Hình minh họa.

  [CBOT 02.11.2018] Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung ấm hơn sau tuyên bố của Trump, giá đậu nành tiếp tục tăng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 kết thúc phiên giao dịch ngày 02/11/2018 tăng 5,75 cent, ở mức 887,75 cent/bushel, giảm 13,0 cent so với mức cao nhất và tăng 9,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03/2019 chốt phiên tăng 5,75 cent, ở mức 900 cent/bushel, tăng 8,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 12,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 05-11-2018 01:37:00 PM | Đã xem: 83 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 30.10.2018] Tiến độ thu hoạch cải thiện gây áp lực lên giá đậu nành

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 30/10/2018 giảm 5,50 cent, ở mức 833,50 cent/bushel, giảm 8,50 cent so với mức cao nhất và tăng 1,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 chốt phiên giảm 5,25 cent, ở mức 847,0 cent/bushel, tăng 1,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 8,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 31-10-2018 11:18:00 AM | Đã xem: 248 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 25.10.2018] Số liệu xuất khẩu yếu kéo thị trường nông sản tiếp tục giảm

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 25/10/2018 giảm 8,50 cent, ở mức 841,75 cent/bushel, giảm 9,25 cent so với mức cao nhất và tăng 1,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 chốt phiên giảm 9,0 cent, ở mức 854,50 cent/bushel, tăng 1,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 9,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 26-10-2018 09:39:00 AM | Đã xem: 68 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Tiến độ gieo trồng đậu nành tại Brazil nhanh hơn bình thường.

  [CBOT 22.10.2018] Tiến độ gieo trồng đậu nành tại Brazil nhanh hơn bình thường

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 22/10/2018 tăng 1,75 cent, ở mức 858,50 cent/bushel, giảm 4,50 cent so với mức cao nhất và tăng 3,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 chốt phiên tăng 2,0 cent, ở mức 872,50 cent/bushel, tăng 3,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 4,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 23-10-2018 09:35:00 AM | Đã xem: 71 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Số liệu xuất khẩu hàng tuần gây thất vọng.

  [CBOT 18.10.2018] Số liệu xuất khẩu hàng tuần gây thất vọng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 18/10/2018 giảm 22,25 cent, ở mức 863,50 cent/bushel, giảm 20,25 cent so với mức cao nhất và tăng 0,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 chốt phiên giảm 22,0 cent, ở mức 877,75 cent/bushel, tăng 1,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 20,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 19-10-2018 09:45:00 AM | Đã xem: 82 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Thu hoạch bắp. (Hình minh họa)

  [CBOT 17.10.2018] Đồng đô-la Mỹ mạnh gây áp lực lên giá đậu nành

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 17/10/2018 tăng 1,0 cent, ở mức 885,75 cent/bushel, giảm 4,0 cent so với mức cao nhất và tăng 3,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 chốt phiên tăng 0,50 cent, ở mức 899,75 cent/bushel, tăng 3,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 4,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 18-10-2018 08:31:00 AM | Đã xem: 72 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Tiến độ thu hoạch đậu nành.

  [CBOT 15.10.2018] Thu hoạch đậu nành chậm do thời tiết không thuận lợi

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 15/10/2018 tăng 24,0 cent, ở mức 891,50 cent/bushel, giảm 0,50 cent so với mức cao nhất và tăng 28,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 chốt phiên tăng 24,0 cent, ở mức 905,75 cent/bushel, tăng 27,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 0,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 16-10-2018 09:44:00 AM | Đã xem: 78 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa. (AP Photo/Anne Ryan)

  [CBOT 12.10.2018] Đậu nành tiếp tục tăng vào phiên cuối tuần

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 12/10/2018 tăng 9,25 cent, ở mức 867,50 cent/bushel, giảm 0,50 cent so với mức cao nhất và tăng 9,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 chốt phiên tăng 9,25 cent, ở mức 881,75 cent/bushel, tăng 8,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 0,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 15-10-2018 10:00:00 AM | Đã xem: 81 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Bộ Nông nghiệp Mỹ bất ngờ giảm dự báo sản lượng bắp và đậu nành trong năm kinh doanh 2018-2019.

  [CBOT 11.10.2018] Bộ NN Mỹ công bố báo cáo Cung cầu tháng 10

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 11/10/2018 tăng 6,0 cent, ở mức 858,25 cent/bushel, giảm 5,75 cent so với mức cao nhất và tăng 11,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 chốt phiên tăng 6,50 cent, ở mức 872,50 cent/bushel, tăng 11,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 5,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 12-10-2018 08:17:00 AM | Đã xem: 87 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Dự báo mưa nhiều trong bảy ngày tới làm thu hoạch chậm lại.

  [CBOT 10.10.2018] Đồng đô-la Mỹ yếu và lãi suất tăng gây áp lực

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 10/10/2018 giảm 10,75 cent, ở mức 852,0 cent/bushel, giảm 12,50 cent so với mức cao nhất và tăng 5,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 chốt phiên giảm 10,75 cent, ở mức 866,0 cent/bushel, tăng 5,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 12,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 11-10-2018 10:18:00 AM | Đã xem: 70 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Lượng mưa lớn làm chậm lại tiến độ thu hoạch đậu nành.

  [CBOT 05.10.2018] Thời tiết làm tiến độ thu hoạch đậu nành chậm lại

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 05/10/2018 tăng 9,75 cent, ở mức 869,0 cent/bushel, giảm 1,25 cent so với mức cao nhất và tăng 17,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 chốt phiên tăng 9,50 cent, ở mức 882,50 cent/bushel, tăng 17,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 08-10-2018 11:01:00 AM | Đã xem: 76 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Đồng đô-la Mỹ mạnh gây áp lực lên giá đậu nành.

