Thu hoạch bắp (Hình minh họa).

  [CBOT 18.10.2017] Thời tiết thuận lợi cho thu hoạch tại Mỹ và gieo trồng tại Nam Mỹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 18/10/2017 giảm 0,50 cent, ở mức 984,25 cent/bushel, giảm 4,25 cent so với mức cao nhất và tăng 2,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2018 chốt phiên giảm 0,25 cent, ở mức 995,0 cent/bushel, tăng 2,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 4,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 19-10-2017 09:50:00 AM | Đã xem: 10 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Bộ NN Mỹ ước tính có 49% diện tích đậu nành được thu hoạch tính đến Chủ Nhật.

  [CBOT 17.10.2017] Đậu nành và khô dầu đậu nành giảm do lực bán ra và đồng Đô-la Mỹ tăng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 17/10/2017 giảm 6,25 cent, ở mức 984,75 cent/bushel, giảm 5,75 cent so với mức cao nhất và tăng 2,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2018 chốt phiên giảm 6,25 cent, ở mức 995,250 cent/bushel, tăng 2,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 5,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 18-10-2017 10:04:00 AM | Đã xem: 16 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Diễn biến giá khô dầu đậu nành kỳ hạn tháng 12.

  [CBOT 16.10.2017] Số liệu xuất khẩu không như kỳ vọng, trong khi đồng đô-la Mỹ mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 16/10/2017 giảm 9,25 cent, ở mức 991,0 cent/bushel, giảm 8,0 cent so với mức cao nhất và tăng 0,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2018 chốt phiên giảm 8,75 cent, ở mức 1.001,50 cent/bushel, tăng 1,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 7,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 17-10-2017 10:19:00 AM | Đã xem: 26 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  [CBOT 12.10.2017] Đậu nành bật tăng trở lại do dự báo năng suất giảm trong Báo cáo Cung cầu tháng 10/2017 của Bộ Nông nghiệp Mỹ

  [CBOT 12.10.2017] Đậu nành bật tăng trở lại do dự báo năng suất giảm trong Báo cáo Cung cầu tháng 10/2017 của Bộ Nông nghiệp Mỹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 12/10/2017 tăng 26,75 cent, ở mức 992,0 cent/bushel, giảm 5,75 cent so với mức cao nhất và tăng 33,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2018 chốt phiên tăng 26,50 cent, ở mức 1.002,50 cent/bushel, giảm 5,25 cent so với mức cao nhất và tăng 33,0 cent so với mức thấp nhất.

  Đăng lúc: 13-10-2017 10:45:00 AM | Đã xem: 29 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  [CBOT 11.10.2017] Thị trường tạm lắng khi chờ đợi Báo cáo Cung cầu của bộ Nông nghiệp Mỹ công bố

  [CBOT 11.10.2017] Thị trường tạm lắng khi chờ đợi Báo cáo Cung cầu của bộ Nông nghiệp Mỹ công bố

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 11/10/2017 giảm 0,75 cent, ở mức 965,25 cent/bushel, giảm 2,25 cent so với mức cao nhất và tăng 1,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2018 chốt phiên giảm 0,25 cent, ở mức 976,0 cent/bushel, giảm 2,0 cent so với mức cao nhất và tăng 2,0 cent so với mức thấp nhất.

  Đăng lúc: 12-10-2017 10:08:00 AM | Đã xem: 51 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Năng suất đậu nành của Mỹ được dự báo ở mức 3,36 tấn/ha.

  [CBOT 09.10.2017] Đậu nành giảm theo giá khô dầu đậu nành

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 09/10/2017 giảm 5,5 cent, ở mức 966,75 cent/bushel, giảm 10,25 cent so với mức cao nhất và tăng 1,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2018 chốt phiên giảm 5,75 cent, ở mức 977,25 cent/bushel, tăng 1,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 10,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 10-10-2017 09:27:00 AM | Đã xem: 88 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Thời tiết có mưa nhiều nhất trong hơn 40 năm tại Argentina.

