Ước tính có 6% vụ mùa đậu nành tại Mỹ đã được thu hoạch.

  [CBOT 18.09.2018] Ước tính có 6% vụ mùa đậu nành tại Mỹ đã được thu hoạch

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 18/09/2018 giảm 9,50 cent, ở mức 814,0 cent/bushel, giảm 11,25 cent so với mức cao nhất và tăng 1,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 chốt phiên giảm 9,25 cent, ở mức 828,0 cent/bushel, tăng 1,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 11,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 19-09-2018 09:44:00 AM | Đã xem: 90 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Diễn biến giá khô dầu đậu nành kỳ hạn tháng 10.

  [CBOT 17.09.2018] Thị trường đậu nành trong phiên giao dịch đầu tuần

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 17/09/2018 giảm 7,0 cent, ở mức 823,50 cent/bushel, giảm 6,25 cent so với mức cao nhất và tăng 2,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 chốt phiên giảm 7,0 cent, ở mức 837,25 cent/bushel, tăng 1,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 6,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 18-09-2018 09:34:00 AM | Đã xem: 81 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Đậu nành giảm theo giá bắp.

  [CBOT 13.09.2018] Đậu nành giảm theo giá bắp do thông tin năng suất tốt

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 13/09/2018 giảm 6,75 cent, ở mức 833,25 cent/bushel, giảm 13,0 cent so với mức cao nhất và tăng 1,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 chốt phiên giảm 6,50 cent, ở mức 847,0 cent/bushel, tăng 1,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 1275 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 14-09-2018 10:56:00 AM | Đã xem: 100 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 12.09.2018] Bộ NN Mỹ công bố Báo cáo Cung cầu tháng 9 với sản lượng đậu nành cao kỷ lục

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 12/09/2018 tăng 8,25 cent, ở mức 840,0 cent/bushel, giảm 5,0 cent so với mức cao nhất và tăng 18,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 chốt phiên tăng 8,0 cent, ở mức 853,50 cent/bushel, tăng 18,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 5,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 13-09-2018 10:22:00 AM | Đã xem: 86 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Ước tính 31% vụ mùa đậu nành đã rụng lá.

  [CBOT 11.09.2018] Tiến độ tăng trưởng vụ mùa đậu nành của Mỹ nhanh hơn tốc độ trung bình

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 11/09/2018 giảm 13,50 cent, ở mức 831,75 cent/bushel, giảm 17,75 cent so với mức cao nhất và tăng 1,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 chốt phiên giảm 13,50 cent, ở mức 845,50 cent/bushel, tăng 1,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 17,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 12-09-2018 09:55:00 AM | Đã xem: 97 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 10.09.2018] Lúa mì dẫn đầu đà tăng của thị trường

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 10/09/2018 tăng 1,25 cent, ở mức 845,25 cent/bushel, giảm 6,0 cent so với mức cao nhất và tăng 4,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 chốt phiên tăng 1,75 cent, ở mức 859,0 cent/bushel, tăng 4,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 5,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 11-09-2018 09:40:00 AM | Đã xem: 91 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Dịch cúm lợn dường như không tác động quá mạnh đến thị trường chăn nuôi của Trung Quốc.

  [CBOT 06.09.2018] Nhu cầu đậu nành ở Trung Quốc vẫn ở mức cao

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 06/09/2018 tăng 1,25 cent, ở mức 839,25 cent/bushel, giảm 3,50 cent so với mức cao nhất và tăng 4,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 chốt phiên tăng 1,50 cent, ở mức 852,25 cent/bushel, tăng 4,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 3,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 07-09-2018 09:06:00 AM | Đã xem: 96 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Argentina đang có đình công tại khu phức hợp cảng Rosario.

  [CBOT 05.09.2018] Lượng đậu nành được ép dầu trong tháng 8 của Mỹ ở mức cao kỷ lục

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 05/09/2018 giảm 6,25 cent, ở mức 838 cent/bushel, giảm 11,25 cent so với mức cao nhất và tăng 0,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2019 chốt phiên giảm 6,25 cent, ở mức 850,75 cent/bushel, tăng 0,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 11,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 06-09-2018 08:35:00 AM | Đã xem: 90 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Báo cáo xuất khẩu hàng tuần không như kỳ vọng.

