CBOT: Giá giảm nhẹ do xu hướng chốt lời

  CBOT: Giá giảm nhẹ do xu hướng chốt lời

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 13/09/2012 tăng 1,5 cent, ở mức 1.747,25 cent/bushel, giảm 2,75 cent so với mức cao nhất và tăng 14,5 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên tăng 3,5 cent, ở mức 1.748 cent/bushel, tăng 15,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 2 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 17-09-2012 09:41:28 PM | Đã xem: 875 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Giá tăng mạnh sau khi báo cáo tháng 9 được công bố

  CBOT: Giá tăng mạnh sau khi báo cáo tháng 9 được công bố

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 12/09/2012 tăng 44,25 cent, ở mức 1.745,75 cent/bushel, giảm 4,25 cent so với mức cao nhất và tăng 52,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên tăng 43,75 cent, ở mức 1.744,5 cent/bushel, tăng 51,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 4,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 17-09-2012 09:40:36 PM | Đã xem: 925 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Áp lực bán chốt lời trước báo cáo tiếp tục khiến giá giảm

  CBOT: Áp lực bán chốt lời trước báo cáo tiếp tục khiến giá giảm

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 11/09/2012 giảm 17,25 cent, ở mức 1.701,5 cent/bushel, giảm 27,5 cent so với mức cao nhất và tăng 2,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên giảm 17,5 cent, ở mức 1.700,75 cent/bushel, tăng 2,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 27,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 12-09-2012 10:18:31 PM | Đã xem: 905 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Nhà đầu cơ chốt lời trước Báo cáo mùa vụ của Bộ NN Mỹ

  CBOT: Nhà đầu cơ chốt lời trước Báo cáo mùa vụ của Bộ NN Mỹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 10/09/2012 giảm 17,75 cent, ở mức 1.718,75 cent/bushel, giảm 25,5 cent so với mức cao nhất và tăng 2,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên giảm 17,5 cent, ở mức 1.718,25 cent/bushel, tăng 1,5 cent so với mức thấp nhất và giảm 24,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 11-09-2012 05:46:25 PM | Đã xem: 965 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Giá khô dầu nành tiếp tục giảm nhẹ

  CBOT: Giá khô dầu nành tiếp tục giảm nhẹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 07/09/2012 giảm 10,5 cent, ở mức 1.736,5 cent/bushel, giảm 15,25 cent so với mức cao nhất và tăng 10,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên giảm 10,0 cent, ở mức 1.735,75 cent/bushel, tăng 9,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 15,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 08-09-2012 03:50:16 PM | Đã xem: 1188 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Nông dân có thể bán đậu nành mùa vụ mới ngay do giá hiện đang đạt mức cao kỷ lục

  CBOT: Giá khô dầu nành tăng nhẹ sau một phiên giao dịch đầy biến động

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 06/09/2012 giảm 0,5 cent, ở mức 1.747 cent/bushel, giảm 6,75 cent so với mức cao nhất và tăng 21,5 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên giảm 0,5 cent, ở mức 1.745,75 cent/bushel, tăng 21,5 cent so với mức thấp nhất và giảm 5,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 07-09-2012 05:07:57 PM | Đã xem: 1156 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Một số khu vực trồng đậu nành đã bắt đầu đến thời kỳ thu hoạch

  CBOT: Hoạt động chốt lời khiến giá giảm phiên thứ ba liên tiếp

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 05/09/2012 giảm 20,75 cent, ở mức 1.747,5 cent/bushel, giảm 22,25 cent so với mức cao nhất và tăng 5 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên giảm 20 cent, ở mức 1.746,25 cent/bushel, tăng 4,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 21,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 06-09-2012 05:00:19 PM | Đã xem: 1260 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Giá khô dầu nành giảm nhẹ sau một phiên giao dịch đầy biến động

