Gieo trồng đậu nành tại bang Sorriso, Brazil.

  [CBOT 12.12.12] Nhu cầu cao giữ giá đậu nành tăng nhẹ mặc dù thị trường bắp và lúa mì tiếp tục suy yếu

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 12/12/2012 tăng 1,5 cent, ở mức 1.473,5 cent/bushel, giảm 5,25 cent so với mức cao nhất và tăng 16,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên giảm 0,75 cent, ở mức 1.470,5 cent/bushel, tăng 15,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 5,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 13-12-2012 09:21:32 AM | Đã xem: 802 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Giá lúa mì giảm sâu tác động mạnh đến thị trường ngũ cốc

  [CBOT 11.12.12] Hạt và dầu đậu nành giảm nhẹ trong khi khô dầu đậu nành vẫn tăng sau báo cáo của Bộ NN Mỹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 11/12/2012 giảm 2,75 cent, ở mức 1.472 cent/bushel, giảm 15,75 cent so với mức cao nhất và tăng 7,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên giảm 4,25 cent, ở mức 1.471,25 cent/bushel, tăng 7,5 cent so với mức thấp nhất và giảm 15,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 12-12-2012 09:41:42 AM | Đã xem: 857 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Đậu nành đang được gieo trồng tại hầu hết các vùng tại Brazil

  [CBOT 10.12.12] Nhu cầu ép dầu trong nước và xuất khẩu mạnh khiến giá đậu nành đảo chiều tăng lại

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 10/12/2012 tăng 2,5 cent, ở mức 1.474,75 cent/bushel, giảm 2,25 cent so với mức cao nhất và tăng 21,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên tăng 3,5 cent, ở mức 1.475,5 cent/bushel, tăng 23,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 2,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 11-12-2012 09:29:04 AM | Đã xem: 738 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Đậu nành kỳ hạn tháng 1 chịu áp lực từ sự suy giảm mạnh của thị trường bắp.

  [CBOT 07.12.12] Sự suy yếu của thị trường bắp và việc bán chốt lời ảnh hưởng mạnh lên thị trường đậu nành

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 07/12/2012 giảm 19 cent, ở mức 1.472,25 cent/bushel, giảm 26,0 cent so với mức cao nhất và tăng 2,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên giảm 14,0 cent, ở mức 1.472 cent/bushel, tăng 2,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 21,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 08-12-2012 08:27:31 AM | Đã xem: 1155 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Nhu cầu xuất khẩu tăng đột biến.

  [CBOT 06.12.12] Lượng xuất lớn duy trì xu hướng tăng trên toàn thị trường

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 06/12/2012 tăng 12 cent, ở mức 1.491,25 cent/bushel, giảm 1,25 cent so với mức cao nhất và tăng 18 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên tăng 12,25 cent, ở mức 1.486 cent/bushel, tăng 18,5 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 07-12-2012 09:31:50 AM | Đã xem: 817 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Lợi nhuận ép dầu tại Trung Quốc tốt hơn trong vài tuần qua

  [CBOT 05.12.12] Nhu cầu của Trung Quốc tiếp tục là nguyên nhân giữ giá tăng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 05/12/2012 tăng 23,75 cent, ở mức 1.479,25 cent/bushel, giảm 0,5 cent so với mức cao nhất và tăng 25,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên tăng 23,5 cent, ở mức 1.473,75 cent/bushel, tăng 25,5 cent so với mức thấp nhất và giảm 0,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 06-12-2012 09:28:42 AM | Đã xem: 873 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Gieo trồng đậu nành tại bang Paraná, Brazil

  [CBOT 04.12.12] Nhu cầu mạnh tiếp tục hậu thuẫn đà tăng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 04/12/2012 tăng 1,75 cent, ở mức 1.455,5 cent/bushel, giảm 5,5 cent so với mức cao nhất và tăng 19,5 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên tăng 2,0 cent, ở mức 1.450,25 cent/bushel, tăng 20,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 5,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 05-12-2012 09:22:22 AM | Đã xem: 786 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  [CBOT 03.12.12] : Nhu cầu và lượng xuất lớn hậu thuẫn giá phục hồi tốt

