[CBOT 06.02.13] Xu hướng bán chốt lời khiến giá đậu nành giảm nhẹ

  [CBOT 06.02.13] Xu hướng bán chốt lời khiến giá đậu nành giảm nhẹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 kết thúc phiên giao dịch ngày 06/02/2013 giảm 8 cent, ở mức 1.487,5 cent/bushel, giảm 7,5 cent so với mức cao nhất và tăng 10,5 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giảm 12,25 cent, ở mức 1.336 cent/bushel, tăng 8 cent so với mức thấp nhất và giảm 11,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 07-02-2013 05:49:00 PM | Đã xem: 859 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  [CBOT 05.02.13] Thị trường đậu nành chứng kiến một phiên giao dịch nhiều biến động

  [CBOT 05.02.13] Thị trường đậu nành chứng kiến một phiên giao dịch nhiều biến động

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 kết thúc phiên giao dịch ngày 05/02/2013 tăng 6,75 cent, ở mức 1.495,5 cent/bushel, giảm 1 cent so với mức cao nhất và tăng 17,5 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 4,25 cent, ở mức 1.348,25 cent/bushel, tăng 13 cent so với mức thấp nhất và giảm 0,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 06-02-2013 05:16:00 PM | Đã xem: 871 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  [CBOT 04.02.13] Thông tin lượng xuất và dự báo thời tiết Argentina tích cực hậu thuẫn thị trường

  [CBOT 04.02.13] Thông tin lượng xuất và dự báo thời tiết Argentina tích cực hậu thuẫn thị trường

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 kết thúc phiên giao dịch ngày 04/02/2013 tăng 14,5 cent, ở mức 1.488,75 cent/bushel, giảm 9,25 cent so với mức cao nhất và tăng 1,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 11,5 cent, ở mức 1.344 cent/bushel, tăng 10,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 6,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 05-02-2013 05:13:00 PM | Đã xem: 775 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  [CBOT 01.02.13] Nghi vấn về dự báo thời tiết và sự suy yếu của đồng đô-la Mỹ giúp giá đậu nành phục hồi

  [CBOT 01.02.13] Nghi vấn về dự báo thời tiết và sự suy yếu của đồng đô-la Mỹ giúp giá đậu nành phục hồi

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 kết thúc phiên giao dịch ngày 01/02/2013 tăng 5,75 cent, ở mức 1.474,25 cent/bushel, giảm 12,25 cent so với mức cao nhất và tăng 10,5 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 4,75 cent, ở mức 1.332,5 cent/bushel, tăng 8,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 6,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 02-02-2013 05:49:00 PM | Đã xem: 846 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  [CBOT 31.01.13] Thị trường đảo chiều mạnh mẽ do dự báo thời tiết thuận lợi hơn

  [CBOT 31.01.13] Thị trường đảo chiều mạnh mẽ do dự báo thời tiết thuận lợi hơn

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 kết thúc phiên giao dịch ngày 31/01/2013 giảm 10,25 cent, ở mức 1.468,5 cent/bushel, giảm 15,75 cent so với mức cao nhất và tăng 13,5 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giảm 5 cent, ở mức 1.327,75 cent/bushel, tăng 12,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 10,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 01-02-2013 04:50:00 PM | Đã xem: 721 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  [CBOT 30.01.13] Dự báo sản lượng giảm hậu thuẫn giá tăng mạnh

  [CBOT 30.01.13] Dự báo sản lượng giảm hậu thuẫn giá tăng mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 kết thúc phiên giao dịch ngày 30/01/2013 tăng 27 cent, ở mức 1.478,75 cent/bushel, giảm 3 cent so với mức cao nhất và tăng 31,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 20 cent, ở mức 1.332,75 cent/bushel, tăng 23,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 4,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 31-01-2013 04:46:00 PM | Đã xem: 734 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  [CBOT 29.01.13] Đậu nành tiếp tục một phiên phục hồi

  [CBOT 29.01.13] Đậu nành tiếp tục một phiên phục hồi

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 kết thúc phiên giao dịch ngày 29/01/2013 tăng 4 cent, ở mức 1.451,75 cent/bushel, giảm 6,25 cent so với mức cao nhất và tăng 10,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 2,75 cent, ở mức 1.312,75 cent/bushel, tăng 7,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 6 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 30-01-2013 04:43:00 PM | Đã xem: 827 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  [CBOT 28.01.13] Dự báo mưa giảm tại Argentina giúp đậu nành tiếp nối đà tăng