  CBOT: Giá khô dầu nành giảm nhẹ sau một phiên giao dịch đầy biến động

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 04/09/2012 tăng 11,75 cent, ở mức 1.768,25 cent/bushel, giảm 20,75 cent so với mức cao nhất và tăng 12,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên tăng 15,25 cent, ở mức 1.766,25 cent/bushel, tăng 12,5 cent so với mức thấp nhất và giảm 15,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 05-09-2012 04:36:08 PM | Đã xem: 1137 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Giá giảm nhẹ do hoạt động chốt lời trước kỳ nghỉ lễ

  CBOT: Giá giảm nhẹ do hoạt động chốt lời trước kỳ nghỉ lễ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 31/08/2012 giảm 7,0 cent, ở mức 1.756,5 cent/bushel, giảm 6,75 cent so với mức cao nhất và tăng 11,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên giảm 6,5 cent, ở mức 1.751 cent/bushel, tăng 12,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 6,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 04-09-2012 04:07:56 PM | Đã xem: 926 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Nhu cầu cao tiếp tục hậu thuẫn giá đậu nành tăng mạnh

  CBOT: Nhu cầu cao tiếp tục hậu thuẫn giá đậu nành tăng mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 30/08/2012 tăng 10,5 cent, ở mức 1.763,5 cent/bushel, giảm 7,75 cent so với mức cao nhất và tăng 28,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên tăng 15,0 cent, ở mức 1.757,5 cent/bushel, tăng 31,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 5,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 31-08-2012 03:21:34 PM | Đã xem: 1048 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Bão Isaac có thể trì hoãn thu hoạch và ảnh hưởng đến chất lượng mùa vụ đậu nành

  CBOT: Bão Isaac có thể trì hoãn thu hoạch và ảnh hưởng đến chất lượng mùa vụ đậu nành

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 29/08/2012 tăng 30,75 cent, ở mức 1.753 cent/bushel, giảm 1,0 cent so với mức cao nhất và tăng 36,5 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên tăng 28,0 cent, ở mức 1.742,5 cent/bushel, tăng 32,5 cent so với mức thấp nhất và giảm 0,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 30-08-2012 03:29:17 PM | Đã xem: 2009 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Giá tăng nhẹ do thông tin Trung Quốc mua thêm 110.000 tấn đậu nành

  CBOT: Giá tăng nhẹ do thông tin Trung Quốc mua thêm 110.000 tấn đậu nành

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 28/08/2012 tăng 3,5 cent, ở mức 1.722,25 cent/bushel, giảm 8,75 cent so với mức cao nhất và tăng 21,5 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên tăng 3,25 cent, ở mức 1.714,5 cent/bushel, tăng 21,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 8,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 29-08-2012 03:41:01 PM | Đã xem: 923 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Giá giảm nhẹ do động thái bán kỹ thuật và chốt lời

  CBOT: Giá giảm nhẹ do động thái bán kỹ thuật và chốt lời

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 27/08/2012 giảm 12,75 cent, ở mức 1.718,75 cent/bushel, giảm 41,75 cent so với mức cao nhất và tăng 4,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên giảm 13,0 cent, ở mức 1.711,25 cent/bushel, tăng 5,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 41,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 28-08-2012 06:05:20 PM | Đã xem: 948 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Tổng sản lượng đậu nành Mỹ ước đạt 2,6 tỉ bushel

  CBOT: Lo ngại nguồn cung khan hiếm đẩy giá các hợp đồng kỳ hạn tăng mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 24/08/2012 tăng 16,5 cent, ở mức 1.731,5 cent/bushel, giảm 5,75 cent so với mức cao nhất và tăng 20,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên tăng 18,25 cent, ở mức 1.724,25 cent/bushel, tăng 20,5 cent so với mức thấp nhất và giảm 4,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 25-08-2012 03:28:31 PM | Đã xem: 1070 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Xu hướng bán kỹ thuật và chốt lời tạo áp lực lên thị trường đậu nành

  CBOT: Xu hướng bán kỹ thuật và chốt lời tạo áp lực lên thị trường đậu nành

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 23/08/2012 giảm 12,75 cent, ở mức 1.715 cent/bushel, giảm 29,75 cent so với mức cao nhất và tăng 10,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên giảm 9 cent, ở mức 1.706 cent/bushel, tăng 12 cent so với mức thấp nhất và giảm 26,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 24-08-2012 04:56:08 PM | Đã xem: 917 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Tổng sản lượng đậu nành niên vụ 2012/2013 có thể đạt 2,7 tỷ bushel.