  [CBOT 03.12.12] : Nhu cầu và lượng xuất lớn hậu thuẫn giá phục hồi tốt

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 03/12/2012 tăng 15 cent, ở mức 1.453,75 cent/bushel, giảm 9 cent so với mức cao nhất và tăng 11,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên tăng 15,75 cent, ở mức 1.448,25 cent/bushel, tăng 12,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 6,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 04-12-2012 10:00:36 AM | Đã xem: 657 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Thị trường được dự đoán sẽ có nhiều biến động

  [CBOT 30.11.12] Thị trường gần như không đổi nhưng hứa hẹn đầy biến động trong vài tuần tới

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 30/11/2012 giảm 9,25 cent, ở mức 1.438,75 cent/bushel, giảm 13,25 cent so với mức cao nhất và tăng 9,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên giảm 8,5 cent, ở mức 1.432,5 cent/bushel, tăng 10,5 cent so với mức thấp nhất và giảm 11,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 03-12-2012 04:55:11 PM | Đã xem: 744 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Nhập khẩu đậu nành tại cảng Qingdao (Photo/Xinhua)

  [CBOT 29.11.12] Thị trường đảo chiều tăng lại do thông tin Trung Quốc sẽ mua vào trong vài tuần tới

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 29/11/2012 tăng 1,75 cent, ở mức 1.448 cent/bushel, giảm 12,0 cent so với mức cao nhất và tăng 6,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên tăng 6,0 cent, ở mức 1.441 cent/bushel, tăng 9,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 9,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 30-11-2012 04:11:14 PM | Đã xem: 814 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Thị trường đậu nành hầu hết đều giao dịch ở mức giảm trong ngày

  [CBOT 28.11.12] Thị trường không duy trì được đà tăng do thời tiết tại thuận lợi tại Nam Mỹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 28/11/2012 giảm 3 cent, ở mức 1.446,25 cent/bushel, giảm 10,5 cent so với mức cao nhất và tăng 6,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên giảm 2,5 cent, ở mức 1.435 cent/bushel, tăng 7 cent so với mức thấp nhất và giảm 10,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 29-11-2012 04:29:49 PM | Đã xem: 794 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Dự báo thời tiết tại Nam Mỹ nhìn chung vẫn thuận lợi cho đậu nành vụ mới.

  [CBOT 27.11.12] Thị trường phục hồi mạnh do nhu cầu vẫn ở mức cao

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 27/11/2012 tăng 24,5 cent, ở mức 1.449,25 cent/bushel, giảm 1,75 cent so với mức cao nhất và tăng 26,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên tăng 25,25 cent, ở mức 1.437,5 cent/bushel, tăng 25,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 28-11-2012 04:53:56 PM | Đã xem: 816 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Lượng xuất dầu tăng hậu thuẫn cho toàn thị trường đậu nành

  CBOT: Lượng xuất dầu tăng hậu thuẫn cho toàn thị trường đậu nành

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 26/11/2012 tăng 6 cent, ở mức 1.424,75 cent/bushel, giảm 10,75 cent so với mức cao nhất và tăng 8 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên tăng 9,25 cent, ở mức 1.412,25 cent/bushel, tăng 13,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 6,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 27-11-2012 05:39:09 PM | Đã xem: 773 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 và tháng 3 chốt phiên không đổi

  [CBOT 23.11.12] Thị trường gần như không biến động sau kỳ nghỉ lễ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 23/11/2012 không đổi, ở mức 1.418,75 cent/bushel, giảm 8,25 cent so với mức cao nhất và tăng 4,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên không đổi, ở mức 1.403 cent/bushel, tăng 4 cent so với mức thấp nhất và giảm 8,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 26-11-2012 03:54:22 PM | Đã xem: 610 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Giá giảm nhẹ sau một phiên giao dịch biến động

  CBOT: Giá giảm nhẹ sau một phiên giao dịch biến động

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 21/11/2012 giảm 4,5 cent, ở mức 1.408,25 cent/bushel, giảm 15,75 cent so với mức cao nhất và tăng 9 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên giảm 2,5 cent, ở mức 1.393,75 cent/bushel, tăng 9 cent so với mức thấp nhất và giảm 13,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 22-11-2012 07:59:10 PM | Đã xem: 732 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Nam Brazil đang có xu hướng khô hạn hơn bình thường trong tháng này.

