Hình minh họa.

  [CBOT 08.04.2019] Xuất khẩu đậu nành không như mong đợi

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 kết thúc phiên giao dịch ngày 08/04 giảm 0,25 cent, ở mức 898,75 cent/bushel, giảm 4,75 cent so với mức cao nhất và tăng 0,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 0,25 cent, ở mức 911,75 cent/bushel, tăng 0,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 4,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 09-04-2019 10:14:00 AM | Đã xem: 101 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa (Reuters)

  [CBOT 03.04.2019] Đậu nành chốt phiên giảm lại trong bối cảnh đàm phán Mỹ - Trung tiếp tục thuận lợi

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 kết thúc phiên giao dịch ngày 03/04 giảm 1,25 cent, ở mức 898,75 cent/bushel, giảm 4,25 cent so với mức cao nhất và tăng 4,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 1,25 cent, ở mức 912,25 cent/bushel, tăng 3,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 4,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 04-04-2019 10:15:00 AM | Đã xem: 145 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hội đàm giữa hai phái đoàn thương mại có nhiều dấu hiệu tích cực. (Ảnh: Nicolas Asfouri/ The New York Times)

  [CBOT 01.04.2019] Trung Quốc mua lượng lớn đậu nành giúp thị trường hồi phục

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 kết thúc phiên giao dịch ngày 01/04 tăng 11,25 cent, ở mức 895,50 cent/bushel, giảm 3,50 cent so với mức cao nhất và tăng 11,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 11,0 cent, ở mức 908,75 cent/bushel, tăng 11,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 3,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 02-04-2019 10:13:00 AM | Đã xem: 103 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 29.03.2019] Bộ NN Mỹ công bố báo cáo tồn trữ và diện tích gieo trồng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 kết thúc phiên giao dịch ngày 29/03 giảm 5,25 cent, ở mức 884,25 cent/bushel, giảm 8,50 cent so với mức cao nhất và tăng 1,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 5,25 cent, ở mức 897,75 cent/bushel, tăng 1,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 8,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 01-04-2019 08:17:00 AM | Đã xem: 117 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Tiến độ gieo trồng chậm lại do lũ lụt.

  [CBOT 26.03.2019] Thị trường điều chỉnh giảm kỹ thuật sau các phiên tăng trước

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 kết thúc phiên giao dịch ngày 26/03 giảm 5,75 cent, ở mức 900,75 cent/bushel, giảm 6,75 cent so với mức cao nhất và tăng 1,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 5,75 cent, ở mức 914,25 cent/bushel, tăng 1,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 6,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 27-03-2019 08:31:00 AM | Đã xem: 218 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 22.04.2019] Phiên cuối tuần chứng kiến bắp và lúa mì tăng, trong khi đậu nành giảm lại

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 kết thúc phiên giao dịch ngày 22/03 giảm 6,75 cent, ở mức 903,75 cent/bushel, giảm 8,25 cent so với mức cao nhất và tăng 0,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 7,0 cent, ở mức 917,25 cent/bushel, tăng 0,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 8,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 25-03-2019 10:07:00 AM | Đã xem: 105 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 21.03.2019] Bắp dẫn đầu đà tăng của thị trường khi có thông tin Trung Quốc mua bắp từ Mỹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 kết thúc phiên giao dịch ngày 21/03 tăng 4,50 cent, ở mức 910,50 cent/bushel, giảm 1,50 cent so với mức cao nhất và tăng 7,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 4,75 cent, ở mức 924,25 cent/bushel, tăng 7,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 22-03-2019 11:05:00 AM | Đã xem: 90 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 19.03.2019] Lực mua kỹ thuật giúp giá đậu nành tăng nhẹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 kết thúc phiên giao dịch ngày 19/03 giảm 1,75 cent, ở mức 904,0 cent/bushel, giảm 5,50 cent so với mức cao nhất và tăng 3,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 1,75 cent, ở mức 917,50 cent/bushel, tăng 3,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 5,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 20-03-2019 11:15:00 AM | Đã xem: 101 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 13.03.2019] Đậu nành và bắp giúp thị trường hồi phục

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 kết thúc phiên giao dịch ngày 13/03 tăng 4,0 cent, ở mức 901,0 cent/bushel, giảm 2,25 cent so với mức cao nhất và tăng 8,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 3,75 cent, ở mức 914,75 cent/bushel, tăng 8,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 2,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 14-03-2019 10:26:00 AM | Đã xem: 217 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 08.03.2019] Báo cáo Cung cầu cho thấy lượng tồn trữ cao hơn mong đợi

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 kết thúc phiên giao dịch ngày 08/03 giảm 6,75 cent, ở mức 895,75 cent/bushel, giảm 8,75 cent so với mức cao nhất và tăng 3,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 6,75 cent, ở mức 909,75 cent/bushel, tăng 3,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 8,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 11-03-2019 09:51:00 AM | Đã xem: 139 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 08.03.2019] Giao dịch ở mức thấp khi thị trường đón chờ báo cáo cung cầu vào ngày hôm sau

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 kết thúc phiên giao dịch ngày 07/03 tăng 0,50 cent, ở mức 902,50 cent/bushel, giảm 5,0 cent so với mức cao nhất và tăng 4,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 0,75 cent, ở mức 916,50 cent/bushel, tăng 4,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 5,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 08-03-2019 09:28:00 AM | Đã xem: 155 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Đại diện thương mại của Hoa Kỳ và Trung Quốc gặp gỡ tại Washington, DC. vào ngày 21/2. (Ảnh Al Drago/ Bloomberg)

