Nhu cầu đậu nành và khô dầu đậu nành Mỹ ngày càng tăng

  CBOT: Nhu cầu đậu nành và khô dầu đậu nành Mỹ ngày càng tăng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 17/08/2012 tăng 20,5 cent, ở mức 1.645,75 cent/bushel, giảm 1,75 cent so với mức cao nhất và tăng 25,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2013 chốt phiên tăng 22,25 cent, ở mức 1.637 cent/bushel, tăng 27,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 1 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 18-08-2012 01:02:00 PM | Đã xem: 2451 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hoạt động chốt lời khiến giá giảm nhẹ

  CBOT: Hoạt động chốt lời khiến giá giảm nhẹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 16/08/2012 giảm 9,25 cent, ở mức 1.625,25 cent/bushel, giảm 18,0 cent so với mức cao nhất và tăng 5,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2013 chốt phiên giảm 10,75 cent, ở mức 1.614,75 cent/bushel, tăng 3,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 18,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 17-08-2012 09:12:29 AM | Đã xem: 1021 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Nhu cầu đậu nành và khô dầu đậu nành tăng mạnh

  CBOT: Nhu cầu đậu nành và khô dầu đậu nành tăng mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 15/08/2012 tăng 36,5 cent, ở mức 1.634,5 cent/bushel, giảm 1,5 cent so với mức cao nhất và tăng 37,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 32,75 cent, ở mức 1.625,5 cent/bushel, tăng 32,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 16-08-2012 10:11:04 AM | Đã xem: 1048 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Giá thực phẩm tại Trung Quốc tăng khiến các nhà môi giới lo ngại quốc gia này sẽ nhập khẩu nhiều đậu nành hơn

  CBOT: Thời tiết tốt hơn nhưng nhu cầu tăng cao khiến giá tiếp tục tăng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 14/08/2012 tăng 23,75 cent, ở mức 1.680 cent/bushel, giảm 10 cent so với mức cao nhất và tăng 20,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giảm 2,75 cent, ở mức 1.598 cent/bushel, tăng 11 cent so với mức thấp nhất và giảm 15 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 16-08-2012 09:31:58 AM | Đã xem: 1072 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Thời tiết mát mẻ và nhiều mưa hơn

  CBOT: Thời tiết thuận lợi hơn khiến giá quay đầu giảm

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 13/08/2012 giảm 53,25 cent, ở mức 1.656,25 cent/bushel, giảm 57,5 cent so với mức cao nhất và bằng mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giảm 43 cent, ở mức 1.600,75 cent/bushel, tăng 2,5 cent so với mức thấp nhất và giảm 51,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 14-08-2012 11:24:36 AM | Đã xem: 980 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Giai đoạn phát triển của đậu nành còn kéo dài 2-3 tuần tới và thời tiết khả quan hơn nhiều

  CBOT: Báo cáo mùa vụ khẳng định sản lượng sụt giảm nhưng thời tiết thuận lợi hơn khiến giá không tăng mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 10/08/2012 tăng 15 cent, ở mức 1.709,5 cent/bushel, giảm 29 cent so với mức cao nhất và tăng 15 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 12,5 cent, ở mức 1.643,75 cent/bushel, tăng 22,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 24,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 13-08-2012 08:52:36 AM | Đã xem: 1154 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Các nhà môi giới dự đoán Bộ NN Mỹ sẽ điều chỉnh giảm năng suất gieo trồng trung bình của đậu nành Mỹ

  CBOT: Dự đoán sản lượng sụt giảm trong báo cáo sắp tới của Bộ NN Mỹ khiến giá tăng mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 09/08/2012 tăng 64,5 cent, ở mức 1.694,5 cent/bushel, giảm 0,5 cent so với mức cao nhất và tăng 60,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 50 cent, ở mức 1.631,25 cent/bushel, tăng 54,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 10-08-2012 09:19:53 AM | Đã xem: 1078 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Kết thúc đợt bán chốt lời, thị trường đảo chiều tăng lại