  CBOT: Khảo sát mới nhất đánh giá năng suất mùa vụ cao hơn mức dự đoán tháng 8 khiến giá giảm nhẹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 22/08/2012 giảm 4,75 cent, ở mức 1.727,75 cent/bushel, giảm 6,5 cent so với mức cao nhất và tăng 12,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên giảm 5,5 cent, ở mức 1.715 cent/bushel, tăng 11 cent so với mức thấp nhất và giảm 7,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 23-08-2012 04:04:05 PM | Đã xem: 1209 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Nhu cầu của Trung Quốc và thế giới đối với đậu nành vẫn tăng đáng kể

  CBOT: Nhu cầu cao trong khi chất lượng vụ mùa không được cải thiện đáng kể khiến giá tăng mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 21/08/2012 tăng 49 cent, ở mức 1.732,5 cent/bushel, giảm 1,5 cent so với mức cao nhất và tăng 51,5 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên tăng 46,75 cent, ở mức 1.720,5 cent/bushel, tăng 48,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 22-08-2012 04:32:23 PM | Đã xem: 1026 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Các quỹ vẫn tích cực mua vào

  CBOT: Tình hình vụ mùa vẫn không như mong đợi dù thời tiết tốt hơn

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 20/08/2012 tăng 37,75 cent, ở mức 1.683,5 cent/bushel, giảm 1,50 cent so với mức cao nhất và tăng 42,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2013 chốt phiên tăng 36,75 cent, ở mức 1.673,75 cent/bushel, tăng 40,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 0,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 21-08-2012 04:30:08 PM | Đã xem: 1272 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Nhu cầu đậu nành và khô dầu đậu nành Mỹ ngày càng tăng

  CBOT: Nhu cầu đậu nành và khô dầu đậu nành Mỹ ngày càng tăng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 17/08/2012 tăng 20,5 cent, ở mức 1.645,75 cent/bushel, giảm 1,75 cent so với mức cao nhất và tăng 25,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2013 chốt phiên tăng 22,25 cent, ở mức 1.637 cent/bushel, tăng 27,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 1 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 18-08-2012 01:02:00 PM | Đã xem: 2466 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hoạt động chốt lời khiến giá giảm nhẹ

  CBOT: Hoạt động chốt lời khiến giá giảm nhẹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 16/08/2012 giảm 9,25 cent, ở mức 1.625,25 cent/bushel, giảm 18,0 cent so với mức cao nhất và tăng 5,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2013 chốt phiên giảm 10,75 cent, ở mức 1.614,75 cent/bushel, tăng 3,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 18,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 17-08-2012 09:12:29 AM | Đã xem: 1038 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT

  Các tin khác

    Trang trước  1 2 3 ... 55 56 57 58  Trang sau
   

  Tỷ giá ngoại tệ

  Tháng Ba 22, 2019, 12:08 pm
  Code Buy Sell
  AUD 16,308.44 16,586.06
  CAD 17,117.12 17,461.20
  CHF 23,056.66 23,519.77
  DKK - 3,590.14
  EUR 26,176.90 26,911.52
  GBP 30,095.65 30,577.58
  HKD 2,914.51 2,979.01
  INR - 349.67
  JPY 203.19 211.64
  KRW 18.95 20.99
  KWD - 79,396.02
  MYR - 5,752.50
  NOK - 2,787.92
  RUB - 403.72
  SAR - 6,415.37
  SEK - 2,561.12
  SGD 16,991.43 17,298.09
  THB 716.68 746.57
  USD 23,155.00 23,255.00

  Công ty Thành viên

   
   

  Thống kê

  • Đang truy cập: 33
  • Khách viếng thăm: 32
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 2290
  • Tháng hiện tại: 105381
  • Tổng lượt truy cập: 9526730