Hình minh họa.

  [CBOT 13.04.2021] Giá bắp tăng mạnh khi nguồn cung được dự báo thấp hơn

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 5 chốt phiên giao dịch ngày 13/4 tăng 7,50 cent, ở mức 1.389,50 cent/bushel, giảm 9,25 cent so với mức cao nhất và tăng 11,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 7 chốt phiên tăng 5,75 cent, ở mức 1.384,75 cent/bushel, tăng 11,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 9,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 14-04-2021 09:42:00 AM | Đã xem: 4 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 09.04.2021] Đậu nành và bắp đều giảm sau báo cáo Cung cầu tháng 4

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 5 chốt phiên giao dịch ngày 09/4 giảm 12,25 cent, ở mức 1.403 cent/bushel, giảm 16,0 cent so với mức cao nhất và tăng 2,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 7 chốt phiên giảm 11,50 cent, ở mức 1.398,25 cent/bushel, tăng 2,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 15,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 12-04-2021 08:28:00 AM | Đã xem: 19 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 08.04.2021] Giá bắp tăng mạnh khi dự báo mức tồn trữ trước báo cáo thấp hơn tháng trước

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 5 chốt phiên giao dịch ngày 08/4 tăng 6,50 cent, ở mức 1.415,25 cent/bushel, giảm 7,25 cent so với mức cao nhất và tăng 10,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 7 chốt phiên tăng 6,75 cent, ở mức 1.409,75 cent/bushel, tăng 11,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 6,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 09-04-2021 09:45:00 AM | Đã xem: 14 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 06.04.2021] Đậu nành giữ đà tăng tốt

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 5 chốt phiên giao dịch ngày 06/4 tăng 6,0 cent, ở mức 1.418,75 cent/bushel, giảm 12,25 cent so với mức cao nhất và tăng 6,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 7 chốt phiên tăng 5,75 cent, ở mức 1.411,25 cent/bushel, tăng 6,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 12,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 07-04-2021 08:44:00 AM | Đã xem: 26 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 05.04.2021] Dầu đậu nành tăng giữ giá khô đậu nành giảm nhẹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 5 chốt phiên giao dịch ngày 05/4 tăng 10,75 cent, ở mức 1.412,75 cent/bushel, giảm 8,25 cent so với mức cao nhất và tăng 7,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 7 chốt phiên tăng 8,75 cent, ở mức 1.405,50 cent/bushel, tăng 5,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 10,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 06-04-2021 08:04:00 AM | Đã xem: 18 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 01.04.2021] Bắp, đậu nành và lúa mì đều giảm lại do bán kỹ thuật và chốt lời

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 5 chốt phiên giao dịch ngày 01/4 giảm 34,75 cent, ở mức 1.402 cent/bushel, giảm 54,25 cent so với mức cao nhất và tăng 3,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 7 chốt phiên giảm 31,0 cent, ở mức 1.396,75 cent/bushel, tăng 3,0 cent so với mức thấp nhất và tăng 49,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 02-04-2021 08:47:00 AM | Đã xem: 25 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Diện tích trồng bắp và đậu nành vụ mới thấp hơn dự kiến.

  [CBOT 31.03.2021] Báo cáo diện tích vụ mới thấp hơn dự kiến khiến giá bắp và đậu nành tăng kịch trần

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 5 chốt phiên giao dịch ngày 31/3 tăng 70,0 cent, ở mức 1.436,75 cent/bushel, bằng với mức cao nhất và tăng 72,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 7 chốt phiên tăng 70,0 cent, ở mức 1.427,75 cent/bushel, tăng 72,75 cent so với mức thấp nhất và bằng với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 01-04-2021 09:42:00 AM | Đã xem: 31 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa (GettyImages)

  [CBOT 30.03.2021] Bắp, đậu nành và lúa mì đều giảm khá mạnh trước báo cáo diện tích vào ngày hôm sau

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 5 chốt phiên giao dịch ngày 30/3 giảm 26,25 cent, ở mức 1.366,75 cent/bushel, giảm 28,0 cent so với mức cao nhất và tăng 2,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 7 chốt phiên giảm 27,50 cent, ở mức 1.357,75 cent/bushel, tăng 1,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 29,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 31-03-2021 08:37:00 AM | Đã xem: 21 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Thu hoạch đậu nành của Brazil đạt 71% do điều kiện thời tiết khô ráo hơn.