  [CBOT 30.08.2018] Báo cáo xuất khẩu hàng tuần không như kỳ vọng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 09 kết thúc phiên giao dịch ngày 30/08/2018 tăng 3,75 cent, ở mức 819,50 cent/bushel, giảm 12,0 cent so với mức cao nhất và tăng 2,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giảm 4,50 cent, ở mức 831,50 cent/bushel, tăng 2,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 13,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 31-08-2018 08:25:00 AM | Đã xem: 106 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Giá lúa mì tăng mạnh đã hậu thuẫn giá đậu nành tăng.

  [CBOT 29.08.2018] Lúa mì tăng mạnh, kéo các thị trường nông sản khác hồi phục

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 09 kết thúc phiên giao dịch ngày 29/08/2018 tăng 2,75 cent, ở mức 823,25 cent/bushel, giảm 7,50 cent so với mức cao nhất và tăng 3,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 2,75 cent, ở mức 836,0 cent/bushel, tăng 4,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 7,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 30-08-2018 10:56:00 AM | Đã xem: 106 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Diễn biến giá khô dầu đậu nành kỳ hạn tháng 9.

  [CBOT 28.08.2018] Nhu cầu giảm trong khi không có thông tin bất lợi về thời tiết khiến thị trường đậu nành tiếp tục giảm

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 09 kết thúc phiên giao dịch ngày 28/08/2018 giảm 14,25 cent, ở mức 820,50 cent/bushel, giảm 16,0 cent so với mức cao nhất và tăng 0,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giảm 15,0 cent, ở mức 833,25 cent/bushel, tăng 0,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 17,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 29-08-2018 08:24:00 AM | Đã xem: 106 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Pro Farmer ước tính sản lượng đậu nành của Mỹ ở mức 127,92 triệu tấn.

  [CBOT 27.08.2018] Lực bán ra vẫn duy trì ở mức cao trước các thông tin về sản lượng vụ mới

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 09 kết thúc phiên giao dịch ngày 27/08/2018 giảm 7,25 cent, ở mức 834,75 cent/bushel, giảm 5,25 cent so với mức cao nhất và tăng 10,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giảm 10,0 cent, ở mức 848,25 cent/bushel, tăng 10,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 5,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 28-08-2018 09:44:00 AM | Đã xem: 106 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Mùa vụ đậu nành tại Mỹ có nhiều dấu hiệu khả quan.

  [CBOT 23.08.2018] Giá đậu nành tiếp tục giảm trước các thông tin về trữ lượng tăng của Mỹ và thế giới

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 09 kết thúc phiên giao dịch ngày 23/08/2018 giảm 16,25 cent, ở mức 842 cent/bushel, giảm 19,75 cent so với mức cao nhất và bằng với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giảm 16,25 cent, ở mức 854 cent/bushel, tăng 0,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 19,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 24-08-2018 08:20:00 AM | Đã xem: 129 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Pro Farmer xác nhận về một vụ mùa bắp khả quan.

  [CBOT 22.08.2018] Kết quả khảo sát mùa vụ khiến thị trường nông sản đỏ sàn

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 09 kết thúc phiên giao dịch ngày 22/08/2018 giảm 16,25 cent, ở mức 858,25 cent/bushel, giảm 15,50 cent so với mức cao nhất và tăng 1,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giảm 15,75 cent, ở mức 870,25 cent/bushel, tăng 1,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 15,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 23-08-2018 08:20:00 AM | Đã xem: 137 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Diễn biến giá khô dầu đậu nành kỳ hạn tháng 9.

  [CBOT 21.08.2018] Thông tin thị trường Chicago ngày 21/8: đậu nành và khô dầu đậu nành giảm nhẹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 09 kết thúc phiên giao dịch ngày 21/08/2018 giảm 7,25 cent, ở mức 874,50 cent/bushel, giảm 8,75 cent so với mức cao nhất và tăng 1,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giảm 7,25 cent, ở mức 886 cent/bushel, tăng 1,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 8,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 22-08-2018 09:35:00 AM | Đã xem: 118 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Các quan chức Mỹ và Trung Quốc cho biết hai quốc gia sẽ tiếp tục đàm phán thương mại cấp thấp trong tháng này.

