Công tác thu hoạch mùa vụ đã gần như hoàn thành 60% tại Mỹ

  CBOT: Khô dầu đậu nành vẫn duy trì đà tăng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 08/10/2012 giảm 0,5 cent, ở mức 1.551 cent/bushel, giảm 10 cent so với mức cao nhất và tăng 13,5 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên giảm 3 cent, ở mức 1.548 cent/bushel, tăng 12,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 11 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 09-10-2012 06:13:21 PM | Đã xem: 1260 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Thị trường biến động mạnh ngay sau khi mở phiên

  CBOT: Giá đậu nành gần như không thay đổi sau phiên giao dịch đầy biến động

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 05/10/2012 không đổi, ở mức 1.551,5 cent/bushel, giảm 18 cent so với mức cao nhất và tăng 7 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên không đổi, ở mức 1.551 cent/bushel, tăng 6,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 18 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 08-10-2012 05:52:25 PM | Đã xem: 1164 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Sản lượng tăng cũng không thể cải thiện đáng kể nguồn cung đậu nành Mỹ

  CBOT: Nhu cầu xuất khẩu đậu nành Mỹ ở mức cao

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 04/10/2012 tăng 19,75 cent, ở mức 1.551,5 cent/bushel, giảm 17,25 cent so với mức cao nhất và tăng 20,5 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên tăng 18,75 cent, ở mức 1.551 cent/bushel, tăng 19,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 16,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 05-10-2012 04:02:24 PM | Đã xem: 1163 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Nhu cầu xuất khẩu vẫn còn tăng sẽ là nguyên nhân khiến giá đậu nành tăng cao hơn.

  CBOT: Nhu cầu vẫn ở mức cao kéo giá tăng nhẹ trở lại

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 03/10/2012 tăng 1 cent, ở mức 1.531,5 cent/bushel, giảm 12,25 cent so với mức cao nhất và tăng 27,5 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên giảm 1,25 cent, ở mức 1.532 cent/bushel, tăng 25,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 11,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 04-10-2012 04:11:35 PM | Đã xem: 956 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Năng suất mùa vụ tốt hơn mong đợi tiếp tục khiến giá giảm trong ngắn hạn

  CBOT: Việc bán tháo các hợp đồng kỳ hạn và năng suất mùa vụ tốt hơn mong đợi tiếp tục khiến giá giảm

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 02/10/2012 giảm 30,5 cent, ở mức 1.529,75 cent/bushel, giảm 31,5 cent so với mức cao nhất và tăng 3,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên giảm 30,25 cent, ở mức 1.532,75 cent/bushel, tăng 2,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 31,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 03-10-2012 04:33:46 PM | Đã xem: 1047 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Các quỹ tiếp tục bán ra sau Báo cáo Tồn trữ đưa ra vào thứ Sáu

  CBOT: Các quỹ đầu cơ lại bán ra khiến giá giảm mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 01/10/2012 giảm 40,75 cent, ở mức 1.560,25 cent/bushel, giảm 39,75 cent so với mức cao nhất và tăng 2,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên giảm 39,75 cent, ở mức 1.563 cent/bushel, tăng 3 cent so với mức thấp nhất và giảm 37,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 02-10-2012 05:05:25 PM | Đã xem: 1034 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Nhu cầu đậu nành Mỹ tiếp tục tăng mạnh

  CBOT: Nhu cầu cao hậu thuẫn giá tăng trở lại

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 28/09/2012 tăng 30,25 cent, ở mức 1.601 cent/bushel, giảm 12,75 cent so với mức cao nhất và tăng 41,5 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên tăng 31,5 cent, ở mức 1.602,75 cent/bushel, tăng 43,5 cent so với mức thấp nhất và giảm 12 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 01-10-2012 03:27:08 PM | Đã xem: 1021 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Thị trường giảm do tiếp tục bị tác động bởi xu hướng bán tháo

