Thông tin diện tích gieo trồng năm 2013 tăng khiến giá quay đầu giảm nhẹ

  CBOT: Áp lực bán ra để chốt lời kéo dài đến cuối phiên

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 19/10/2012 giảm 11,25 cent, ở mức 1.534,25 cent/bushel, giảm 21,5 cent so với mức cao nhất và tăng 2,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2013 chốt phiên giảm 9,75 cent, ở mức 1.536,5 cent/bushel, tăng 2,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 20,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 20-10-2012 05:00:32 PM | Đã xem: 797 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Việc thu hoạch gần như hoàn tất tại khu vực vành đai bắp

  CBOT: Thông tin Trung Quốc sẽ mua đậu nành hậu thuẫn giá tăng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 18/10/2012 tăng 36,25 cent, ở mức 1.545,5 cent/bushel, giảm 2,25 cent so với mức cao nhất và tăng 38,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên tăng 38,0 cent, ở mức 1.546,25 cent/bushel, tăng 39,5 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 19-10-2012 03:16:30 PM | Đã xem: 1204 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Việc thu hoạch gần như hoàn thành ở phía Tây vùng Trung Tây

  CBOT: Nhu cầu xuất khẩu cao hậu thuận thị trường

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 17/10/2012 tăng 15,5 cent, ở mức 1.509,25 cent/bushel, giảm 2,0 cent so với mức cao nhất và tăng 22,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên tăng 15,5 cent, ở mức 1.508,25 cent/bushel, tăng 22,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 18-10-2012 04:12:31 PM | Đã xem: 862 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Việc bán chốt lời tiếp tục chiếm ưu thế khiến giá đậu nành rơi khỏi mức cao

  CBOT: Xu hướng bán chốt lời vẫn chiếm ưu thế trước nhu cầu xuất khẩu

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 16/10/2012 tăng 1,25 cent, ở mức 1.493,75 cent/bushel, giảm 21,0 cent so với mức cao nhất và tăng 0,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên tăng 1,0 cent, ở mức 1.492,75 cent/bushel, tăng 0,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 20,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 17-10-2012 04:34:09 PM | Đã xem: 857 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Sản lượng gieo trồng vụ mới tại Brazil dự kiến sẽ tăng mạnh

  CBOT: Xu hướng bán chốt lời và thời tiết thuận lợi tại Nam Mỹ khiến giá tiếp tục giảm

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 15/10/2012 giảm 30 cent, ở mức 1.492,5 cent/bushel, giảm 27,5 cent so với mức cao nhất và tăng 6,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên giảm 30,25 cent, ở mức 1.491,75 cent/bushel, tăng 7,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 27,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 16-10-2012 04:55:45 PM | Đã xem: 926 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Xu hướng bán chốt lời khiến giá giảm lại

  CBOT: Xu hướng bán chốt lời khiến giá giảm lại

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 12/10/2012 giảm 26 cent, ở mức 1.522,5 cent/bushel, giảm 31 cent so với mức cao nhất và tăng 12,5 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên giảm 26,5 cent, ở mức 1.522 cent/bushel, tăng 12,5 cent so với mức thấp nhất và giảm 30,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 15-10-2012 03:52:03 PM | Đã xem: 762 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Nhu cầu đậu nành trong nước và xuất khẩu ở mức cao

  CBOT: Giá khô dầu nành tăng mạnh sau báo cáo của Bộ NN Mỹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 11/10/2012 tăng 25,25 cent, ở mức 1.548,5 cent/bushel, giảm 19,5 cent so với mức cao nhất và tăng 27,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên tăng 24,75 cent, ở mức 1.545,5 cent/bushel, tăng 26,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 18,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 12-10-2012 05:14:24 PM | Đã xem: 2286 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Dự đoán năng suất gieo trồng và sản lượng đậu nành sẽ được điều chỉnh tăng trong báo cáo sắp tới của Bộ NN Mỹ