  [CBOT 29.03.2021] Tiến độ thu hoạch đậu nành ở Brazil đã bắt kịp mức trung bình 5 năm

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 5 chốt phiên giao dịch ngày 29/3 giảm 7,50 cent, ở mức 1.393 cent/bushel, giảm 9,75 cent so với mức cao nhất và tăng 10,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 7 chốt phiên giảm 6,0 cent, ở mức 1.385,25 cent/bushel, tăng 10,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 9,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 30-03-2021 08:43:00 AM | Đã xem: 25 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 25.03.2021] Đồng đô-la Mỹ mạnh khiến giá các mặt hàng nông sản giảm

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 5 chốt phiên giao dịch ngày 25/3 giảm 18,50 cent, ở mức 1.414,25 cent/bushel, giảm 17,50 cent so với mức cao nhất và tăng 3,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 7 chốt phiên giảm 16,50 cent, ở mức 1.404,50 cent/bushel, tăng 4,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 15,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 26-03-2021 09:20:00 AM | Đã xem: 33 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 24.03.2021] Đậu nành tăng theo giá dầu đậu nành

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 5 chốt phiên giao dịch ngày 24/3 tăng 9,50 cent, ở mức 1.432,75 cent/bushel, giảm 0,75 cent so với mức cao nhất và tăng 14,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 7 chốt phiên tăng 9,75 cent, ở mức 1.421 cent/bushel, tăng 14,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 25-03-2021 08:37:00 AM | Đã xem: 25 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 23.03.2021] Khô đậu nành tăng nhẹ trở lại do mua kỹ thuật

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 5 chốt phiên giao dịch ngày 23/3 tăng 5,75 cent, ở mức 1.423,25 cent/bushel, giảm 11,75 cent so với mức cao nhất và tăng 9,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 7 chốt phiên tăng 7,25 cent, ở mức 1.411,25 cent/bushel, tăng 9,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 11,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 24-03-2021 08:53:00 AM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 22.03.2021] Dầu đậu nành tăng mạnh gây áp lực lên giá khô đậu nành

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 5 chốt phiên giao dịch ngày 22/3 tăng 1,25 cent, ở mức 1.417,50 cent/bushel, giảm 5,25 cent so với mức cao nhất và tăng 12,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 7 chốt phiên tăng 1,0 cent, ở mức 1.404 cent/bushel, tăng 11,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 5,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 23-03-2021 08:52:00 AM | Đã xem: 32 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Cuộc đình công sẽ gây ảnh hưởng tới các bến cảng Terminal 6, Renova, Cofco Timbues, Cofco PGSM, Cargill Quebracho, Bunge, ADM PGSM, LDC Timbues. (Hình minh họa)

  [CBOT 19.03.2021] Argentina đối mặt với một cuộc đình công trong 24 giờ tại cảng Rosario vào ngày cuối tuần

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 5 chốt phiên giao dịch ngày 19/3 tăng 24,0 cent, ở mức 1.416,25 cent/bushel, giảm 2,0 cent so với mức cao nhất và tăng 26,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 7 chốt phiên tăng 22,50 cent, ở mức 1.403 cent/bushel, tăng 22,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 22-03-2021 08:32:00 AM | Đã xem: 25 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 18.03.2021] Giá các mặt hàng năng lượng giảm, cùng với thông tin thời tiết được cải thiện ở Nam Mỹ khiến thị trường nông sản giảm mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 5 chốt phiên giao dịch ngày 18/3 giảm 25,50 cent, ở mức 1.392,25 cent/bushel, giảm 26,75 cent so với mức cao nhất và tăng 1,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 7 chốt phiên giảm 25,50 cent, ở mức 1.380,50 cent/bushel, tăng 2,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 26,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 19-03-2021 08:56:00 AM | Đã xem: 33 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa (GettyImages)

