Hình minh họa.

  [CBOT 16.09.2021] Giá dầu đậu nành giảm mạnh gây áp lực lên giá khô dầu đậu nành

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giao dịch ngày 16/9 tăng 1,50 cent, ở mức 1.296 cent/bushel, giảm 12,0 cent so với mức cao nhất và tăng 4,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2022 chốt phiên tăng 1,25 cent, ở mức 1.304,75 cent/bushel, tăng 4,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 12,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 17-09-2021 08:21:00 AM | Đã xem: 2 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 15.09.2021] Thông tin hủy hàng và giá dầu đậu nành tăng giúp giá khô dầu đậu nành giảm lại

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giao dịch ngày 15/9 tăng 12,0 cent, ở mức 1.294,50 cent/bushel, giảm 1,50 cent so với mức cao nhất và tăng 18,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2022 chốt phiên tăng 11,75 cent, ở mức 1.303,50 cent/bushel, tăng 18,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 16-09-2021 08:50:00 AM | Đã xem: 5 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 10.09.2021] Giá đậu nành tăng nhẹ sau Báo cáo Cung cầu tháng 9 của Bộ NN Mỹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giao dịch ngày 10/9 tăng 16,0 cent, ở mức 1.286,50 cent/bushel, giảm 13,50 cent so với mức cao nhất và tăng 23,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2022 chốt phiên tăng 16,0 cent, ở mức 1.294,75 cent/bushel, tăng 23,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 12,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 11-09-2021 09:37:00 AM | Đã xem: 17 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa. (GettyImages)

  [CBOT 07.09.2021] Bắp, đậu nành và lúa mì đều giảm do bán kỹ thuật

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giao dịch ngày 07/9 giảm 15,0 cent, ở mức 1.277 cent/bushel, giảm 28,75 cent so với mức cao nhất và tăng 0,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2022 chốt phiên giảm 14,50 cent, ở mức 1.286,75 cent/bushel, tăng 0,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 28,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 08-09-2021 10:35:00 AM | Đã xem: 24 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 04.09.2021] Đậu nành và lúa mì tăng nhẹ trở lại trước kỳ nghỉ lễ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giao dịch ngày 04/9 tăng 8,75 cent, ở mức 1.292 cent/bushel, giảm 4,75 cent so với mức cao nhất và tăng 15,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2022 chốt phiên tăng 9,75 cent, ở mức 1.301,25 cent/bushel, tăng 15,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 3,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 06-09-2021 10:29:00 AM | Đã xem: 23 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Năng lực xuất khẩu của Hoa Kỳ từ vùng Vịnh bị suy giảm nghiêm trọng sau siêu bão Ida.

  [CBOT 01.09.2021] Nhu cầu yếu kích thích lực bán kỹ thuật khiến giá các mặt hàng giảm thêm

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giao dịch ngày 01/9 giảm 14,75 cent, ở mức 1.277,75 cent/bushel, giảm 18,0 cent so với mức cao nhất và tăng 7,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2022 chốt phiên giảm 13,25 cent, ở mức 1.287 cent/bushel, tăng 8,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 16,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 02-09-2021 11:37:00 AM | Đã xem: 22 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Diễn biến giá khô dầu đậu nành kỳ hạn tháng 9.

  [CBOT 30.08.2021] Thời tiết thuận lợi kích thích một số lực bán kỹ thuật

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 9 chốt phiên giao dịch ngày 30/8 giảm 54,50 cent, ở mức 1.304,75 cent/bushel, giảm 54,50 cent so với mức cao nhất và tăng 7,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giảm 20,0 cent, ở mức 1.303,25 cent/bushel, tăng 6,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 33,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 31-08-2021 09:37:00 AM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 26.08.2021] Dầu đậu nành giảm khiến giá khô dầu đậu nành tiếp tục tăng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 9 chốt phiên giao dịch ngày 26/8 tăng 21,50 cent, ở mức 1.367,50 cent/bushel, giảm 6,25 cent so với mức cao nhất và tăng 26,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giảm 6,50 cent, ở mức 1.326,25 cent/bushel, tăng 8,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 5,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 27-08-2021 10:00:00 AM | Đã xem: 33 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 24.08.2021] Báo cáo chất lượng mùa vụ kém đẩy giá tăng mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 9 chốt phiên giao dịch ngày 24/8 tăng 43 cent, ở mức 1.337 cent/bushel, giảm 6,75 cent so với mức cao nhất và tăng 42,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 39,0 cent, ở mức 1.331,75 cent/bushel, tăng 39,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 6,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 25-08-2021 09:23:00 AM | Đã xem: 32 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 23.08.2021] Bắp giảm, lúa mì và đậu nành tăng nhẹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 9 chốt phiên giao dịch ngày 23/8 tăng 0,25 cent, ở mức 1.294 cent/bushel, giảm 17,75 cent so với mức cao nhất và tăng 3,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 2,0 cent, ở mức 1.292,75 cent/bushel, tăng 6,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 16,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 24-08-2021 09:27:00 AM | Đã xem: 28 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa (GettyImages)

  [CBOT 19.08.2021] Giá các mặt hàng giảm mạnh do bán kỹ thuật

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 9 chốt phiên giao dịch ngày 19/8 giảm 35,25 cent, ở mức 1.323 cent/bushel, giảm 35,0 cent so với mức cao nhất và tăng 6,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giảm 33,25 cent, ở mức 1.320 cent/bushel, tăng 5,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 31,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 20-08-2021 09:05:00 AM | Đã xem: 43 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 17.08.2021] Giá bắp và lúa mì giảm do bán kỹ thuật