  CBOT: Việc bán tháo khiến giá lại giảm mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 10/10/2012 giảm 26,75 cent, ở mức 1.523,25 cent/bushel, giảm 26,75 cent so với mức cao nhất và tăng 5,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên giảm 25,5 cent, ở mức 1.523,75 cent/bushel, tăng 5,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 25,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 11-10-2012 04:40:58 PM | Đã xem: 885 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Khô dầu đậu nành chốt phiên giảm nhẹ

  CBOT: Giá khô dầu nành giảm nhẹ do thông tin sản lượng mùa vụ tới của Brazil cao kỷ lục

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 09/10/2012 giảm 1 cent, ở mức 1.550 cent/bushel, giảm 24 cent so với mức cao nhất và tăng 3 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên tăng 1,25 cent, ở mức 1.549,25 cent/bushel, tăng 5,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 22,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 10-10-2012 04:54:39 PM | Đã xem: 1827 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Công tác thu hoạch mùa vụ đã gần như hoàn thành 60% tại Mỹ

  CBOT: Khô dầu đậu nành vẫn duy trì đà tăng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 08/10/2012 giảm 0,5 cent, ở mức 1.551 cent/bushel, giảm 10 cent so với mức cao nhất và tăng 13,5 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên giảm 3 cent, ở mức 1.548 cent/bushel, tăng 12,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 11 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 09-10-2012 06:13:21 PM | Đã xem: 1191 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Thị trường biến động mạnh ngay sau khi mở phiên

  CBOT: Giá đậu nành gần như không thay đổi sau phiên giao dịch đầy biến động

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 05/10/2012 không đổi, ở mức 1.551,5 cent/bushel, giảm 18 cent so với mức cao nhất và tăng 7 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên không đổi, ở mức 1.551 cent/bushel, tăng 6,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 18 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 08-10-2012 05:52:25 PM | Đã xem: 1090 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Sản lượng tăng cũng không thể cải thiện đáng kể nguồn cung đậu nành Mỹ

  CBOT: Nhu cầu xuất khẩu đậu nành Mỹ ở mức cao

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 04/10/2012 tăng 19,75 cent, ở mức 1.551,5 cent/bushel, giảm 17,25 cent so với mức cao nhất và tăng 20,5 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên tăng 18,75 cent, ở mức 1.551 cent/bushel, tăng 19,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 16,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 05-10-2012 04:02:24 PM | Đã xem: 1084 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Nhu cầu xuất khẩu vẫn còn tăng sẽ là nguyên nhân khiến giá đậu nành tăng cao hơn.

  CBOT: Nhu cầu vẫn ở mức cao kéo giá tăng nhẹ trở lại

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 03/10/2012 tăng 1 cent, ở mức 1.531,5 cent/bushel, giảm 12,25 cent so với mức cao nhất và tăng 27,5 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên giảm 1,25 cent, ở mức 1.532 cent/bushel, tăng 25,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 11,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 04-10-2012 04:11:35 PM | Đã xem: 881 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Năng suất mùa vụ tốt hơn mong đợi tiếp tục khiến giá giảm trong ngắn hạn

  CBOT: Việc bán tháo các hợp đồng kỳ hạn và năng suất mùa vụ tốt hơn mong đợi tiếp tục khiến giá giảm

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 02/10/2012 giảm 30,5 cent, ở mức 1.529,75 cent/bushel, giảm 31,5 cent so với mức cao nhất và tăng 3,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên giảm 30,25 cent, ở mức 1.532,75 cent/bushel, tăng 2,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 31,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 03-10-2012 04:33:46 PM | Đã xem: 941 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Các quỹ tiếp tục bán ra sau Báo cáo Tồn trữ đưa ra vào thứ Sáu

  CBOT: Các quỹ đầu cơ lại bán ra khiến giá giảm mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 01/10/2012 giảm 40,75 cent, ở mức 1.560,25 cent/bushel, giảm 39,75 cent so với mức cao nhất và tăng 2,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên giảm 39,75 cent, ở mức 1.563 cent/bushel, tăng 3 cent so với mức thấp nhất và giảm 37,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 02-10-2012 05:05:25 PM | Đã xem: 954 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Nhu cầu đậu nành Mỹ tiếp tục tăng mạnh

