Bộ NN Mỹ tăng tồn cuối đậu nành lên mức 12,11 triệu tấn niên vụ 2017-18.

  [CBOT 12.12.2017] Xuất khẩu đậu nành của Mỹ giảm, theo báo cáo Cung cầu tháng 12 của Bộ NN Mỹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 12/12/2017 giảm 6,75 cent, ở mức 975,75 cent/bushel, giảm 10,50 cent so với mức cao nhất và tăng 0,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên giảm 6,75 cent, ở mức 987,25 cent/bushel, tăng 0,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 10,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 13-12-2017 08:14:00 AM | Đã xem: 20 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Chuẩn bị gieo trồng đậu nành. (Hình minh họa)

  [CBOT 11.12.2017] Thị trường đậu nành giữ đà giảm trước báo cáo ngày hôm sau

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 11/12/2017 giảm 7,25 cent, ở mức 982,50 cent/bushel, giảm 6,50 cent so với mức cao nhất và tăng 1,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên giảm 7,50 cent, ở mức 994,0 cent/bushel, tăng 0,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 7,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 12-12-2017 09:23:00 AM | Đã xem: 15 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 08.12.2017] Thị trường đậu nành tiếp tục giảm khi điều kiện thời tiết được cải thiện

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 08/12/2017 giảm 2,25 cent, ở mức 989,75 cent/bushel, giảm 6,75 cent so với mức cao nhất và tăng 3,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên giảm 2,75 cent, ở mức 1.001,50 cent/bushel, tăng 3,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 7,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 11-12-2017 09:47:00 AM | Đã xem: 21 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 07.12.2017] Thị trường đậu nành giảm lại dù số liệu xuất khẩu tốt

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 07/12/2017 giảm 10,75 cent, ở mức 992,0 cent/bushel, giảm 14,50 cent so với mức cao nhất và tăng 3,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên giảm 10,50 cent, ở mức 1.004,25 cent/bushel, tăng 4,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 14,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 08-12-2017 09:11:00 AM | Đã xem: 30 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Trong 07 ngày sắp tới, thời tiết tại Argentina vẫn khô hạn.

  [CBOT 06.12.2017] Đồng đô-la Mỹ mạnh và dầu thô giảm khiến thị trường đậu nành dịu lại

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 06/12/2017 giảm 5,75 cent, ở mức 1.002,75 cent/bushel, giảm 11,50 cent so với mức cao nhất và tăng 7,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên giảm 5,75 cent, ở mức 1.014,75 cent/bushel, tăng 7,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 11,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 07-12-2017 07:55:00 AM | Đã xem: 24 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Thời tiết khô hạn tiếp tục đe dọa mùa màng ở Argentina và một số vùng phía nam Brazil.

  [CBOT 05.12.2017] Khô dầu đậu nành tiếp tục tăng mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 05/12/2017 tăng 10,0 cent, ở mức 1.008,50 cent/bushel, giảm 6,5 cent so với mức cao nhất và tăng 11,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên tăng 10,25 cent, ở mức 1.020,50 cent/bushel, tăng 11,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 6,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 06-12-2017 09:57:00 AM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Diễn biến giá khô dầu đậu nành kỳ hạn tháng 12.

  [CBOT 04.12.2017] Khô dầu đậu nành tăng mạnh do lực mua thương mại

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 04/12/2017 tăng 4,25 cent, ở mức 998,50 cent/bushel, giảm 10,0 cent so với mức cao nhất và tăng 1,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên tăng 4,25 cent, ở mức 1.010,25 cent/bushel, tăng 1,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 9,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 05-12-2017 09:43:00 AM | Đã xem: 22 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  [CBOT 29.11.2017] Thông tin lượng mua mới và dự báo diện tích gieo trồng góp phần điều hướng thị trường

  [CBOT 29.11.2017] Thông tin lượng mua mới và dự báo diện tích gieo trồng góp phần điều hướng thị trường

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 29/11/2017 giảm 0,50 cent, ở mức 992,50 cent/bushel, giảm 4,0 cent so với mức cao nhất và tăng 3,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên giảm 0,50 cent, ở mức 1.004,25 cent/bushel, tăng 3,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 3,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 30-11-2017 02:28:00 PM | Đã xem: 119 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Thời tiết thuận lợi cho thu hoạch.

  [CBOT 24.11.2017] Thời tiết trong ngắn hạn thuận lợi cho thu hoạch

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 24/11/2017 giảm 4,75 cent, ở mức 992,50 cent/bushel, giảm 7,25 cent so với mức cao nhất và tăng 1,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên giảm 4,50 cent, ở mức 1.004,0 cent/bushel, tăng 1,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 7,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 27-11-2017 02:31:00 PM | Đã xem: 58 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Thu hoạch đậu nành của Mỹ gần như hoàn tất

  [CBOT 21.11.2017] Thu hoạch đậu nành của Mỹ gần như hoàn tất

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 21/11/2017 giảm 1,0 cent, ở mức 989,0 cent/bushel, giảm 2,25 cent so với mức cao nhất và tăng 2,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên giảm 1,0 cent, ở mức 1.000,25 cent/bushel, tăng 2,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 2,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 22-11-2017 09:31:00 AM | Đã xem: 82 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Diễn biến giá khô dầu đậu nành kỳ hạn tháng 12.

  [CBOT 17.11.2017] Khô dầu đậu nành tăng mạnh do lực mua tốt vảo cuối tuần

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 17/11/2017 tăng 18,50 cent, ở mức 990,50 cent/bushel, giảm 1,50 cent so với mức cao nhất và tăng 19,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên tăng 18,25 cent, ở mức 1.001,50 cent/bushel, tăng 19,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 20-11-2017 09:52:00 AM | Đã xem: 88 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Giá đậu nành giảm do số liệu bán hàng xuất khẩu thấp hơn kỳ vọng.

