Hình minh họa.

  [CBOT 17.05.2019] Lo ngại Trung Quốc hủy các lô hàng đậu nành đã ký tác động lên giá đậu nành

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 cuối kỳ phiên giao dịch ngày 17/05 giảm 18,0 cent, ở mức 821,75 cent/bushel, giảm 20,0 cent so với mức cao nhất và tăng 1,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên giảm 18,25 cent, ở mức 828,25 cent/bushel, tăng 0,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 20,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 20-05-2019 11:44:00 AM | Đã xem: 24 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Thị trường nông sản tiếp tục đỏ sàn. (Ảnh: Lisa Guenther)

  [CBOT 09.05.2019] Đậu nành giảm, bắp và lúa mì cũng xuống bằng mức thấp trước đây

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 cuối kỳ phiên giao dịch ngày 09/05 giảm 14,50 cent, ở mức 812,75 cent/bushel, giảm 13,75 cent so với mức cao nhất và tăng 6,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên giảm 14,0 cent, ở mức 819,50 cent/bushel, tăng 6,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 13,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 10-05-2019 10:10:00 AM | Đã xem: 54 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa. (Chip Somodevilla/Getty Images)

  [CBOT 08.05.2019] Thị trường tập trung chú ý đến các thông tin về cuộc đàm phán thương mại

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 cuối kỳ phiên giao dịch ngày 08/05 giảm 3,50 cent, ở mức 827,25 cent/bushel, giảm 7,75 cent so với mức cao nhất và tăng 2,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên giảm 3,50 cent, ở mức 833,50 cent/bushel, tăng 2,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 7,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 09-05-2019 11:06:00 AM | Đã xem: 78 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa. (Catrina Rawson)

  [CBOT 07.05.2019] Đậu nành tăng bù lại phần giảm của phiên hôm trước sau các báo cáo về tiến độ gieo trồng vụ mới

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 cuối kỳ phiên giao dịch ngày 07/05 tăng 0,50 cent, ở mức 830,75 cent/bushel, giảm 5,50 cent so với mức cao nhất và tăng 3,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên tăng 0,50 cent, ở mức 837,0 cent/bushel, tăng 3,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 5,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 08-05-2019 10:50:00 AM | Đã xem: 51 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 06.05.2019] Trump đe dọa tăng thuế gây áp lực lên thị trường đậu nành

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 cuối kỳ phiên giao dịch ngày 06/05 giảm 12,0 cent, ở mức 830,25 cent/bushel, giảm 3,75 cent so với mức cao nhất và tăng 13,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên giảm 12,25 cent, ở mức 836,50 cent/bushel, tăng 13,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 3,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 07-05-2019 09:30:00 AM | Đã xem: 54 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Lượng mưa trong ngày 4/5. (Nguồn: National Weather Service)

  [CBOT 02.05.2019] Thời tiết là tác nhân chính ảnh hưởng đến các giao dịch trong ngày

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giao dịch ngày 02/05 giảm 8,50 cent, ở mức 843,25 cent/bushel, giảm 10,50 cent so với mức cao nhất và tăng 1,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên giảm 8,50 cent, ở mức 849,50 cent/bushel, tăng 1,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 9,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 03-05-2019 08:52:00 AM | Đã xem: 64 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 25.04.2019] Hoạt động mạnh của các quỹ đầu tư trước ngày thông báo giao hàng đầu tiên của tháng 5 khiến giá đậu nành tăng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 cuối kỳ phiên giao dịch ngày 25/04 tăng 4,00 cent, ở mức 859,25 cent/bushel, giảm 3,50 cent so với mức cao nhất và tăng 5,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 4,00 cent, ở mức 872,75 cent/bushel, tăng 5,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 3,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 26-04-2019 08:22:00 AM | Đã xem: 57 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Tồn trữ đậu nành của Mỹ cuối năm 2018/19 nhiều hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

  [CBOT 23.04.2019] Đậu nành giảm xuống mức thấp nhất trong 04 tháng vào phiên giao dịch đêm

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 cuối kỳ phiên giao dịch ngày 23/04 giảm 14,050 cent, ở mức 862,050 cent/bushel, giảm 16,205 cent so với mức cao nhất và tăng 1,705 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 14,705 cent, ở mức 876,0 cent/bushel, tăng 1,705 cent so với mức thấp nhất và giảm 16,205 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 24-04-2019 10:17:00 AM | Đã xem: 99 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 17.04.2019] Thị trường thiếu các thông tin cần thiết trong giao dịch

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 cuối kỳ phiên giao dịch ngày 17/04 giảm 9,0 cent, ở mức 879,0 cent/bushel, giảm 11,50 cent so với mức cao nhất và tăng 0,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 9,25 cent, ở mức 892,50 cent/bushel, tăng 0,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 11,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 18-04-2019 10:32:00 AM | Đã xem: 147 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 15.04.2019] Đồng đô-la Mỹ yếu hậu thuẫn thị trường

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 cuối kỳ phiên giao dịch ngày 12/04 tăng 3,50 cent, ở mức 898,75 cent/bushel, giảm 3,25 cent so với mức cao nhất và tăng 4,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 3,75 cent, ở mức 912,50 cent/bushel, tăng 4,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 3,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 16-04-2019 09:49:00 AM | Đã xem: 94 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 10.04.2019] Thông tin thị trường Chicago ngày thứ Tư

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 cuối kỳ phiên giao dịch ngày 10/04 tăng 3,25 cent, ở mức 902,0 cent/bushel, giảm 1,75 cent so với mức cao nhất và tăng 4,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 3,50 cent, ở mức 915,25 cent/bushel, tăng 5,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 11-04-2019 11:45:00 AM | Đã xem: 93 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 08.04.2019] Xuất khẩu đậu nành không như mong đợi