  CBOT: Nhu cầu cao hậu thuẫn giá tăng trở lại

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 28/09/2012 tăng 30,25 cent, ở mức 1.601 cent/bushel, giảm 12,75 cent so với mức cao nhất và tăng 41,5 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên tăng 31,5 cent, ở mức 1.602,75 cent/bushel, tăng 43,5 cent so với mức thấp nhất và giảm 12 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 01-10-2012 03:27:08 PM | Đã xem: 940 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Thị trường giảm do tiếp tục bị tác động bởi xu hướng bán tháo

  CBOT: Thị trường giảm do tiếp tục bị tác động bởi xu hướng bán tháo

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 27/09/2012 giảm 2,25 cent, ở mức 1.570,75 cent/bushel, giảm 13,25 cent so với mức cao nhất và tăng 13,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên giảm 3 cent, ở mức 1.571,25 cent/bushel, tăng 12,5 cent so với mức thấp nhất và giảm 13,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 28-09-2012 03:58:45 PM | Đã xem: 823 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Năng suất mùa vụ tốt hơn dự đoán tại khu vực vành đai bắp cũng khiến giá giảm

  CBOT: Các quỹ tích cực bán ra khiến thị trường giảm mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 26/09/2012 giảm 38,5 cent, ở mức 1.573 cent/bushel, giảm 40,25 cent so với mức cao nhất và tăng 8 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên giảm 40 cent, ở mức 1.574,25 cent/bushel, tăng 7 cent so với mức thấp nhất và giảm 41 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 27-09-2012 03:51:17 PM | Đã xem: 875 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Nhu cầu đậu nành sẽ còn duy trì ở mức cao đã hậu thuẫn thị trường.

  CBOT: Nhu cầu đậu nành cao kéo giá tăng trở lại

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 25/09/2012 tăng 1,5 cent, ở mức 1.611,5 cent/bushel, giảm 14,0 cent so với mức cao nhất và tăng 7,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên tăng 3,25 cent, ở mức 1.614,25 cent/bushel, tăng 7,5 cent so với mức thấp nhất và giảm 12,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 26-09-2012 04:27:15 PM | Đã xem: 1096 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Việc thu thoạch đậu nành Mỹ đã xong gần 20%

  CBOT: Giá đậu nành giảm nhẹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 24/09/2012 giảm 11,75 cent, ở mức 1.610 cent/bushel, giảm 16,0 cent so với mức cao nhất và tăng 19,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên giảm 11,0 cent, ở mức 1.611 cent/bushel, tăng 20,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 14,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 25-09-2012 04:29:01 PM | Đã xem: 1159 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT

  Các tin khác

    Trang trước  1 2 3 ... 55 56 57 58 59 60  Trang sau
   

  Tỷ giá ngoại tệ

  Tháng Sáu 17, 2019, 8:46 am
  Code Buy Sell
  AUD 15,865.49 16,232.57
  CAD 17,144.21 17,593.97
  CHF 23,115.48 23,579.60
  DKK - 3,570.69
  EUR 25,898.58 26,655.26
  GBP 29,124.91 29,591.08
  HKD 2,945.77 3,010.94
  INR - 347.49
  JPY 208.17 216.37
  KRW 18.01 20.56
  KWD - 79,852.10
  MYR - 5,647.80
  NOK - 2,730.37
  RUB - 404.12
  SAR - 6,468.22
  SEK - 2,499.30
  SGD 16,858.06 17,162.18
  THB 734.04 764.65
  USD 23,280.00 23,400.00

  Công ty Thành viên

   
   

  Thống kê

  • Đang truy cập: 38
  • Hôm nay: 3047
  • Tháng hiện tại: 96161
  • Tổng lượt truy cập: 9957456