  [CBOT 28.01.13] Dự báo mưa giảm tại Argentina giúp đậu nành tiếp nối đà tăng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 kết thúc phiên giao dịch ngày 28/01/2013 tăng 6,75 cent, ở mức 1.447,75 cent/bushel, giảm 4,75 cent so với mức cao nhất và tăng 13 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 7 cent, ở mức 1.310 cent/bushel, tăng 12 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 29-01-2013 05:48:00 PM | Đã xem: 864 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  [CBOT 25.01.13] Lượng xuất tăng tiếp tục hậu thuẫn giá phục hồi

  [CBOT 25.01.13] Lượng xuất tăng tiếp tục hậu thuẫn giá phục hồi

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 kết thúc phiên giao dịch ngày 25/01/2013 tăng 5,75 cent, ở mức 1.441 cent/bushel, giảm 4 cent so với mức cao nhất và tăng 15 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 5 chốt phiên tăng 2,25 cent, ở mức 1.426 cent/bushel, tăng 13,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 5,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 28-01-2013 05:02:00 PM | Đã xem: 689 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  [CBOT 24.01.13] Thông tin Trung Quốc mua vào hạn chế đà giảm

  [CBOT 24.01.13] Thông tin Trung Quốc mua vào hạn chế đà giảm

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 kết thúc phiên giao dịch ngày 24/01/2013 giảm 1,75 cent, ở mức 1.435,25 cent/bushel, giảm 3,75 cent so với mức cao nhất và tăng 20,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 5 chốt phiên giảm 3 cent, ở mức 1.423,75 cent/bushel, tăng 19,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 4,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 25-01-2013 04:52:00 PM | Đã xem: 817 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  [CBOT 23.01.13] Đậu nành giảm nhẹ do động thái bán chốt lời

  [CBOT 23.01.13] Đậu nành giảm nhẹ do động thái bán chốt lời

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 kết thúc phiên giao dịch ngày 23/01/2013 giảm 14,75 cent, ở mức 1.437 cent/bushel, giảm 21 cent so với mức cao nhất và tăng 5 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 5 chốt phiên giảm 12,5 cent, ở mức 1.426,75 cent/bushel, tăng 5,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 19,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 24-01-2013 06:08:00 PM | Đã xem: 804 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  [CBOT 22.01.13] Thời tiết bất lợi đẩy giá đậu nành tăng mạnh

  [CBOT 22.01.13] Thời tiết bất lợi đẩy giá đậu nành tăng mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 kết thúc phiên giao dịch ngày 22/01/2013 tăng 22,5 cent, ở mức 1.451,75 cent/bushel, giảm 9 cent so với mức cao nhất và tăng 15,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 5 chốt phiên tăng 22,5 cent, ở mức 1.439,25 cent/bushel, tăng 15,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 7,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 23-01-2013 05:02:00 PM | Đã xem: 895 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Nhu cầu ép dầu ở mức cao và lượng xuất lớn tiếp tục hậu thuẫn thị trường.

  [CBOT 18.01.13] Xu hướng bán chốt lời vẫn không thể kéo giá thị trường giảm xuống do nhu cầu cao và thời tiết khô nóng tại Nam Mỹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 kết thúc phiên giao dịch ngày 18/01/2013 giảm 1 cent, ở mức 1.429,25 cent/bushel, giảm 9,25 cent so với mức cao nhất và tăng 8,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 5 chốt phiên tăng 2 cent, ở mức 1.416,75 cent/bushel, tăng 8,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 6,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 21-01-2013 03:54:21 PM | Đã xem: 752 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Đậu nành kỳ hạn tháng 3 giao dịch ở mức giảm dù báo cáo về lượng xuất tăng.

  [CBOT 17.01.13] Việc bán chốt lời khiến giá giảm lại dù nhu cầu xuất vẫn ở mức cao

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 kết thúc phiên giao dịch ngày 17/01/2013 giảm 6,25 cent, ở mức 1.430,25 cent/bushel, giảm 17,75 cent so với mức cao nhất và tăng 8 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giảm 11,75 cent, ở mức 1.285,25 cent/bushel, tăng 2,5 cent so với mức thấp nhất và giảm 15,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 16-01-2013 09:39:00 PM | Đã xem: 759 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Thời tiết tiếp tục khô nóng hơn tại khu vực Nam Brazil và Argentina.

