Hình minh họa.

  [CBOT 11.09.2019] Đậu nành & lúa mì tăng sau Báo cáo Cung cầu tháng Sáu

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 cuối kỳ phiên giao dịch ngày 11/07 tăng 4,50 cent, ở mức 899 cent/bushel, giảm 0,50 cent so với mức cao nhất và tăng 1,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 09 chốt phiên tăng 4,75 cent, ở mức 905 cent/bushel, tăng 11,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 0,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 12-07-2019 08:49:00 AM | Đã xem: 110 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa (GettyImages)

  [CBOT 10.07.2019] Lực mua kỹ thuật kéo thị trường tăng thêm trước báo cáo vào ngày hôm sau

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 cuối kỳ phiên giao dịch ngày 10/07 tăng 8,50 cent, ở mức 894,50 cent/bushel, giảm 0,75 cent so với mức cao nhất và tăng 13,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 09 chốt phiên tăng 8,50 cent, ở mức 900,25 cent/bushel, tăng 13,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 0,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 11-07-2019 08:31:00 AM | Đã xem: 109 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 09.07.2019] Đậu nành tăng, bắp và lúa mì giảm do các đánh giá về điều kiện cây trồng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 cuối kỳ phiên giao dịch ngày 09/07 tăng 7,0 cent, ở mức 886 cent/bushel, giảm 0,25 cent so với mức cao nhất và tăng 14,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 09 chốt phiên tăng 6,50 cent, ở mức 891,75 cent/bushel, tăng 13,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 0,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 10-07-2019 10:39:00 AM | Đã xem: 104 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 05.07.2019] Đậu nành giảm nhẹ phiên cuối tuần do lượng tồn trữ cao

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 cuối kỳ phiên giao dịch ngày 05/07 giảm 13,75 cent, ở mức 876,0 cent/bushel, giảm 13,50 cent so với mức cao nhất và tăng 1,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 09 chốt phiên giảm 14,0 cent, ở mức 882,25 cent/bushel, tăng 1,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 13,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 08-07-2019 10:31:00 AM | Đã xem: 106 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 02.07.2019] Bắp dẫn đầu thị trường, đậu nành và lúa mì đều giảm nhẹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 cuối kỳ phiên giao dịch ngày 02/07 giảm 10,0 cent, ở mức 879,75 cent/bushel, giảm 14,75 cent so với mức cao nhất và tăng 0,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 09 chốt phiên giảm 10,25 cent, ở mức 886,0 cent/bushel, tăng 0,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 14,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 03-07-2019 10:35:00 AM | Đã xem: 115 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Diện tích gieo trồng bắp gây bất ngờ.

  [CBOT 28.06.2019] Báo cáo Tồn trữ và Diện tích gieo trồng của Bộ NN Mỹ gây bất ngờ với thị trường

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giao dịch ngày 28/06/2019 tăng 12,0 cent, ở mức 899,75 cent/bushel, giảm 6,25 cent so với mức cao nhất và tăng 12,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên tăng 10,75 cent, ở mức 904,50 cent/bushel, tăng 11,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 7,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 01-07-2019 09:15:00 AM | Đã xem: 125 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Diễn biến giá khô dầu đậu nành tháng 7.

  [CBOT 27.06.2019] Thị trường giảm nhẹ trước báo cáo quan trọng về diện tích gieo trồng vào ngày hôm sau

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 cuối kỳ phiên giao dịch ngày 27/06 giảm 6,50 cent, ở mức 887,75 cent/bushel, giảm 10,50 cent so với mức cao nhất và tăng 4,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên giảm 6,0 cent, ở mức 893,75 cent/bushel, tăng 4,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 10,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 28-06-2019 10:46:00 AM | Đã xem: 120 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Thời tiết khô ráo hơn giúp tiến độ gieo trồng được cải thiện.

  [CBOT 26.06.2019] Thời tiết khô ráo hơn giúp tiến độ gieo trồng được cải thiện

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 cuối kỳ phiên giao dịch ngày 26/06 giảm 9,25 cent, ở mức 894,25 cent/bushel, giảm 7,75 cent so với mức cao nhất và tăng 1,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên giảm 9,0 cent, ở mức 899,75 cent/bushel, tăng 0,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 7,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 27-06-2019 09:56:00 AM | Đã xem: 128 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Tiến độ gieo trồng đậu nành tại Mỹ.

  [CBOT 25.06.2019] Báo cáo tiến độ cây trồng được cải thiện, nhưng vẫn thấp hơn mức bình quân

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 cuối kỳ phiên giao dịch ngày 25/06 giảm 5,50 cent, ở mức 903,50 cent/bushel, giảm 14,25 cent so với mức cao nhất và tăng 3,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên giảm 6,0 cent, ở mức 908,75 cent/bushel, tăng 3,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 14,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 26-06-2019 10:27:00 AM | Đã xem: 120 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa (GettyImages)

  [CBOT 19.06.2019] Xu hướng chốt lời giữ giá đậu nành giảm

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 cuối kỳ phiên giao dịch ngày 19/06 giảm 10,25 cent, ở mức 903,25 cent/bushel, giảm 10,25 cent so với mức cao nhất và tăng 1,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên giảm 10,75 cent, ở mức 909,50 cent/bushel, tăng 1,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 10,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 20-06-2019 10:03:00 AM | Đã xem: 110 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Tiến độ gieo trồng đậu nành tại Mỹ.