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 9 chốt phiên giao dịch ngày 17/8 giảm 7,0 cent, ở mức 1.369 cent/bushel, giảm 17,50 cent so với mức cao nhất và tăng 4,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giảm 6,75 cent, ở mức 1.361,50 cent/bushel, tăng 4,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 18,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 18-08-2021 09:30:00 AM | Đã xem: 34 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 16.08.2021] Đậu nành tiếp tục tăng nhẹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 9 chốt phiên giao dịch ngày 16/8 tăng 3,0 cent, ở mức 1.376 cent/bushel, giảm 9,50 cent so với mức cao nhất và tăng 8,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 3,25 cent, ở mức 1.368,25 cent/bushel, tăng 7,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 9,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 17-08-2021 09:31:00 AM | Đã xem: 34 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 12.08.2021] Báo cáo Cung cầu tháng 8 khiến giá bắp và lúa mì tăng mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 9 chốt phiên giao dịch ngày 12/8 không đổi, ở mức 1.347 cent/bushel, giảm 28,50 cent so với mức cao nhất và tăng 17,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 1,0 cent, ở mức 1.341 cent/bushel, tăng 18,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 28,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 13-08-2021 08:27:00 AM | Đã xem: 48 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Diễn biến giá khô dầu đậu nành kỳ hạn tháng 9.

  [CBOT 11.08.2021] Bắp tăng, lúa mì và đậu nành giảm trước báo cáo cung cầu quan trọng vào ngày hôm sau

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 9 chốt phiên giao dịch ngày 11/8 giảm 1,25 cent, ở mức 1.347 cent/bushel, giảm 18,50 cent so với mức cao nhất và tăng 2,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 3,25 cent, ở mức 1.340 cent/bushel, tăng 6,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 15,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 12-08-2021 09:26:00 AM | Đã xem: 35 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Tình trạng Cung lúa mì đang thắt chặt do sản lượng giảm ở nhiều khu vực.

  [CBOT 10.08.2021] Lạc quan xuất khẩu giúp giá đậu nành tăng nhẹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 9 chốt phiên giao dịch ngày 10/8 tăng 6,75 cent, ở mức 1.348,25 cent/bushel, giảm 6,50 cent so với mức cao nhất và tăng 11,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 7,0 cent, ở mức 1.336,75 cent/bushel, tăng 11,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 6,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 11-08-2021 09:57:00 AM | Đã xem: 29 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Diễn biến giá khô dầu đậu nành kỳ hạn tháng 9.

  [CBOT 05.08.2021] Giá dầu nành giảm giúp khô dầu đậu nành tăng trở lại

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 9 chốt phiên giao dịch ngày 05/8 tăng 3,75 cent, ở mức 1.335,75 cent/bushel, giảm 12,0 cent so với mức cao nhất và tăng 13,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 2,75 cent, ở mức 1.328,50 cent/bushel, tăng 13,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 11,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 06-08-2021 08:56:00 AM | Đã xem: 56 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Tài xế xe tải đang tiếp tục đình công tại cảng Bahia Blanca.

  [CBOT 04.08.2021] Khô dầu đậu nành tiếp đà tăng do những khó khăn trong xuất khẩu tại Argentina

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 9 chốt phiên giao dịch ngày 04/8 tăng 8,25 cent, ở mức 1.332 cent/bushel, giảm 3,50 cent so với mức cao nhất và tăng 11,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 6,0 cent, ở mức 1.325,75 cent/bushel, tăng 11,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 4,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 05-08-2021 09:09:00 AM | Đã xem: 47 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 02.08.2021] Giá lúa mì tăng mạnh kéo theo giá bắp và đậu nành

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 9 chốt phiên giao dịch ngày 02/8 tăng 0,75 cent, ở mức 1.356,25 cent/bushel, giảm 5,75 cent so với mức cao nhất và tăng 14,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 4,25 cent, ở mức 1.353,50 cent/bushel, tăng 17,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 5,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 03-08-2021 08:52:00 AM | Đã xem: 46 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 29.07.2021] Lạc quan xuất khẩu giúp giá ngũ cốc tăng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 chốt phiên giao dịch ngày 29/7 tăng 2,25 cent, ở mức 1.434,25 cent/bushel, giảm 15,50 cent so với mức cao nhất và tăng 7,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 9 chốt phiên tăng 15,0 cent, ở mức 1.385,25 cent/bushel, tăng 19,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 3,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 30-07-2021 09:34:00 AM | Đã xem: 44 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT

  Các tin khác

  1 2 3 ... 73 74 75  Trang sau
   

  Tỷ giá ngoại tệ

  Tháng Chín 20, 2021, 9:14 pm
  Code Buy Sell
  AUD 16.00 16.00
  CAD 17.00 18.00
  CHF 23.00 24.00
  CNY 3.00 3.00
  DKK - 3.00
  EUR 25.00 27.00
  GBP 30.00 31.00
  HKD 2.00 2.00
  INR - 320.42
  JPY 202.06 213.76
  KRW 16.53 20.13
  KWD - 78.00
  MYR - 5.00
  NOK - 2.00
  RUB - 347.87
  SAR - 6.00
  SEK - 2.00
  SGD 16.00 17.00
  THB 602.76 694.90
  USD 22.00 22.00

  Công ty Thành viên

   
   

  Thống kê

  • Đang truy cập: 29
  • Khách viếng thăm: 25
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 6164
  • Tháng hiện tại: 138041
  • Tổng lượt truy cập: 15149656