  CBOT: Kết thúc đợt bán chốt lời, thị trường đảo chiều tăng lại

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 08/08/2012 tăng 24,75 cent, ở mức 1.630 cent/bushel, giảm 0,25 cent so với mức cao nhất và tăng 28 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 15,5 cent, ở mức 1.581,25 cent/bushel, tăng 26 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 09-08-2012 09:40:51 AM | Đã xem: 975 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Thời tiết tốt hơn giúp cải thiện chất lượng mùa vụ đậu nành

  CBOT: Thời tiết tốt hơn giúp cải thiện chất lượng mùa vụ đậu nành

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 07/08/2012 giảm 2,25 cent, ở mức 1.605,25 cent/bushel, giảm 22,25 cent so với mức cao nhất và tăng 2,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giảm 18,5 cent, ở mức 1.565,75 cent/bushel, tăng 3,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 39,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 08-08-2012 09:55:40 AM | Đã xem: 1042 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Thời tiết tốt và hoạt động bán chốt lời khiến giá quay đầu giảm

  CBOT: Thời tiết tốt và hoạt động bán chốt lời khiến giá quay đầu giảm

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 06/08/2012 giảm 48,75 cent, ở mức 1.607,5 cent/bushel, giảm 22,5 cent so với mức cao nhất và tăng 0,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giảm 44,5 cent, ở mức 1.584,25 cent/bushel, tăng 8,5 cent so với mức thấp nhất và giảm 17,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 07-08-2012 09:26:56 AM | Đã xem: 990 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Diễn biến thời tiết vẫn chưa thuận lợi vào giai đoạn quan trọng của mùa vụ

  CBOT: Diễn biến thời tiết vẫn chưa thuận lợi khiến giá đậu nành tăng lại

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 03/08/2012 tăng 3,25 cent, ở mức 1.656,25 cent/bushel, giảm 13,25 cent so với mức cao nhất và tăng 17 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 12,25 cent, ở mức 1.628,75 cent/bushel, tăng 26,5 cent so với mức thấp nhất và giảm 9,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 06-08-2012 09:44:39 AM | Đã xem: 1028 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Thị trường đậu nành giảm phiên thứ ba liên tiếp

  CBOT: Thị trường đậu nành giảm phiên thứ ba liên tiếp do bán tháo

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 02/08/2012 giảm 29,25 cent, ở mức 1.653 cent/bushel, giảm 44 cent so với mức cao nhất và tăng 17,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giảm 12,5 cent, ở mức 1.616,5 cent/bushel, tăng 21,5 cent so với mức thấp nhất và giảm 29,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 03-08-2012 10:00:25 AM | Đã xem: 1551 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Thị trường tiếp tục bị ảnh hưởng bởi xu hướng bán chốt lời

  CBOT: Giá giảm do thị trường tiếp tục bị ảnh hưởng bởi xu hướng bán chốt lời

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 01/08/2012 giảm 38,75 cent, ở mức 1.682,25 cent/bushel, giảm 53,75 cent so với mức cao nhất và tăng 31,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giảm 12,0 cent, ở mức 1.629 cent/bushel, tăng 33,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 31,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 02-08-2012 09:24:43 AM | Đã xem: 968 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Xu hướng bán chốt lời khiến giá giảm nhẹ

  CBOT: Xu hướng bán chốt lời khiến giá giảm nhẹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 31/07/2012 giảm 4,75 cent, ở mức 1.721 cent/bushel, giảm 21 cent so với mức cao nhất và tăng 9,5 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giảm 2,5 cent, ở mức 1.641 cent/bushel, tăng 11,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 22,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 01-08-2012 10:56:52 AM | Đã xem: 1999 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Chất lượng mùa vụ đậu nành Mỹ đang xuống dưới mức trung bình