  [CBOT 17.03.2021] Trung Quốc tiếp tục ra mua bắp Mỹ khi trong nước đang thiếu nguyên liệu sản xuất

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 5 chốt phiên giao dịch ngày 17/3 giảm 5,50 cent, ở mức 1.417,75 cent/bushel, giảm 7,50 cent so với mức cao nhất và tăng 9,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 7 chốt phiên giảm 7,75 cent, ở mức 1.406 cent/bushel, tăng 7,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 9,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 18-03-2021 09:02:00 AM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 16.03.2021] Trung Quốc mua của Mỹ một lượng bắp lớn nhất kể từ tháng Giêng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 5 chốt phiên giao dịch ngày 16/3 tăng 3,75 cent, ở mức 1.423,25 cent/bushel, giảm 1,75 cent so với mức cao nhất và tăng 10,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 7 chốt phiên tăng 3,50 cent, ở mức 1.413,75 cent/bushel, tăng 10,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 17-03-2021 08:36:00 AM | Đã xem: 32 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa (GettyImages)

  [CBOT 10.03.2021] Xu hướng bán kỹ thuật và chốt lời trên tất cả các mặt hàng nông sản

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 5 chốt phiên giao dịch ngày 10/3 giảm 30,25 cent, ở mức 1.409,75 cent/bushel, giảm 36,0 cent so với mức cao nhất và tăng 1,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 7 chốt phiên giảm 30,0 cent, ở mức 1.396 cent/bushel, tăng 1,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 35,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 11-03-2021 08:56:00 AM | Đã xem: 49 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 09.03.2021] Báo cáo Cung cầu tháng 3 không gây bất ngờ và không tạo nên xu hướng giá mới

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 5 chốt phiên giao dịch ngày 09/3 tăng 6,25 cent, ở mức 1.440 cent/bushel, giảm 2,0 cent so với mức cao nhất và tăng 17,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 7 chốt phiên tăng 7,75 cent, ở mức 1.426 cent/bushel, tăng 15,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 10-03-2021 08:55:00 AM | Đã xem: 46 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 08.03.2021] Khô đậu nành giảm nhẹ khi lượng ép dầu nhiều hơn

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 5 chốt phiên giao dịch ngày 08/3 tăng 3,75 cent, ở mức 1.433,75 cent/bushel, giảm 26,25 cent so với mức cao nhất và tăng 2,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 7 chốt phiên tăng 4,50 cent, ở mức 1.418,25 cent/bushel, tăng 2,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 26,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 09-03-2021 08:43:00 AM | Đã xem: 34 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT

  Các tin khác

  1 2 3 ... 70 71 72  Trang sau
   

  Tỷ giá ngoại tệ

  Tháng Tư 18, 2021, 12:42 pm
  Code Buy Sell
  AUD 17.00 18.00
  CAD 17.00 18.00
  CHF 24.00 25.00
  CNY 3.00 3.00
  DKK - 3.00
  EUR 26.00 28.00
  GBP 30.00 32.00
  HKD 2.00 3.00
  INR - 320.09
  JPY 206.04 216.80
  KRW 17.88 21.76
  KWD - 79.00
  MYR - 5.00
  NOK - 2.00
  RUB - 337.42
  SAR - 6.00
  SEK - 2.00
  SGD 16.00 17.00
  THB 654.48 754.51
  USD 22.00 23.00

  Công ty Thành viên

   
   

  Thống kê

  • Đang truy cập: 37
  • Khách viếng thăm: 32
  • Máy chủ tìm kiếm: 5
  • Hôm nay: 3074
  • Tháng hiện tại: 111947
  • Tổng lượt truy cập: 14101202