  [CBOT 04.03.2019] Trung Quốc và Hoa Kỳ đã rất gần với một thỏa thuận thương mại

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 kết thúc phiên giao dịch ngày 04/03 tăng 4,50 cent, ở mức 916 cent/bushel, giảm 8,75 cent so với mức cao nhất và tăng 3,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 4,50 cent, ở mức 930 cent/bushel, tăng 3,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 8,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 05-03-2019 09:33:00 AM | Đã xem: 138 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 28.02.2019] Thị trường dường như không quan tâm đến báo cáo xuất khẩu đang rất khả quan, đậu nành tiếp tục giảm

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 kết thúc phiên giao dịch ngày 28/02 giảm 6,50 cent, ở mức 910,25 cent/bushel, giảm 8,0 cent so với mức cao nhất và tăng 0,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giảm 6,50 cent, ở mức 924,0 cent/bushel, tăng 0,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 7,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 01-03-2019 09:33:00 AM | Đã xem: 195 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Tiến độ thu hoạch đậu nành đang rất tốt ở Brazil.

  [CBOT 27.02.2019] Đậu nành giữ đà giảm theo sau tiến độ thu hoạch tốt tại Brazil

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 kết thúc phiên giao dịch ngày 27/02 giảm 0,25 cent, ở mức 903,50 cent/bushel, giảm 6,50 cent so với mức cao nhất và tăng 2,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giảm 0,25 cent, ở mức 916,75 cent/bushel, tăng 3,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 6,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 28-02-2019 10:06:00 AM | Đã xem: 158 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 25.02.2019] Đồng đô-la Mỹ giảm kích thích xuất khẩu

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 kết thúc phiên giao dịch ngày 25/02 tăng 1,50 cent, ở mức 911,75 cent/bushel, giảm 9,25 cent so với mức cao nhất và tăng 1,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên tăng 1,25 cent, ở mức 925,0 cent/bushel, tăng 1,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 9,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 26-02-2019 10:36:00 AM | Đã xem: 119 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 21.02.2019] Viễn cảnh đạt được một thỏa thuận thương mại trước 1/3 khiến giá đậu nành tiếp tục tăng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 kết thúc phiên giao dịch ngày 21/02 tăng 8,50 cent, ở mức 911,0 cent/bushel, giảm 5,75 cent so với mức cao nhất và tăng 11,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên tăng 8,25 cent, ở mức 924,25 cent/bushel, tăng 10,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 6,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 22-02-2019 10:26:00 AM | Đã xem: 128 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 20.02.2019] Đậu nành tiếp tục đà giảm

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 kết thúc phiên giao dịch ngày 20/02 tăng 1,75 cent, ở mức 902,50 cent/bushel, giảm 2,50 cent so với mức cao nhất và tăng 9,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên tăng 1,50 cent, ở mức 916,0 cent/bushel, tăng 9,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 2,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 21-02-2019 10:12:00 AM | Đã xem: 149 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và người đại diện thương mại của Mỹ Robert Lighthizer.

  [CBOT 19.02.2019] Chưa thấy có dấu hiệu nào cho thấy Mỹ và Trung Quốc đạt được một thỏa thuận thương mại trước ngày 1/3

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 kết thúc phiên giao dịch ngày 19/02 giảm 6,75 cent, ở mức 900,75 cent/bushel, giảm 10,50 cent so với mức cao nhất và tăng 6,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giảm 7,0 cent, ở mức 914,50 cent/bushel, tăng 5,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 10,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 20-02-2019 10:12:00 AM | Đã xem: 134 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Doanh số bán lẻ tại Mỹ trong tháng 12 giảm 1,2% khiến chỉ số chứng khoán giảm.

  [CBOT 14.02.2019] Đậu nành giảm do lực bán ra mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 kết thúc phiên giao dịch ngày 14/02 giảm 13,0 cent, ở mức 903,50 cent/bushel, giảm 14,75 cent so với mức cao nhất và tăng 0,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giảm 13,0 cent, ở mức 917,75 cent/bushel, tăng 0,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 14,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 15-02-2019 09:39:00 AM | Đã xem: 135 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 12.02.2019] Đậu nành tăng do dự báo sản lượng của Brazil giảm

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 kết thúc phiên giao dịch ngày 12/02 tăng 12,50 cent, ở mức 917,50 cent/bushel, giảm 2,25 cent so với mức cao nhất và tăng 12,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên tăng 12,50 cent, ở mức 931,75 cent/bushel, tăng 12,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 2,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 13-02-2019 09:44:00 AM | Đã xem: 112 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT

  Các tin khác

    Trang trước  1 2 3 ... 58 59 60  Trang sau
   

  Tỷ giá ngoại tệ

  Tháng Sáu 17, 2019, 8:37 am
  Code Buy Sell
  AUD 15,865.49 16,232.57
  CAD 17,144.21 17,593.97
  CHF 23,115.48 23,579.60
  DKK - 3,570.69
  EUR 25,898.58 26,655.26
  GBP 29,124.91 29,591.08
  HKD 2,945.77 3,010.94
  INR - 347.49
  JPY 208.17 216.37
  KRW 18.01 20.56
  KWD - 79,852.10
  MYR - 5,647.80
  NOK - 2,730.37
  RUB - 404.12
  SAR - 6,468.22
  SEK - 2,499.30
  SGD 16,858.06 17,162.18
  THB 734.04 764.65
  USD 23,280.00 23,400.00

  Công ty Thành viên

   
   

  Thống kê

  • Đang truy cập: 83
  • Khách viếng thăm: 80
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 3135
  • Tháng hiện tại: 96249
  • Tổng lượt truy cập: 9957544