  [CBOT 20.11.12] Thị trường phục hồi do đã vượt ngưỡng bán ra trước đó

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 20/11/2012 tăng 18 cent, ở mức 1.412,75 cent/bushel, giảm 3,25 cent so với mức cao nhất và tăng 32 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên tăng 14,25 cent, ở mức 1.396,25 cent/bushel, tăng 30,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 2,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 21-11-2012 04:59:35 PM | Đã xem: 789 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Giá khô dầu đậu nành kỳ hạn tháng 12 chốt phiên không đổi.

  [CBOT 19.11.12] Khô dầu đậu nành không biến động sau các thông tin trái chiều

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 19/11/2012 tăng 11,5 cent, ở mức 1.394,75 cent/bushel, giảm 8 cent so với mức cao nhất và tăng 9,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên tăng 14 cent, ở mức 1.382 cent/bushel, tăng 12 cent so với mức thấp nhất và giảm 7 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 20-11-2012 05:04:54 PM | Đã xem: 760 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Xu hướng bán ra ào ạt từ các quỹ khiến thị trường vẫn tiếp tục giảm.

  [CBOT 16.11.2012] Các quỹ đầu cơ vẫn tiếp tục bán ra

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 16/11/2012 giảm 35,75 cent, ở mức 1.383,25 cent/bushel, giảm 44,5 cent so với mức cao nhất và tăng 17,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên giảm 16 cent, ở mức 1.368 cent/bushel, tăng 12 cent so với mức thấp nhất và giảm 22,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 17-11-2012 08:42:14 PM | Đã xem: 840 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Thời tiết tại Nam Mỹ thuận lợi cho giai đoạn gieo trồng đậu nành

  [CBOT 15.11.12] Các quỹ đầu cơ bán ra khiến thị trường quay đầu giảm mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 15/11/2012 giảm 17 cent, ở mức 1.402 cent/bushel, giảm 25,75 cent so với mức cao nhất và tăng 1 cent so với mức thấp nhất.

  Đăng lúc: 16-11-2012 04:40:51 PM | Đã xem: 744 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Tiến độ thu hoạch đậu nành tại Mỹ đã hoàn thành 96%.

  [CBOT 14.11.12] Thị trường tiếp tục phục hồi từ đà tăng trong phiên giao dịch đêm

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 14/11/2012 không đổi, ở mức 1.432,75 cent/bushel, giảm 12,5 cent so với mức cao nhất và tăng 5 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên tăng 11 cent, ở mức 1.419 cent/bushel, tăng 11,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 9,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 15-11-2012 04:50:07 PM | Đã xem: 833 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT

  Các tin khác

    Trang trước  1 2 3 ... 51 52 53 ... 55 56 57  Trang sau
   

  Tỷ giá ngoại tệ

  Tháng Một 18, 2019, 3:24 pm
  Code Buy Sell
  AUD 16,488.40 16,769.10
  CAD 17,221.69 17,567.88
  CHF 23,037.77 23,500.50
  DKK - 3,596.16
  EUR 26,231.14 26,967.28
  GBP 29,756.60 30,233.10
  HKD 2,915.56 2,980.07
  INR - 338.78
  JPY 209.08 219.45
  KRW 19.35 21.01
  KWD - 79,431.35
  MYR - 5,681.29
  NOK - 2,756.86
  RUB - 388.53
  SAR - 6,412.62
  SEK - 2,606.16
  SGD 16,906.30 17,211.42
  THB 716.52 746.41
  USD 23,155.00 23,245.00

  Công ty Thành viên

   
   

  Thống kê

  • Đang truy cập: 59
  • Khách viếng thăm: 58
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 3328
  • Tháng hiện tại: 82524
  • Tổng lượt truy cập: 9228396