Allendale tăng dự báo diện tích gieo trồng đậu nành của Mỹ.

  [CBOT 14.03.2018] Allendale tăng dự báo diện tích gieo trồng đậu nành của Mỹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 kết thúc phiên giao dịch ngày 14/03/2018 giảm 16,50 cent, ở mức 1.032,25 cent/bushel, giảm 21,75 cent so với mức cao nhất và tăng 1,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 16,50 cent, ở mức 1.043,0 cent/bushel, tăng 1,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 21,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 15-03-2018 09:58:00 AM | Đã xem: 119 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 13.03.2018] Lực mua thương mại kéo giá đậu nành tăng nhẹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 kết thúc phiên giao dịch ngày 13/03/2018 tăng 7,75 cent, ở mức 1.048,75 cent/bushel, giảm 3,25 cent so với mức cao nhất và tăng 7,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 8,50 cent, ở mức 1.059,50 cent/bushel, tăng 8,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 2,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 14-03-2018 09:36:00 AM | Đã xem: 92 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Thu hoạch đậu nành tại Brazil.

  [CBOT 12.03.2018] Ước tính 48% diện tích đậu nành của Brazil được thu hoạch

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 kết thúc phiên giao dịch ngày 12/03/2018 tăng 1,75 cent, ở mức 1.041 cent/bushel, giảm 4,0 cent so với mức cao nhất và tăng 9,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 9,75 cent, ở mức 1.051 cent/bushel, tăng 2,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 3,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 13-03-2018 09:47:00 AM | Đã xem: 132 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Ước tính tồn trữ đậu nành tăng cao tiếp tục tác động đến thị trường.

  [CBOT 09.03.2018] Giá đậu nành kỳ hạn tiếp tục giảm do lực bán thương mại

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 kết thúc phiên giao dịch ngày 09/03/2018 giảm 24,75 cent, ở mức 1.039,25 cent/bushel, giảm 25,27 cent so với mức cao nhất và tăng 2,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 24,75 cent, ở mức 1.048,25 cent/bushel, tăng 2,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 25,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 12-03-2018 09:04:00 AM | Đã xem: 135 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Bộ NN Mỹ tăng sản lượng đậu nành ép trong nước thêm 10 triệu tấn.

  [CBOT 08.03.2018] Bộ NN Mỹ công bố Báo cáo Cung cầu tháng 3

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 kết thúc phiên giao dịch ngày 08/03/2018 giảm 1,25 cent, ở mức 1.064,0 cent/bushel, giảm 5,25 cent so với mức cao nhất và tăng 7,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 1,0 cent, ở mức 1.073,0 cent/bushel, tăng 7,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 5,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 09-03-2018 09:24:00 AM | Đã xem: 111 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Xếp dỡ hàng đậu nành tại Trung Quốc. (Hình minh họa)

  [CBOT 26.02.2018] Nhu cầu xuất khẩu và thời tiết khô hạn tại Argentina gây áp lực lên giá đậu nành

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 kết thúc phiên giao dịch ngày 26/02/2018 giảm 2,0 cent, ở mức 1.034,25 cent/bushel, giảm 13,50 cent so với mức cao nhất và tăng 0,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giảm 1,50 cent, ở mức 1.046,0 cent/bushel, tăng 0,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 13,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 27-02-2018 09:23:00 AM | Đã xem: 148 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Lượng đậu nành xuất khẩu hàng tuần thấp hơn cùng kỳ.

  [CBOT 23.02.2018] Lượng đậu nành xuất khẩu hàng tuần thấp hơn cùng kỳ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 kết thúc phiên giao dịch ngày 23/02/2018 tăng 4,25 cent, ở mức 1.036,25 cent/bushel, giảm 3,25 cent so với mức cao nhất và tăng 8,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên tăng 4,25 cent, ở mức 1.047,50 cent/bushel, tăng 8,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 3,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 26-02-2018 09:15:00 AM | Đã xem: 116 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Diện tích gieo trồng đậu nành của Mỹ giảm 0,1% so với một năm trước.