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 kết thúc phiên giao dịch ngày 08/04 giảm 0,25 cent, ở mức 898,75 cent/bushel, giảm 4,75 cent so với mức cao nhất và tăng 0,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 0,25 cent, ở mức 911,75 cent/bushel, tăng 0,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 4,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 09-04-2019 10:14:00 AM | Đã xem: 84 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa (Reuters)

  [CBOT 03.04.2019] Đậu nành chốt phiên giảm lại trong bối cảnh đàm phán Mỹ - Trung tiếp tục thuận lợi

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 kết thúc phiên giao dịch ngày 03/04 giảm 1,25 cent, ở mức 898,75 cent/bushel, giảm 4,25 cent so với mức cao nhất và tăng 4,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 1,25 cent, ở mức 912,25 cent/bushel, tăng 3,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 4,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 04-04-2019 10:15:00 AM | Đã xem: 124 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hội đàm giữa hai phái đoàn thương mại có nhiều dấu hiệu tích cực. (Ảnh: Nicolas Asfouri/ The New York Times)

  [CBOT 01.04.2019] Trung Quốc mua lượng lớn đậu nành giúp thị trường hồi phục

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 kết thúc phiên giao dịch ngày 01/04 tăng 11,25 cent, ở mức 895,50 cent/bushel, giảm 3,50 cent so với mức cao nhất và tăng 11,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 11,0 cent, ở mức 908,75 cent/bushel, tăng 11,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 3,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 02-04-2019 10:13:00 AM | Đã xem: 87 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 29.03.2019] Bộ NN Mỹ công bố báo cáo tồn trữ và diện tích gieo trồng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 kết thúc phiên giao dịch ngày 29/03 giảm 5,25 cent, ở mức 884,25 cent/bushel, giảm 8,50 cent so với mức cao nhất và tăng 1,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 5,25 cent, ở mức 897,75 cent/bushel, tăng 1,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 8,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 01-04-2019 08:17:00 AM | Đã xem: 98 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Tiến độ gieo trồng chậm lại do lũ lụt.

  [CBOT 26.03.2019] Thị trường điều chỉnh giảm kỹ thuật sau các phiên tăng trước

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 kết thúc phiên giao dịch ngày 26/03 giảm 5,75 cent, ở mức 900,75 cent/bushel, giảm 6,75 cent so với mức cao nhất và tăng 1,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 5,75 cent, ở mức 914,25 cent/bushel, tăng 1,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 6,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 27-03-2019 08:31:00 AM | Đã xem: 199 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 22.04.2019] Phiên cuối tuần chứng kiến bắp và lúa mì tăng, trong khi đậu nành giảm lại

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 kết thúc phiên giao dịch ngày 22/03 giảm 6,75 cent, ở mức 903,75 cent/bushel, giảm 8,25 cent so với mức cao nhất và tăng 0,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 7,0 cent, ở mức 917,25 cent/bushel, tăng 0,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 8,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 25-03-2019 10:07:00 AM | Đã xem: 89 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 21.03.2019] Bắp dẫn đầu đà tăng của thị trường khi có thông tin Trung Quốc mua bắp từ Mỹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 kết thúc phiên giao dịch ngày 21/03 tăng 4,50 cent, ở mức 910,50 cent/bushel, giảm 1,50 cent so với mức cao nhất và tăng 7,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 4,75 cent, ở mức 924,25 cent/bushel, tăng 7,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 22-03-2019 11:05:00 AM | Đã xem: 74 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 19.03.2019] Lực mua kỹ thuật giúp giá đậu nành tăng nhẹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 kết thúc phiên giao dịch ngày 19/03 giảm 1,75 cent, ở mức 904,0 cent/bushel, giảm 5,50 cent so với mức cao nhất và tăng 3,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 1,75 cent, ở mức 917,50 cent/bushel, tăng 3,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 5,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 20-03-2019 11:15:00 AM | Đã xem: 83 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 13.03.2019] Đậu nành và bắp giúp thị trường hồi phục

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 kết thúc phiên giao dịch ngày 13/03 tăng 4,0 cent, ở mức 901,0 cent/bushel, giảm 2,25 cent so với mức cao nhất và tăng 8,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 3,75 cent, ở mức 914,75 cent/bushel, tăng 8,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 2,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 14-03-2019 10:26:00 AM | Đã xem: 198 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT

  Các tin khác

  1 2 3 ... 57 58 59  Trang sau
   

  Tỷ giá ngoại tệ

  Tháng Năm 24, 2019, 8:48 am
  Code Buy Sell
  AUD 15,916.24 16,284.48
  CAD 17,061.53 17,509.12
  CHF 23,002.64 23,464.49
  DKK - 3,558.76
  EUR 25,971.93 26,779.13
  GBP 29,286.84 29,755.61
  HKD 2,938.90 3,003.91
  INR - 348.25
  JPY 206.20 214.32
  KRW 17.96 20.50
  KWD - 79,773.32
  MYR - 5,620.17
  NOK - 2,715.67
  RUB - 401.08
  SAR - 6,469.60
  SEK - 2,463.77
  SGD 16,756.61 17,058.90
  THB 720.43 750.48
  USD 23,335.00 23,455.00

  Công ty Thành viên

   
   

  Thống kê

  • Đang truy cập: 66
  • Hôm nay: 1179
  • Tháng hiện tại: 108249
  • Tổng lượt truy cập: 9820168