  [CBOT 17.06.2019] Đậu nành tiếp tục tăng vào phiên đầu tuần do các lo ngại về tiến độ gieo trồng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 cuối kỳ phiên giao dịch ngày 17/06 tăng 16,0 cent, ở mức 912,75 cent/bushel, giảm 1,25 cent so với mức cao nhất và tăng 12,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên tăng 16,25 cent, ở mức 919,25 cent/bushel, tăng 11,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 18-06-2019 10:33:00 AM | Đã xem: 139 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 14.06.2019] Đậu nành và lúa mì vụ Đông giữ đà tăng vào phiên cuối tuần

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 cuối kỳ phiên giao dịch ngày 14/06 tăng 8,75 cent, ở mức 896,75 cent/bushel, giảm 1,50 cent so với mức cao nhất và tăng 11,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên tăng 8,50 cent, ở mức 903,0 cent/bushel, tăng 11,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 17-06-2019 09:53:00 AM | Đã xem: 120 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 13.06.2019] Lo ngại về thời tiết đẩy giá đậu nành và bắp tăng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 cuối kỳ phiên giao dịch ngày 13/06 tăng 10,0 cent, ở mức 888 cent/bushel, giảm 0,75 cent so với mức cao nhất và tăng 10,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên tăng 9,75 cent, ở mức 894,50 cent/bushel, tăng 10,00 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,00 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 14-06-2019 08:21:00 AM | Đã xem: 136 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 11.06.2019] Bộ NN Mỹ giảm dự báo sản lượng và tồn trữ của bắp trong báo cáo cung cầu tháng 6

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 cuối kỳ phiên giao dịch ngày 11/06 tăng 0,75 cent, ở mức 859,25 cent/bushel, giảm 4,25 cent so với mức cao nhất và tăng 9,00 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên tăng 1,00 cent, ở mức 866,25 cent/bushel, tăng 9,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 3,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 12-06-2019 08:21:00 AM | Đã xem: 165 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 10.06.2019] Đậu nành tăng nhẹ trước Báo cáo vào ngày thứ Ba

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 cuối kỳ phiên giao dịch ngày 10/06 tăng 2,25 cent, ở mức 858,50 cent/bushel, giảm 7,50 cent so với mức cao nhất và tăng 10,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên tăng 2,25 cent, ở mức 865,25 cent/bushel, tăng 10,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 7,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 11-06-2019 09:40:00 AM | Đã xem: 107 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa (GettyImages).

  [CBOT 07.06.2019] Phiên cuối tuần với xu hướng chốt lời do không có nhiều thông tin mới

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 cuối kỳ phiên giao dịch ngày 07/06 giảm 12,50 cent, ở mức 856,25 cent/bushel, giảm 15,25 cent so với mức cao nhất và tăng 1,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên giảm 12,25 cent, ở mức 863,0 cent/bushel, tăng 1,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 15,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 10-06-2019 10:31:00 AM | Đã xem: 106 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 06.06.2019] Thời tiết tiếp tục được cải thiện cho gieo trồng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 cuối kỳ phiên giao dịch ngày 06/06 giảm 1,0 cent, ở mức 868,75 cent/bushel, giảm 3,50 cent so với mức cao nhất và tăng 11,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên giảm 1,0 cent, ở mức 875,25 cent/bushel, tăng 10,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 3,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 07-06-2019 11:10:00 AM | Đã xem: 98 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hình minh họa.

  [CBOT 05.06.2019] Dự báo tiến độ gieo trồng được cải thiện

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 cuối kỳ phiên giao dịch ngày 06/06 giảm 12,0 cent, ở mức 869,75 cent/bushel, giảm 13,0 cent so với mức cao nhất và tăng 1,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên giảm 12,50 cent, ở mức 876,25 cent/bushel, tăng 1,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 13,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 06-06-2019 10:54:00 AM | Đã xem: 130 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Diễn biến giá khô dầu đậu nành tháng 7.

  [CBOT 29.05.2019] Thị trường giảm lại sau hai phiên tăng mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 cuối kỳ phiên giao dịch ngày 29/05 tăng 16,0 cent, ở mức 872,0 cent/bushel, giảm 20,75 cent so với mức cao nhất và tăng 8,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên tăng 15,75 cent, ở mức 878,50 cent/bushel, tăng 8,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 20,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 30-05-2019 02:37:00 PM | Đã xem: 137 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hơn 10% diện tích canh tác bị ngập nước.

  [CBOT 28.05.2019] Mỹ: Vụ mùa hiện tại có thể là tồi tệ nhất trong hơn 100 năm qua

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 cuối kỳ phiên giao dịch ngày 28/05 tăng 26,25 cent, ở mức 856 cent/bushel, giảm 2,25 cent so với mức cao nhất và tăng 18,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên tăng 26,25 cent, ở mức 862,75 cent/bushel, tăng 18,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 2,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 29-05-2019 09:40:00 AM | Đã xem: 159 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT

  Các tin khác

    Trang trước  1 2 3 4 ... 60 61 62  Trang sau
   

  Tỷ giá ngoại tệ

  Tháng M. một 22, 2019, 11:22 pm
  Code Buy Sell
  AUD 15,524.03 15,883.33
  CAD 17,184.66 17,635.62
  CHF 23,003.64 23,559.74
  DKK - 3,488.35
  EUR 25,447.94 26,291.10
  GBP 29,618.99 30,093.29
  HKD 2,922.97 2,987.65
  INR - 335.26
  JPY 206.39 214.52
  KRW 18.26 20.75
  KWD - 79,195.96
  MYR - 5,603.58
  NOK - 2,577.38
  RUB - 404.92
  SAR - 6,413.65
  SEK - 2,442.39
  SGD 16,821.90 17,125.49
  THB 752.58 783.97
  USD 23,140.00 23,260.00

  Công ty Thành viên

   
   

  Thống kê

  • Đang truy cập: 58
  • Hôm nay: 5603
  • Tháng hiện tại: 126785
  • Tổng lượt truy cập: 10888711