  [CBOT 06.10.2017] Mưa lớn tại Argentina ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 06/10/2017 tăng 4,0 cent, ở mức 972,25 cent/bushel, giảm 1,50 cent so với mức cao nhất và tăng 8,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2018 chốt phiên tăng 4,0 cent, ở mức 983,0 cent/bushel, tăng 8,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 09-10-2017 10:16:00 AM | Đã xem: 33 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Xếp hàng đậu nành lên tàu biển. Ảnh: Paulo Whitaker/ REUTERS

  [CBOT 05.10.2017] Lực mua mạnh tiếp tục giữ thị trường đậu nành tăng giá

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 05/10/2017 tăng 10,0 cent, ở mức 968,25 cent/bushel, giảm 2,75 cent so với mức cao nhất và tăng 10,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2018 chốt phiên tăng 10,25 cent, ở mức 979,0 cent/bushel, tăng 10,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 2,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 06-10-2017 08:18:00 AM | Đã xem: 63 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 04.10.2017] Đậu nành và dầu đậu nành có lực mua tốt

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 04/10/2017 tăng 3,0 cent, ở mức 958,25 cent/bushel, giảm 3,50 cent so với mức cao nhất và tăng 5,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2018 chốt phiên tăng 2,75 cent, ở mức 968,75 cent/bushel, tăng 5,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 4,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 05-10-2017 08:17:00 AM | Đã xem: 33 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Tiến độ thu hoạch đậu nành của Mỹ đang chậm hơn mức bình quân.

  [CBOT 03.10.2017] Khô dầu đậu nành giảm kéo theo giá đậu nành

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 03/10/2017 giảm 2,0 cent, ở mức 955,25 cent/bushel, giảm 6,0 cent so với mức cao nhất và tăng 2,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2018 chốt phiên giảm 1,75 cent, ở mức 966 cent/bushel, tăng 2,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 5,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 04-10-2017 10:40:00 AM | Đã xem: 40 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Diễn biến giá khô dầu đậu nành kỳ hạn tháng 12.

  [CBOT 02.10.2017] Đậu nành giảm lại sau khi tăng mạnh vào cuối tuần qua

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 02/10/2017 giảm 11,0 cent, ở mức 957,25 cent/bushel, giảm 10,75 cent so với mức cao nhất và tăng 1,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2018 chốt phiên giảm 10,75 cent, ở mức 967,75 cent/bushel, tăng 0,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 10,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 03-10-2017 10:02:00 AM | Đã xem: 68 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Lượng xếp hàng tăng 28% so với cùng kỳ.

  [CBOT 28.09.2017] Áp lực thu hoạch và thời tiết tốt giúp đậu nành tiếp tục có phiên giảm

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 28/09/2017 giảm 6,0 cent, ở mức 959,50 cent/bushel, giảm 6,50 cent so với mức cao nhất và tăng 2,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2018 chốt phiên giảm 6,0 cent, ở mức 970,25 cent/bushel, tăng 2,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 6,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 29-09-2017 09:40:00 AM | Đã xem: 52 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Diện tích đậu nành rụng lá bằng với mức bình quân 63%.

  [CBOT 26.09.2017] Đậu nành có phiên giảm thứ hai liên tiếp

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 26/09/2017 giảm 7,75 cent, ở mức 963,50 cent/bushel, giảm 10,75 cent so với mức cao nhất và tăng 1,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2018 chốt phiên giảm 7,75 cent, ở mức 974,0 cent/bushel, tăng 1,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 10,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 27-09-2017 09:05:00 AM | Đã xem: 48 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Thời tiết thuận lợi cho gieo trồng vụ mới.

  [CBOT 25.09.2017] Thời tiết thuận lợi cho gieo trồng vụ mới

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 25/09/2017 giảm 13,0 cent, ở mức 971,25 cent/bushel, giảm 14,50 cent so với mức cao nhất và tăng 0,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2018 chốt phiên giảm 12,75 cent, ở mức 981,75 cent/bushel, tăng 0,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 14,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 26-09-2017 09:35:00 AM | Đã xem: 64 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Diễn biến giá khô dầu đậu nành kỳ hạn tháng 10.

