Hình minh họa.

  [CBOT 16.04.2020] Thị trường ngũ cốc giảm vào phiên thứ Năm do lực bán kỹ thuật

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 16/4 giảm 5,25 cent, ở mức 836,75 cent/bushel, giảm 10,0 cent so với mức cao nhất và tăng 1,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 6,0 cent, ở mức 845,75 cent/bushel, tăng 0,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 11,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 17-04-2020 08:38:00 AM | Đã xem: 95 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Sản lượng DDGS giảm mạnh trong thời gian vừa qua.

  [CBOT 15.04.2020] Khô dầu đậu nành tăng do thiếu hụt nguồn cung đạm thực vật từ DDGS

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 15/4 giảm 5,0 cent, ở mức 842 cent/bushel, giảm 10,50 cent so với mức cao nhất và tăng 3,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 3,75 cent, ở mức 851,75 cent/bushel, tăng 3,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 10,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 16-04-2020 09:33:00 AM | Đã xem: 90 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Diễn biến giá khô dầu đậu nành tháng 5.

  [CBOT 13.04.2020] Thị trường đậu nành giảm do lực bán kỹ thuật

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 13/4 giảm 9,25 cent, ở mức 854,25 cent/bushel, giảm 15,75 cent so với mức cao nhất và tăng 3,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 8,75 cent, ở mức 862,25 cent/bushel, tăng 4,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 15,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 14-04-2020 09:22:00 AM | Đã xem: 115 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 09.04.2020] Báo cáo cung cầu khiến giá đậu nành, bắp và lúa mì tăng nhẹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 09/4 tăng 9,0 cent, ở mức 863,50 cent/bushel, giảm 3,50 cent so với mức cao nhất và tăng 9,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 9,25 cent, ở mức 871 cent/bushel, tăng 8,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 2,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 10-04-2020 10:08:00 AM | Đã xem: 108 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa (GettyImages)

  [CBOT 08.04.2020] Thị trường giao dịch chậm trước báo cáo sẽ được công bố vào ngày hôm sau

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 08/4 giảm 0,25 cent, ở mức 854,50 cent/bushel, giảm 6,0 cent so với mức cao nhất và tăng 2,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 0,75 cent, ở mức 861,75 cent/bushel, tăng 3,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 5,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 09-04-2020 11:39:00 AM | Đã xem: 81 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 06.04.2020] Bắp giảm lại hơn 1% do nhu cầu yếu

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 06/4 tăng 1,25 cent, ở mức 855,50 cent/bushel, giảm 3,50 cent so với mức cao nhất và tăng 7,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 1,75 cent, ở mức 861,25 cent/bushel, tăng 7,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 2,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 07-04-2020 08:59:00 AM | Đã xem: 92 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa (GettyImages)

  [CBOT 02.04.2020] Bắp và đậu nành đều giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 02/4 giảm 4,0 cent, ở mức 858,75 cent/bushel, giảm 11,25 cent so với mức cao nhất và tăng 1,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 3,25 cent, ở mức 864 cent/bushel, tăng 2,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 10,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 03-04-2020 08:51:00 AM | Đã xem: 130 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 31.03.2020] Báo cáo diện tích gieo trồng và tồn trữ không tác động nhiều đến xu hướng giá của thị trường nông sản

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 31/3 tăng 3,75 cent, ở mức 886 cent/bushel, giảm 1,50 cent so với mức cao nhất và tăng 10,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 3,0 cent, ở mức 889,50 cent/bushel, tăng 9,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 2,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 01-04-2020 09:05:00 AM | Đã xem: 88 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 26.03.2020] Đậu nành và lúa mì giảm lại, bắp tăng nhẹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 26/3 giảm 1,25 cent, ở mức 880,25 cent/bushel, giảm 4,25 cent so với mức cao nhất và tăng 9,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên không đổi, ở mức 884,75 cent/bushel, tăng 9,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 3,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 27-03-2020 10:19:00 AM | Đã xem: 86 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Diễn biến giá khô dầu đậu nành tháng 5.

  [CBOT 25.03.2020] Đậu nành giảm lại do thị trường bán chốt lời

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 25/3 giảm 5,25 cent, ở mức 881,50 cent/bushel, giảm 15,50 cent so với mức cao nhất và tăng 1,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 2,75 cent, ở mức 884,75 cent/bushel, tăng 2,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 13,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 26-03-2020 09:02:00 AM | Đã xem: 99 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 23.03.2020] Đậu nành tiếp tục tăng mạnh do nhu cầu cao hơn cung

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 23/3 tăng 21,50 cent, ở mức 884 cent/bushel, giảm 1,25 cent so với mức cao nhất và tăng 25,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 20,75 cent, ở mức 885,50 cent/bushel, tăng 14,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 24-03-2020 08:24:00 AM | Đã xem: 99 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa (GettyImages)

