 09 chốt phiên giao dịch ngày 07/8 giảm 9,00 cent, ở mức 865,75 cent/bushel, giảm 10,0 cent so với mức cao nhất và tăng 1,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giảm 10,50 cent, ở mức 867,50 cent/bushel, tăng 0,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 12,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 10-08-2020 02:07:00 PM | Đã xem: 7 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 06.08.2020] Bắp tăng nhẹ, trong khi đậu nành và lúa mì giảm

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 09 chốt phiên giao dịch ngày 06/8 giảm 1,50 cent, ở mức 874,75 cent/bushel, giảm 5,75 cent so với mức cao nhất và tăng 2,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giảm 0,75 cent, ở mức 878 cent/bushel, tăng 2,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 6,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 07-08-2020 08:30:00 AM | Đã xem: 11 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 04.08.2020] Điều kiện mùa vụ tốt tại Mỹ và dự báo sản lượng cao từ Brazil khiến thị trường đồng loạt giảm

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 09 chốt phiên giao dịch ngày 04/8 giảm 13,25 cent, ở mức 879,75 cent/bushel, giảm 12,25 cent so với mức cao nhất và tăng 2,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giảm 14,50 cent, ở mức 881,75 cent/bushel, tăng 2,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 13,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 05-08-2020 09:34:00 AM | Đã xem: 19 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 03.08.2020] Giá lúa mì giảm mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 09 chốt phiên giao dịch ngày 03/8 tăng 2,75 cent, ở mức 893 cent/bushel, giảm 3,25 cent so với mức cao nhất và tăng 4,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 3,75 cent, ở mức 896,25 cent/bushel, tăng 5,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 3,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 04-08-2020 08:03:00 AM | Đã xem: 15 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 30.07.2020] Bắp dẫn đầu đà tăng của thị trường

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên giao dịch ngày 30/7 tăng 0,25 cent, ở mức 891,75 cent/bushel, giảm 1,75 cent so với mức cao nhất và tăng 7,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 09 chốt phiên tăng 2,25 cent, ở mức 886,75 cent/bushel, tăng 7,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 31-07-2020 08:05:00 AM | Đã xem: 24 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Thời tiết thuận lợi cho vụ mùa tại Mỹ.

  [CBOT 28.07.2020] Thời tiết thuận lợi và nhu cầu yếu thúc đẩy bán kỹ thuật

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên giao dịch ngày 28/7 giảm 9,75 cent, ở mức 896,75 cent/bushel, giảm 6,50 cent so với mức cao nhất và tăng 3,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 09 chốt phiên giảm 11,00 cent, ở mức 887,75 cent/bushel, tăng 4,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 7,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 29-07-2020 09:54:00 AM | Đã xem: 20 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 24.07.2020] Căng thẳng Mỹ - Trung khiến giá đậu nành giảm lại

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên giao dịch ngày 24/7 giảm 1,40 cent, ở mức 904,60 cent/bushel, giảm 5,40 cent so với mức cao nhất và tăng 3,20 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 09 chốt phiên giảm 2,00 cent, ở mức 898,60 cent/bushel, tăng 3,60 cent so với mức thấp nhất và giảm 5,60 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 27-07-2020 11:00:00 AM | Đã xem: 29 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Diễn biến giá khô dầu đậu nành tháng 8.

  [CBOT 23.07.2020] Khô dầu đậu nành dẫn đầu đà tăng của thị trường nông sản

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên giao dịch ngày 23/7 tăng 7,00 cent, ở mức 906,25 cent/bushel, giảm 0,75 cent so với mức cao nhất và tăng 8,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 09 chốt phiên tăng 6,75 cent, ở mức 900,75 cent/bushel, tăng 1,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 8,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 24-07-2020 10:49:00 AM | Đã xem: 29 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 22.10.2020] Trung Quốc tiếp tục mua nhiều đậu nành từ Mỹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên giao dịch ngày 22/7 tăng 2,75 cent, ở mức 899,25 cent/bushel, giảm 2,00 cent so với mức cao nhất và tăng 7,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 09 chốt phiên tăng 3,0 cent, ở mức 894 cent/bushel, tăng 7,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 2,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 23-07-2020 02:01:00 PM | Đã xem: 40 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 21.07.2020] Chất lượng mùa vụ đậu nành tốt hơn mong đợi

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên giao dịch ngày 21/7 giảm 6,50 cent, ở mức 896,50 cent/bushel, giảm 6,00 cent so với mức cao nhất và tăng 1,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 09 chốt phiên giảm 5,75 cent, ở mức 891 cent/bushel, tăng 2,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 5,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 22-07-2020 11:17:00 AM | Đã xem: 36 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 14.07.2020] Chất lượng mùa vụ giảm giúp giá đậu nành tăng nhẹ trở lại

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên giao dịch ngày 14/7 tăng 4,00 cent, ở mức 878 cent/bushel, giảm 4,50 cent so với mức cao nhất và tăng 5,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 09 chốt phiên tăng 2,75 cent, ở mức 874,25 cent/bushel, tăng 4,00 cent so với mức thấp nhất và giảm 5,00 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 15-07-2020 10:20:00 AM | Đã xem: 42 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Diễn biến giá khô dầu đậu nành kỳ hạn tháng 8.