  CBOT: Thời tiết khô nóng có thể khiến chất lượng mùa vụ đậu nành tiếp tục giảm

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 30/07/2012 tăng 41,5 cent, ở mức 1.725,75 cent/bushel, giảm 1,5 cent so với mức cao nhất và tăng 27 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 41,75 cent, ở mức 1.643,5 cent/bushel, tăng 26 cent so với mức thấp nhất và giảm 4,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 31-07-2012 10:03:13 AM | Đã xem: 1126 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Lo ngại sản lượng tiếp tục sụt giảm khiến giá đậu nành lại tăng mạnh

  CBOT: Lo ngại sản lượng tiếp tục sụt giảm khiến giá đậu nành lại tăng mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 27/07/2012 tăng 28,0 cent, ở mức 1.683,75 cent/bushel, giảm 11,0 cent so với mức cao nhất và tăng 42,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 34,5 cent, ở mức 1.602 cent/bushel, tăng 51,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 10,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 28-07-2012 09:17:16 AM | Đã xem: 1099 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Mưa xuống làm dịu thị trường đậu nành

  CBOT: Mưa xuống làm dịu thị trường đậu nành

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 26/07/2012 giảm 38,5 cent, ở mức 1.655,75 cent/bushel, giảm 41,25 cent so với mức cao nhất và tăng 7 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giảm 48 cent, ở mức 1.567,5 cent/bushel, tăng 6 cent so với mức thấp nhất và giảm 47,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 27-07-2012 09:59:10 AM | Đã xem: 1085 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Lo ngại về thời tiết khô hạn kéo giá tăng trở lại

  CBOT: Lo ngại về thời tiết khô hạn kéo giá tăng trở lại

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 25/07/2012 tăng 44,75 cent, ở mức 1.694 cent/bushel, giảm 7,75 cent so với mức cao nhất và tăng 76,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 45,75 cent, ở mức 1.615,25 cent/bushel, tăng 79,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 8,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 26-07-2012 09:58:48 AM | Đã xem: 1130 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Các quỹ bán chốt lời phiên thứ hai liên tiếp

  CBOT: Các quỹ bán chốt lời phiên thứ hai liên tiếp

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 24/07/2012 giảm 49,25 cent, ở mức 1.649,25 cent/bushel, giảm 57 cent so với mức cao nhất và tăng 20,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giảm 52,75 cent, ở mức 1.569,5 cent/bushel, tăng 17,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 58,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 25-07-2012 10:09:56 AM | Đã xem: 855 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Thời tiết khô nóng vào giai đoạn quan trọng của vụ mùa khiến giá lập đỉnh cao mới

  CBOT: Thời tiết khô nóng vào giai đoạn quan trọng của vụ mùa khiến giá lập đỉnh cao mới

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 19/07/2012 tăng 45,75 cent, ở mức 1.729,25 cent/bushel, giảm 19,75 cent so với mức cao nhất và tăng 51,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 31 cent, ở mức 1.651 cent/bushel, tăng 37,5 cent so với mức thấp nhất và giảm 22,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 24-07-2012 10:52:41 AM | Đã xem: 945 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT

  Các tin khác

    Trang trước  1 2 3 ... 55 56 57  Trang sau
   

  Tỷ giá ngoại tệ

  Tháng Một 19, 2019, 12:10 pm
  Code Buy Sell
  AUD 16,488.40 16,769.10
  CAD 17,221.69 17,567.88
  CHF 23,037.77 23,500.50
  DKK - 3,596.16
  EUR 26,231.14 26,967.28
  GBP 29,756.60 30,233.10
  HKD 2,915.56 2,980.07
  INR - 338.78
  JPY 209.08 219.45
  KRW 19.35 21.01
  KWD - 79,431.35
  MYR - 5,681.29
  NOK - 2,756.86
  RUB - 388.53
  SAR - 6,412.62
  SEK - 2,606.16
  SGD 16,906.30 17,211.42
  THB 716.52 746.41
  USD 23,155.00 23,245.00

  Công ty Thành viên

   
   

  Thống kê

  • Đang truy cập: 30
  • Hôm nay: 2504
  • Tháng hiện tại: 86595
  • Tổng lượt truy cập: 9232467