  [CBOT 22.02.2018] Dự kiến diện tích gieo trồng đậu nành giảm

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 kết thúc phiên giao dịch ngày 22/02/2018 giảm 2,25 cent, ở mức 1.032,0 cent/bushel, giảm 5,0 cent so với mức cao nhất và tăng 4,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giảm 2,25 cent, ở mức 1.043,25 cent/bushel, tăng 5,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 5,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 23-02-2018 09:27:00 AM | Đã xem: 113 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Diễn biến giá khô dầu đậu nành tháng 3 trong tuần qua.

  [CBOT 21.02.2018] Đậu nành duy trì đà tăng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 kết thúc phiên giao dịch ngày 21/02/2018 tăng 7,75 cent, ở mức 1.034,25 cent/bushel, giảm 4,0 cent so với mức cao nhất và tăng 15,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên tăng 8,0 cent, ở mức 1.045,50 cent/bushel, tăng 15,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 3,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 22-02-2018 07:47:00 AM | Đã xem: 150 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Dù có mưa rải rác nhưng đa phần diện tích gieo trồng tại Argentina vẫn trong tình trạng khô hạn.

  [CBOT 20.02.2018] Thời tiết khô hạn tại Argentina tiếp tục gây áp lực lên giá đậu nành

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 kết thúc phiên giao dịch ngày 20/02/2018 tăng 5,0 cent, ở mức 1.026,50 cent/bushel, giảm 12,50 cent so với mức cao nhất và tăng 2,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên tăng 5,0 cent, ở mức 1.037,50 cent/bushel, tăng 2,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 12,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 21-02-2018 07:28:00 AM | Đã xem: 100 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Dự báo thời tiết có mưa tại Argentina.

  [CBOT 02.02.2018] Dự báo Argentina có mưa giúp giá đậu nành giảm lại

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 kết thúc phiên giao dịch ngày 02/01/2018 giảm 6,25 cent, ở mức 990,25 cent/bushel, giảm 7,25 cent so với mức cao nhất và tăng 2,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 6,25 cent, ở mức 999,75 cent/bushel, tăng 1,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 7,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 05-02-2018 10:06:00 AM | Đã xem: 159 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Báo cáo xuất khẩu hàng tuần dưới mức kỳ vọng của thị trường.

  [CBOT 01.02.2018] Số liệu xuất khẩu hàng tuần không như kỳ vọng của thị trường

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 kết thúc phiên giao dịch ngày 01/02/2018 giảm 10,75 cent, ở mức 985 cent/bushel, giảm 10,50 cent so với mức cao nhất và tăng 7,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giảm 10,50 cent, ở mức 996,50 cent/bushel, tăng 7,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 10,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 02-02-2018 08:04:00 AM | Đã xem: 147 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Argentina vẫn tiếp tục khô hạn.

  [CBOT 29.01.2018] Lo ngại về thời tiết khô hạn tại Argentina khiến giá đậu nành tăng lại

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 kết thúc phiên giao dịch ngày 29/01/2018 tăng 6,0 cent, ở mức 991,50 cent/bushel, giảm 7,25 cent so với mức cao nhất và tăng 5,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên tăng 5,75 cent, ở mức 1.002,75 cent/bushel, tăng 5,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 7,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 30-01-2018 09:30:00 AM | Đã xem: 139 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Số liệu xuất khẩu đậu nành hàng tuần không như kỳ vọng.

  [CBOT 26.01.2018] Số liệu xuất khẩu đậu nành hàng tuần không như kỳ vọng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 kết thúc phiên giao dịch ngày 26/01/2018 giảm 6,75 cent, ở mức 985,50 cent/bushel, giảm 10,0 cent so với mức cao nhất và tăng 1,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giảm 6,75 cent, ở mức 997,0 cent/bushel, tăng 1,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 10,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 29-01-2018 11:52:00 AM | Đã xem: 188 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Diễn biến giá khô dầu đậu nành tháng 3.

  [CBOT 25.01.2018] Đậu nành có phiên giao dịch biến động mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 kết thúc phiên giao dịch ngày 25/01/2018 không đổi, ở mức 992,25 cent/bushel, giảm 9,75 cent so với mức cao nhất và tăng 5,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên không đổi, ở mức 1,003,75 cent/bushel, tăng 5,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 9,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 26-01-2018 10:31:00 AM | Đã xem: 122 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Dự báo thời tiết trong 05 ngày tới tại Argentina.