  [CBOT 13.07.2020] Xu hướng bán kỹ thuật tiếp tục khiến giá đậu nành giảm mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên giao dịch ngày 13/7 giảm 13,25 cent, ở mức 874 cent/bushel, giảm 10,75 cent so với mức cao nhất và tăng 3,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 09 chốt phiên giảm 14,0 cent, ở mức 871,50 cent/bushel, tăng 3,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 10,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 14-07-2020 10:24:00 AM | Đã xem: 53 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 10.07.2020] Bắp giảm mạnh sau báo cáo Cung cầu tháng 7

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên giao dịch ngày 10/7 giảm 9,25 cent, ở mức 887,25 cent/bushel, giảm 13,25 cent so với mức cao nhất và tăng 3,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 09 chốt phiên giảm 9,75 cent, ở mức 885,50 cent/bushel, tăng 2,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 13,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 13-07-2020 11:28:00 AM | Đã xem: 41 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Thời tiết khô nóng tiếp tục kéo dài tại khu vực Tung Tây.

  [CBOT 08.07.2020] Bắp tăng lại do thời tiết không thuận lợi

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên giao dịch ngày 08/7 giảm 4,25 cent, ở mức 892,50 cent/bushel, giảm 4,25 cent so với mức cao nhất và tăng 2,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 09 chốt phiên giảm 5,75 cent, ở mức 890,75 cent/bushel, tăng 1,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 5,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 09-07-2020 01:40:00 PM | Đã xem: 49 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Diễn biến giá khô dầu đậu nành kỳ hạn tháng 8.

  [CBOT 07.07.2020] Thị trường chốt lời khiến giá bắp và đậu nành giảm lại

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên giao dịch ngày 07/7 giảm 1,75 cent, ở mức 896,75 cent/bushel, giảm 4,75 cent so với mức cao nhất và tăng 3,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 09 chốt phiên giảm 2,50 cent, ở mức 896,50 cent/bushel, tăng 2,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 5,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 08-07-2020 10:02:00 AM | Đã xem: 43 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Thời tiết khô nóng gây áp lực cho thị trường.

  [CBOT 06.07.2020] Thời tiết nắng nóng, khô hạn đẩy giá ngũ cốc tăng trong phiên đầu tuần

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên giao dịch ngày 06/7 tăng 7,25 cent, ở mức 898,50 cent/bushel, giảm 5,50 cent so với mức cao nhất và tăng 2,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 09 chốt phiên tăng 9,0 cent, ở mức 899 cent/bushel, tăng 3,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 6,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 07-07-2020 08:58:00 AM | Đã xem: 47 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 02.07.2020] Bắp, đậu nành và lúa mì đều giảm lại do bán kỹ thuật

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên giao dịch ngày 02/7 giảm 0,25 cent, ở mức 891,25 cent/bushel, giảm 4,50 cent so với mức cao nhất và tăng 2,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 09 chốt phiên giảm 1,25 cent, ở mức 890 cent/bushel, tăng 1,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 5,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 03-07-2020 09:41:00 AM | Đã xem: 41 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa (GettyImages)

  [CBOT 01.07.2020] Đậu nành và bắp tăng mạnh phiên thứ hai liên tiếp

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên giao dịch ngày 01/7 tăng 12,75 cent, ở mức 891,50 cent/bushel, giảm 2,50 cent so với mức cao nhất và tăng 14,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 09 chốt phiên tăng 14,25 cent, ở mức 891,25 cent/bushel, tăng 15,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 3,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 02-07-2020 08:56:00 AM | Đã xem: 47 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 30.06.2020] Báo cáo diện tích gieo trồng gây bất ngờ, bắp và đậu nành tăng mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giao dịch ngày 30/6 tăng 17,75 cent, ở mức 884,25 cent/bushel, giảm 7,25 cent so với mức cao nhất và tăng 20,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên tăng 17,25 cent, ở mức 878,75 cent/bushel, tăng 18,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 5,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 01-07-2020 03:17:00 PM | Đã xem: 34 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT

  Các tin khác

  1 2 3 ... 64 65 66  Trang sau
   

  Công ty Thành viên

   
   

  Thống kê

  • Đang truy cập: 13
  • Khách viếng thăm: 9
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 13
  • Tháng hiện tại: 98782
  • Tổng lượt truy cập: 12507654