  [CBOT 16.08.2018] Thông tin Mỹ và Trung Quốc quay lại đàm phán khiến thị trường đậu nành tăng mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 09 kết thúc phiên giao dịch ngày 16/08/2018 tăng 28,0 cent, ở mức 885,50 cent/bushel, giảm 2,75 cent so với mức cao nhất và tăng 31,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 28,0 cent, ở mức 897 cent/bushel, tăng 31,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 2,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 17-08-2018 08:27:00 AM | Đã xem: 122 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Diễn biến giá khô dầu đậu nành kỳ hạn tháng 9.

  [CBOT 15.08.2018] Đậu nành giảm lại sau hai phiên tăng liên tiếp

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 09 kết thúc phiên giao dịch ngày 15/08/2018 giảm 10,75 cent, ở mức 857,50 cent/bushel, giảm 15,0 cent so với mức cao nhất và tăng 1,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giảm 10,75 cent, ở mức 869 cent/bushel, tăng 1,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 15,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 16-08-2018 07:53:00 AM | Đã xem: 139 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Bộ trường NN của Argentina, Luis Miguel Etchevehere.

  [CBOT 14.08.2018] Argentina tạm ngưng chương trình cắt giảm thuế xuất khẩu khô dầu đậu nành và dầu đậu nành

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 09 kết thúc phiên giao dịch ngày 14/08/2018 tăng 11,0 cent, ở mức 868,25 cent/bushel, giảm 1,0 cent so với mức cao nhất và tăng 15,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 10 chốt phiên tăng 11,0 cent, ở mức 879,75 cent/bushel, tăng 15,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 15-08-2018 10:24:00 AM | Đã xem: 134 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 13.08.2018] Thông tin nhu cầu từ Mexico tăng kích thích thị trường đậu nành hồi phục

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 09 kết thúc phiên giao dịch ngày 13/08/2018 tăng 6,50 cent, ở mức 857,25 cent/bushel, giảm 2,0 cent so với mức cao nhất và tăng 17,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 10 chốt phiên tăng 7,0 cent, ở mức 868,75 cent/bushel, tăng 17,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 14-08-2018 02:45:00 PM | Đã xem: 183 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 10.08.2018] Báo cáo Cung cầu tháng 8 gây bất ngờ với mức tồn kho và sản lượng đậu nành vụ mới

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 09 kết thúc phiên giao dịch ngày 10/08/2018 giảm 42,25 cent, ở mức 850,75 cent/bushel, giảm 42,25 cent so với mức cao nhất và tăng 1,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 10 chốt phiên giảm 42,25 cent, ở mức 861,75 cent/bushel, tăng 1,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 42,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 13-08-2018 10:09:00 AM | Đã xem: 144 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT

  Các tin khác

    Trang trước  1 2 3 4 ... 55 56 57  Trang sau
   

  Tỷ giá ngoại tệ

  Tháng Một 19, 2019, 12:00 pm
  Code Buy Sell
  AUD 16,488.40 16,769.10
  CAD 17,221.69 17,567.88
  CHF 23,037.77 23,500.50
  DKK - 3,596.16
  EUR 26,231.14 26,967.28
  GBP 29,756.60 30,233.10
  HKD 2,915.56 2,980.07
  INR - 338.78
  JPY 209.08 219.45
  KRW 19.35 21.01
  KWD - 79,431.35
  MYR - 5,681.29
  NOK - 2,756.86
  RUB - 388.53
  SAR - 6,412.62
  SEK - 2,606.16
  SGD 16,906.30 17,211.42
  THB 716.52 746.41
  USD 23,155.00 23,245.00

  Công ty Thành viên

   
   

  Thống kê

  • Đang truy cập: 89
  • Hôm nay: 2584
  • Tháng hiện tại: 86675
  • Tổng lượt truy cập: 9232547