  [CBOT 03.10.2018] Đồng đô-la Mỹ mạnh gây áp lực lên giá đậu nành

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 03/10/2018 giảm 4,50 cent, ở mức 861,50 cent/bushel, giảm 8,75 cent so với mức cao nhất và tăng 1,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 chốt phiên giảm 4,25 cent, ở mức 875,75 cent/bushel, tăng 1,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 8,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 04-10-2018 10:13:00 AM | Đã xem: 92 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Tiến độ thu hoạch đậu nành chậm hơn tuần trước.

  [CBOT 02.10.2018] Tiến độ thu hoạch đậu nành chậm hơn tuần trước

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 02/10/2018 tăng 8,25 cent, ở mức 866,0 cent/bushel, giảm 1,25 cent so với mức cao nhất và tăng 13,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn than g 01/2019 chốt phiên tăng 8,25 cent, ở mức 880,0 cent/bushel, tăng 13,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 03-10-2018 10:11:00 AM | Đã xem: 86 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 28.09.2018] Bộ NN Mỹ công bố Báo cáo tồn trữ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 28/09/2018 giảm 9,50 cent, ở mức 845,50 cent/bushel, giảm 13,75 cent so với mức cao nhất và tăng 3,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 chốt phiên giảm 9,50 cent, ở mức 859,50 cent/bushel, tăng 3,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 13,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 01-10-2018 11:04:00 AM | Đã xem: 84 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Xếp hàng xuất khẩu tại cảng. (Hình minh họa)

  [CBOT 27.09.2018] Đậu nành và bắp có số lượng xuất khẩu hàng tuần ấn tượng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 27/09/2018 tăng 5,0 cent, ở mức 855,0 cent/bushel, giảm 4,0 cent so với mức cao nhất và tăng 8,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 chốt phiên tăng 5,25 cent, ở mức 869,0 cent/bushel, tăng 8,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 3,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 28-09-2018 09:36:00 AM | Đã xem: 95 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Mỹ đã xuất bán 671.934 tấn đậu nành cho Mexico.

  [CBOT 26.09.2018] Thông tin xuất khẩu giữ giá đậu nành tiếp tục tăng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 26/09/2018 tăng 4,25 cent, ở mức 850,0 cent/bushel, giảm 4,0 cent so với mức cao nhất và tăng 4,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 chốt phiên tăng 4,0 cent, ở mức 863,75 cent/bushel, tăng 3,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 3,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 27-09-2018 09:54:00 AM | Đã xem: 97 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  14% diện tích đậu nành của Mỹ đã được thu hoạch, tính đến Chủ nhật 23/9.

  [CBOT 25.09.2018] Thu hoạch đậu nành của Mỹ bắt đầu với tốc độ tốt

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 25/09/2018 tăng 4,75 cent, ở mức 845,75 cent/bushel, giảm 12,25 cent so với mức cao nhất và tăng 8,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 chốt phiên tăng 4,50 cent, ở mức 859,75 cent/bushel, tăng 8,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 12,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 26-09-2018 08:39:00 AM | Đã xem: 92 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 21.09.2018] Xu hướng chốt lời vào phiên cuối tuần kéo giá đậu nành giảm

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 21/09/2018 giảm 3,0 cent, ở mức 847,25 cent/bushel, giảm 2,50 cent so với mức cao nhất và tăng 6,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 chốt phiên giảm 2,75 cent, ở mức 861,25 cent/bushel, tăng 6,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 2,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 24-09-2018 10:59:00 AM | Đã xem: 88 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Các nhà máy ép dầu tại Argentina tiếp tục đặt mua đậu nành từ Mỹ do lợi nhuận ép dầu đang rất tốt.

  [CBOT 20.09.2018] Đậu nành tiếp đà hồi phục do có thông tin mới về nhu cầu

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 20/09/2018 tăng 20,25 cent, ở mức 850,25 cent/bushel, giảm 4,75 cent so với mức cao nhất và tăng 25,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 chốt phiên tăng 20,25 cent, ở mức 864,0 cent/bushel, tăng 24,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 4,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 21-09-2018 09:54:00 AM | Đã xem: 104 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 19.09.2018] Đậu nành hồi phục sau nhiều phiên giảm liên tiếp

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 19/09/2018 tăng 16,50 cent, ở mức 830,50 cent/bushel, giảm 1,25 cent so với mức cao nhất và tăng 17,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 chốt phiên tăng 16,25 cent, ở mức 844,0 cent/bushel, tăng 17,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 20-09-2018 09:29:00 AM | Đã xem: 88 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT

  Các tin khác

    Trang trước  1 2 3 ... 55 56 57  Trang sau
   

  Tỷ giá ngoại tệ

  Tháng Một 19, 2019, 12:10 pm
  Code Buy Sell
  AUD 16,488.40 16,769.10
  CAD 17,221.69 17,567.88
  CHF 23,037.77 23,500.50
  DKK - 3,596.16
  EUR 26,231.14 26,967.28
  GBP 29,756.60 30,233.10
  HKD 2,915.56 2,980.07
  INR - 338.78
  JPY 209.08 219.45
  KRW 19.35 21.01
  KWD - 79,431.35
  MYR - 5,681.29
  NOK - 2,756.86
  RUB - 388.53
  SAR - 6,412.62
  SEK - 2,606.16
  SGD 16,906.30 17,211.42
  THB 716.52 746.41
  USD 23,155.00 23,245.00

  Công ty Thành viên

   
   

  Thống kê

  • Đang truy cập: 86
  • Hôm nay: 2657
  • Tháng hiện tại: 86748
  • Tổng lượt truy cập: 9232620