  [CBOT 22.01.2018] Thời tiết khô hạn tại Argentina khiến giá khô dầu đậu nành tăng mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 kết thúc phiên giao dịch ngày 22/01/2018 tăng 7,0 cent, ở mức 984,25 cent/bushel, giảm 3,0 cent so với mức cao nhất và tăng 4,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên tăng 7,25 cent, ở mức 995,75 cent/bushel, tăng 4,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 2,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 23-01-2018 10:34:00 AM | Đã xem: 170 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Diễn biến giá khô dầu đậu nành tháng 3.

  [CBOT 19.01.2018] Đậu nành và khô dầu đậu nành có lực mua thương mại tốt

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 kết thúc phiên giao dịch ngày 19/01/2018 tăng 4,25 cent, ở mức 977,25 cent/bushel, giảm 5,50 cent so với mức cao nhất và tăng 5,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên tăng 4,25 cent, ở mức 988,50 cent/bushel, tăng 5,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 5,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 22-01-2018 09:12:00 AM | Đã xem: 160 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Lo ngại tình trạng khô cằn tại Argentina.

  [CBOT 18.01.2018] Lo ngại tình trạng khô cằn tại Argentina đẩy giá đậu nành tăng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 kết thúc phiên giao dịch ngày 18/01/2018 tăng 4,25 cent, ở mức 973,0 cent/bushel, giảm 1,75 cent so với mức cao nhất và tăng 6,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên tăng 4,25 cent, ở mức 984,25 cent/bushel, tăng 6,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 19-01-2018 09:30:00 AM | Đã xem: 160 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Diện tích đậu nành không gieo trồng kịp thời hạn quy định cuối cùng cao hơn năm trước.

  [CBOT 17.01.2018] Thông tin thị trường phiên giao dịch ngày 17/1

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 kết thúc phiên giao dịch ngày 17/01/2018 tăng 0,75 cent, ở mức 968,75 cent/bushel, giảm 0,50 cent so với mức cao nhất và tăng 7,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên tăng 0,50 cent, ở mức 980,0 cent/bushel, tăng 7,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 0,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 18-01-2018 09:56:00 AM | Đã xem: 120 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Bộ NN Mỹ điều chỉnh giảm sản lượng đậu nành xuống còn 119,48 triệu tấn.

  [CBOT 12.01.2018] Báo cáo Cung cầu tháng 1 của Bộ NN Mỹ: Sản lượng đậu nành giảm

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 kết thúc phiên giao dịch ngày 12/01/2018 tăng 10,50 cent, ở mức 960,50 cent/bushel, giảm 2,25 cent so với mức cao nhất và tăng 16,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên tăng 11,0 cent, ở mức 972,0 cent/bushel, tăng 16,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 15-01-2018 03:33:00 PM | Đã xem: 167 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT

  Các tin khác

    Trang trước  1 2 3 4 ... 51 52 53  Trang sau
   

  Tỷ giá ngoại tệ

  Tháng Sáu 22, 2018, 3:43 pm
  Code Buy Sell
  AUD 16,747.51 17,032.83
  CAD 16,951.20 17,292.18
  CHF 22,796.75 23,254.93
  DKK - 3,629.56
  EUR 26,428.67 26,744.49
  GBP 30,027.47 30,508.70
  HKD 2,872.67 2,936.28
  INR - 349.73
  JPY 202.61 208.33
  KRW 19.05 21.31
  KWD - 78,388.44
  MYR - 5,753.27
  NOK - 2,869.28
  RUB - 401.99
  SAR - 6,320.74
  SEK - 2,611.57
  SGD 16,651.01 16,951.74
  THB 679.82 708.19
  USD 22,830.00 22,900.00

  Công ty Thành viên

   
   

  Thống kê

  • Đang truy cập: 30
  • Khách viếng thăm: 24
  • Máy chủ tìm kiếm: 6
  • Hôm nay: 5699
  • Tháng hiện tại: 136148
  • Tổng lượt truy cập: 8182304