  [CBOT 22.09.2017] Thị trường đậu nành tăng mạnh vào phiên cuối tuần

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 22/09/2017 tăng 13,50 cent, ở mức 984,25 cent/bushel, giảm 2,75 cent so với mức cao nhất và tăng 15,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2018 chốt phiên tăng 13,50 cent, ở mức 994,50 cent/bushel, tăng 15,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 2,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 25-09-2017 10:23:00 AM | Đã xem: 37 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Mỹ tiếp tục xuất bán 132.000 tấn đậu nành cho Trung Quốc.

  [CBOT 21.09.2017] Thông tin và số liệu xuất khẩu tiếp tục giữ giá đậu nành tăng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 21/09/2017 tăng 0,75 cent, ở mức 970,75 cent/bushel, giảm 2,25 cent so với mức cao nhất và tăng 7,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2018 chốt phiên tăng 0,50 cent, ở mức 981 cent/bushel, tăng 7,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 2,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 22-09-2017 08:03:00 AM | Đã xem: 128 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  1.212.000 tấn đậu nành đã được xuất bán cho Trung Quốc và một quốc gia khác.

  [CBOT 20.09.2017] Thông tin bán hàng xuất khẩu giữ giá đậu nành tăng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 20/09/2017 tăng 4,50 cent, ở mức 970 cent/bushel, giảm 4,0 cent so với mức cao nhất và tăng 5,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2018 chốt phiên tăng 4,50 cent, ở mức 980,50 cent/bushel, tăng 5,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 3,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 21-09-2017 08:12:00 AM | Đã xem: 61 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Khô dầu đậu nành giảm do lực bán thương mại gây áp lực lên toàn bộ thị trường đậu nành.

  [CBOT 19.09.2017] Khô dầu đậu nành giảm do lực bán thương mại

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 19/09/2017 giảm 2,25 cent, ở mức 965,50 cent/bushel, giảm 6,25 cent so với mức cao nhất và tăng 7,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2018 chốt phiên giảm 2,0 cent, ở mức 976 cent/bushel, tăng 7,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 6,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 20-09-2017 08:56:00 AM | Đã xem: 45 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Diễn biến giá khô dầu đậu nành kỳ hạn tháng 10.

  [CBOT 18.09.2017] Tóm tắt thông tin thị trường phiên đầu tuần

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 18/09/2017 giảm 1,0 cent, ở mức 967,75 cent/bushel, giảm 8,75 cent so với mức cao nhất và tăng 1,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2018 chốt phiên giảm 1,0 cent, ở mức 978 cent/bushel, tăng 1,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 8,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 19-09-2017 09:32:00 AM | Đã xem: 76 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Giá đậu nành và khô dầu đậu nành tăng do lực mua thương mại hậu thuẫn bởi đồng Đô-la Mỹ yếu.

  [CBOT 14.09.2017] Lực mua thương mại tiếp tục đẩy giá khô dầu đậu nành tăng mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 14/09/2017 tăng 15,50 cent, ở mức 976 cent/bushel, giảm 2,25 cent so với mức cao nhất và tăng 15,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2018 chốt phiên tăng 15,25 cent, ở mức 986,0 cent/bushel, tăng 15,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 2,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 15-09-2017 09:56:00 AM | Đã xem: 76 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT

  Các tin khác

  1 2 3 ... 46 47 48  Trang sau
   

  Tỷ giá ngoại tệ

  Tháng Mười 19, 2017, 7:28 pm
  Code Buy Sell
  AUD 17,680.98 17,946.37
  CAD 17,941.60 18,339.24
  CHF 22,895.03 23,355.33
  DKK - 3,658.58
  EUR 26,634.99 26,953.22
  GBP 29,576.42 30,050.59
  HKD 2,870.25 2,933.82
  INR - 362.24
  JPY 198.84 202.64
  KRW 18.51 20.71
  KWD - 77,994.72
  MYR - 5,417.48
  NOK - 2,899.12
  RUB - 438.79
  SAR - 6,280.84
  SEK - 2,821.20
  SGD 16,530.75 16,829.40
  THB 672.65 700.72
  USD 22,685.00 22,755.00

  Công ty Thành viên

   
   

  Thống kê

  • Đang truy cập: 17
  • Khách viếng thăm: 16
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 3236
  • Tháng hiện tại: 82527
  • Tổng lượt truy cập: 6946511