  [CBOT 16.11.2017] Số liệu xuất khẩu đậu nành hàng tuần thấp hơn mong đợi

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 16/11/2017 giảm 4,25 cent, ở mức 972,0 cent/bushel, giảm 6,25 cent so với mức cao nhất và tăng 1,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên giảm 4,0 cent, ở mức 983,25 cent/bushel, tăng 1,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 6,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 17-11-2017 10:08:00 AM | Đã xem: 71 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Dầu đậu nành tăng mạnh do tồn kho thấp hơn kỳ vọng.

  [CBOT 15.11.2017] Dầu đậu nành dẫn đầu đà tăng của thị trường

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 15/11/2017 tăng 8,50 cent, ở mức 976,25 cent/bushel, giảm 1,75 cent so với mức cao nhất và tăng 8,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên tăng 8,50 cent, ở mức 987,25 cent/bushel, tăng 8,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 16-11-2017 09:31:00 AM | Đã xem: 99 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Tiến độ thu hoạch đậu nành của Mỹ.

  [CBOT 14.11.2017] Áp lực thu hoạch khiến thị trường đậu nành giảm lại

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 14/11/2017 giảm 6,50 cent, ở mức 967,75 cent/bushel, giảm 9,75 cent so với mức cao nhất và tăng 0,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên giảm 6,75 cent, ở mức 978,75 cent/bushel, tăng 0,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 10,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 15-11-2017 10:11:00 AM | Đã xem: 95 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Sản lượng đậu nành niên vụ 2017-18 giảm nhẹ so với báo cáo tháng 10.

  [CBOT 09.11.2017] Khô dầu đậu nành giảm nhẹ sau Báo cáo Cung cầu tháng 11 của Bộ NN Mỹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 09/11/2017 giảm 12,25 cent, ở mức 986,25 cent/bushel, giảm 22,0 cent so với mức cao nhất và tăng 2,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên giảm 12,25 cent, ở mức 997,25 cent/bushel, tăng 2,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 21,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 10-11-2017 09:49:00 AM | Đã xem: 71 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Diễn biến giá khô dầu đậu nành kỳ hạn tháng 1/2018.

  [CBOT 06.11.2017] Đồng đô-la Mỹ giảm kéo giá đậu nành tăng lại

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 06/11/2017 tăng 7,25 cent, ở mức 994,0 cent/bushel, giảm 1,75 cent so với mức cao nhất và tăng 9,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên tăng 7,0 cent, ở mức 1.004,25 cent/bushel, tăng 9,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 07-11-2017 09:06:00 AM | Đã xem: 62 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 02.11.2017] Đậu nành tiếp tục tăng theo giá khô dầu đậu nành

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 02/11/2017 tăng 8,0 cent, ở mức 999,25 cent/bushel, giảm 1,25 cent so với mức cao nhất và tăng 9,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên tăng 8,0 cent, ở mức 1.009,50 cent/bushel, tăng 9,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 03-11-2017 12:18:00 PM | Đã xem: 72 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Điều kiện gieo trồng không chắc chắn tại Nam Mỹ cũng góp phần tăng giá.

  [CBOT 01.11.2017] Đậu nành tăng nhẹ do lực mua thương mại

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 01/11/2017 tăng 6,50 cent, ở mức 991,25 cent/bushel, giảm 3,75 cent so với mức cao nhất và tăng 7,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên tăng 6,50 cent, ở mức 1.001,50 cent/bushel, tăng 7,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 3,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 02-11-2017 01:38:00 PM | Đã xem: 65 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Các nhà thương mại mua vào và đồng Đô-la Mỹ giảm đã đẩy giá đậu nành tăng.

  [CBOT 25.10.2017] Đậu nành tăng trở lại sau phiên thứ Ba giảm

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 25/10/2017 không đổi, vẫn ở mức 975,50 cent/bushel, giảm 7,75 cent so với mức cao nhất và tăng 0,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2018 chốt phiên tăng 1,50 cent, ở mức 986,25 cent/bushel, tăng 0,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 7,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 26-10-2017 10:54:00 AM | Đã xem: 102 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Diễn biến giá đậu nành kỳ hạn tháng 11.

  [CBOT 23.10.2017] Thị trường đậu nành có phiên giao dịch đầu tuần biến động

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 23/10/2017 tăng 2,0 cent, ở mức 980,75 cent/bushel, giảm 2,0 cent so với mức cao nhất và tăng 5,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2018 chốt phiên tăng 1,75 cent, ở mức 991,0 cent/bushel, tăng 5,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 2,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 24-10-2017 10:42:00 AM | Đã xem: 149 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT

  Các tin khác

  1 2 3 ... 48 49 50  Trang sau
   

  Tỷ giá ngoại tệ

  Tháng M. hai 14, 2017, 11:19 pm
  Code Buy Sell
  AUD 17,225.27 17,483.82
  CAD 17,462.88 17,849.92
  CHF 22,743.65 23,200.91
  DKK - 3,668.30
  EUR 26,708.12 27,032.61
  GBP 30,111.09 30,593.84
  HKD 2,868.96 2,932.50
  INR - 365.39
  JPY 198.63 202.43
  KRW 19.29 21.58
  KWD - 77,977.56
  MYR - 5,617.24
  NOK - 2,775.93
  RUB - 431.23
  SAR - 6,279.46
  SEK - 2,734.18
  SGD 16,659.66 16,960.64
  THB 684.50 713.06
  USD 22,680.00 22,750.00

  Công ty Thành viên

   
   

  Thống kê

  • Đang truy cập: 14
  • Khách viếng thăm: 13
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 3084
  • Tháng hiện tại: 57716
  • Tổng lượt truy cập: 7198305