  [CBOT 16.01.13] Thời tiết nắng nóng tiếp tục là nguyên nhân giữ giá tăng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 kết thúc phiên giao dịch ngày 16/01/2013 tăng 23 cent, ở mức 1.436,5 cent/bushel, giảm 2,5 cent so với mức cao nhất và tăng 24,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 5 chốt phiên tăng 21,5 cent, ở mức 1.421,25 cent/bushel, tăng 22,5 cent so với mức thấp nhất và giảm 2,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 15-01-2013 09:55:00 PM | Đã xem: 885 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Các quỹ bán chốt lời từ đợt tăng giá hôm trước

  [CBOT 15.01.13] Các quỹ bán chốt lời từ đợt tăng giá hôm trước

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 kết thúc phiên giao dịch ngày 15/01/2013 giảm 6 cent, ở mức 1.412 cent/bushel, tăng 4 cent so với mức thấp nhất và giảm 24,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 14-01-2013 09:10:00 PM | Đã xem: 770 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Thời tiết tại Argentina và Nam Brazil khô nóng hơn

  [CBOT 14.01.13] Lo ngại thời tiết khô hạn hơn tại Nam Mỹ đẩy giá tăng mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 14/01/2013 không đổi, ở mức 1.459,75 cent/bushel, giảm 4,5 cent so với mức cao nhất và tăng 39 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên tăng 44,75 cent, ở mức 1.418 cent/bushel, tăng 41,5 cent so với mức thấp nhất và giảm 5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 13-01-2013 09:29:00 PM | Đã xem: 803 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Dự báo sản lượng niên vụ mới đều tăng hơn dự báo thương mại

  [CBOT 11.01.13] Giá chỉ giảm nhẹ sau báo cáo của Bộ NN Mỹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 11/01/2013 tăng 7,25 cent, ở mức 1.424,75 cent/bushel, giảm 0,25 cent so với mức cao nhất và tăng 22,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên giảm 2,25 cent, ở mức 1.377,5 cent/bushel, tăng 26 cent so với mức thấp nhất và giảm 4,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 12-01-2013 08:20:00 PM | Đã xem: 800 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Các nhà môi giới vẫn rất quan tâm đến tình hình thời tiết thuận lợi tại Nam Mỹ và dự đoán sản lượng ở mức cao, cũng như trông chờ vào báo cáo quan trong của Bộ NN Mỹ.

  [CBOT 10.01.13] Giá giảm nhẹ và thị trường tiếp tục trông chờ Báo cáo của Bộ NN Mỹ vào hôm sau

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 10/01/2013 giảm 2,25 cent, ở mức 1.417,5 cent/bushel, giảm 12 cent so với mức cao nhất và tăng 3 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên giảm 7,5 cent, ở mức 1.378 cent/bushel, tăng 1,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 16,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 11-01-2013 10:50:13 AM | Đã xem: 838 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CONAB nâng mức dự đoán sản lượng mùa vụ đậu nành 2012/13 lên 82,68 triệu tấn

  [CBOT 09.01.13] Thị trường đậu nành thêm một phiên yên lặng trước các dự đoán tăng về sản lượng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 09/01/2013 tăng 6 cent, ở mức 1.419,75 cent/bushel, giảm 3,25 cent so với mức cao nhất và tăng 10,5 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên giảm 1 cent, ở mức 1.385,5 cent/bushel, tăng 5,5 cent so với mức thấp nhất và giảm 7,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 10-01-2013 09:16:34 AM | Đã xem: 1825 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT

  Các tin khác

    Trang trước  1 2 3 ... 51 52 53 ... 57 58 59  Trang sau
   

  Tỷ giá ngoại tệ

  Tháng Năm 24, 2019, 10:56 am
  Code Buy Sell
  AUD 15,916.24 16,284.48
  CAD 17,061.53 17,509.12
  CHF 23,002.64 23,464.49
  DKK - 3,558.76
  EUR 25,971.93 26,779.13
  GBP 29,286.84 29,755.61
  HKD 2,938.90 3,003.91
  INR - 348.25
  JPY 206.20 214.32
  KRW 17.96 20.50
  KWD - 79,773.32
  MYR - 5,620.17
  NOK - 2,715.67
  RUB - 401.08
  SAR - 6,469.60
  SEK - 2,463.77
  SGD 16,756.61 17,058.90
  THB 720.43 750.48
  USD 23,335.00 23,455.00

  Công ty Thành viên

   
   

  Thống kê

  • Đang truy cập: 43
  • Hôm nay: 1507
  • Tháng hiện tại: 108577
  • Tổng lượt truy cập: 9820496