  [CBOT 20.03.2020] Mua kỹ thuật tiếp tục đẩy giá đậu nành tăng mạnh vào phiên cuối tuần

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 20/3 tăng 19,25 cent, ở mức 862,50 cent/bushel, giảm 2,25 cent so với mức cao nhất và tăng 17,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 16,75 cent, ở mức 864,75 cent/bushel, tăng 16,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 2,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 23-03-2020 08:58:00 AM | Đã xem: 105 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 18.03.2020] Đậu nành và lúa mì hồi phục, trong khi bắp giảm xuống mức thấp nhất trong 3,5 năm

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 18/3 tăng 1,25 cent, ở mức 825,50 cent/bushel, giảm 13,0 cent so với mức cao nhất và tăng 3,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 1,75 cent, ở mức 832,75 cent/bushel, tăng 3,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 12,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 19-03-2020 08:51:00 AM | Đã xem: 132 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 16.03.2020] Coronavirus giáng một đòn nặng nề vào thị trường ngũ cốc

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 16/3 giảm 27,0 cent, ở mức 821,75 cent/bushel, giảm 33,0 cent so với mức cao nhất và tăng 0,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 25,50 cent, ở mức 830,50 cent/bushel, tăng 0,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 32,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 17-03-2020 08:22:00 AM | Đã xem: 103 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 12.03.2020] Đậu nành, bắp và lúa mì tiếp tục giảm mạnh do tác động của Virus Vũ Hán

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 12/3 giảm 13,75 cent, ở mức 859,50 cent/bushel, giảm 13,25 cent so với mức cao nhất và tăng 7,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 14,75 cent, ở mức 865,75 cent/bushel, tăng 6,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 14,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 13-03-2020 09:35:00 AM | Đã xem: 98 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 10.03.2020] Báo cáo Cung cầu tháng 3 không gây tác động gì đến xu hướng giá kỳ hạn

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 10/3 tăng 6,25 cent, ở mức 876,25 cent/bushel, giảm 8,75 cent so với mức cao nhất và tăng 1,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 5,25 cent, ở mức 884,25 cent/bushel, tăng 1,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 9,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 11-03-2020 10:00:00 AM | Đã xem: 96 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa (GettyImages)

  [CBOT 09.03.2020] Tài chính và năng lượng suy yếu đã khiến thị trường ngũ cốc giảm mạnh vào phiên đầu tuần

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 09/3 giảm 21,25 cent, ở mức 870 cent/bushel, giảm 13,50 cent so với mức cao nhất và tăng 3,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 21,0 cent, ở mức 879 cent/bushel, tăng 3,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 14,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 10-03-2020 08:46:00 AM | Đã xem: 114 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Diễn biến giá khô dầu đậu nành tháng 5.

  [CBOT 02.03.2020] Đậu nành tiếp tục tăng vào phiên đầu tuần

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 02/3 tăng 8,25 cent, ở mức 901 cent/bushel, giảm 3,50 cent so với mức cao nhất và tăng 9,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 9,25 cent, ở mức 910,75 cent/bushel, tăng 11,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 2,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 03-03-2020 09:29:00 AM | Đã xem: 190 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 27.02.2020] Khô dầu đậu nành tăng mạnh phiên thứ hai liên tiếp do thông tin thuế XK của Argentina

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 chốt phiên giao dịch ngày 27/2 tăng 5,25 cent, ở mức 886,25 cent/bushel, giảm 1,50 cent so với mức cao nhất và tăng 9,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên tăng 3,0 cent, ở mức 895 cent/bushel, tăng 6,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 2,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 28-02-2020 08:30:00 AM | Đã xem: 109 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Việc đăng ký xuất khẩu của Argentina bị tạm ngưng và chính phủ nước này có thể tăng thuế xuất khẩu thêm 3%.

  [CBOT 26.02.2020] Đậu nành tăng nhẹ trở lại do điều chỉnh kỹ thuật và thông tin về khả năng tăng thuế xuất khẩu của Argentina

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 chốt phiên giao dịch ngày 26/2 tăng 2,0 cent, ở mức 881 cent/bushel, giảm 7,25 cent so với mức cao nhất và tăng 5,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên tăng 3,75 cent, ở mức 892 cent/bushel, tăng 7,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 7,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 27-02-2020 02:33:00 PM | Đã xem: 107 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT

  Các tin khác

    Trang trước  1 2 3 4 ... 64 65 66  Trang sau
   

  Công ty Thành viên

   
   

  Thống kê

  • Đang truy cập: 22
  • Hôm nay: 5093
  • Tháng hiện tại: 66288
  • Tổng lượt truy cập: 12475160