  CBOT: Thị trường giảm do tiếp tục bị tác động bởi xu hướng bán tháo

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 27/09/2012 giảm 2,25 cent, ở mức 1.570,75 cent/bushel, giảm 13,25 cent so với mức cao nhất và tăng 13,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên giảm 3 cent, ở mức 1.571,25 cent/bushel, tăng 12,5 cent so với mức thấp nhất và giảm 13,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 28-09-2012 03:58:45 PM | Đã xem: 882 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Năng suất mùa vụ tốt hơn dự đoán tại khu vực vành đai bắp cũng khiến giá giảm

  CBOT: Các quỹ tích cực bán ra khiến thị trường giảm mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 26/09/2012 giảm 38,5 cent, ở mức 1.573 cent/bushel, giảm 40,25 cent so với mức cao nhất và tăng 8 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên giảm 40 cent, ở mức 1.574,25 cent/bushel, tăng 7 cent so với mức thấp nhất và giảm 41 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 27-09-2012 03:51:17 PM | Đã xem: 949 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Nhu cầu đậu nành sẽ còn duy trì ở mức cao đã hậu thuẫn thị trường.

  CBOT: Nhu cầu đậu nành cao kéo giá tăng trở lại

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 25/09/2012 tăng 1,5 cent, ở mức 1.611,5 cent/bushel, giảm 14,0 cent so với mức cao nhất và tăng 7,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên tăng 3,25 cent, ở mức 1.614,25 cent/bushel, tăng 7,5 cent so với mức thấp nhất và giảm 12,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 26-09-2012 04:27:15 PM | Đã xem: 1174 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Việc thu thoạch đậu nành Mỹ đã xong gần 20%

  CBOT: Giá đậu nành giảm nhẹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 24/09/2012 giảm 11,75 cent, ở mức 1.610 cent/bushel, giảm 16,0 cent so với mức cao nhất và tăng 19,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên giảm 11,0 cent, ở mức 1.611 cent/bushel, tăng 20,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 14,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 25-09-2012 04:29:01 PM | Đã xem: 1226 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Mặc dù năng suất gieo trồng và sản lượng có khả quan hơn nhưng nhu cầu về mặt hàng đậu nành và khô dầu đậu nành cũng không ngừng tăng trưởng

  CBOT: Đậu nành tăng nhẹ sau phiên giao dịch đầy biến động

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 21/09/2012 tăng 3 cent, ở mức 1.621,75 cent/bushel, giảm 17,25 cent so với mức cao nhất và tăng 14,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên tăng 4,25 cent, ở mức 1.622 cent/bushel, tăng 14,5 cent so với mức thấp nhất và giảm 15,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 22-09-2012 04:08:54 PM | Đã xem: 1011 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Các quỹ lại bán chốt lời khiến giá giảm mạnh

  CBOT: Các quỹ lại bán chốt lời khiến giá giảm mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 20/09/2012 giảm 50,75 cent, ở mức 1.618,75 cent/bushel, giảm 67,25 cent so với mức cao nhất và tăng 2,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên giảm 51,5 cent, ở mức 1.617,75 cent/bushel, tăng 2,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 67,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 21-09-2012 04:59:25 PM | Đã xem: 935 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  thị trường tiếp tục cho rằng năng suất gieo trồng sẽ thấp hơn mức trung bình tại các bang Missouri, Kansas và Illinois.

  CBOT: Thị trường đảo chiều tăng do lệnh mua nhiều

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 19/09/2012 tăng 29,5 cent, ở mức 1.669,5 cent/bushel, giảm 6,25 cent so với mức cao nhất và tăng 26,5 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên tăng 30 cent, ở mức 1.669,25 cent/bushel, tăng 28 cent so với mức thấp nhất và giảm 4,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 20-09-2012 04:53:40 PM | Đã xem: 872 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Tốc độ thu hoạch đậu nành của Mỹ nhanh kỷ lục

  CBOT: Thị trường đậu nành tiếp tục giảm mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 18/09/2012 giảm 29 cent, ở mức 1.640 cent/bushel, giảm 29 cent so với mức cao nhất và tăng 9,5 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên giảm 30,75 cent, ở mức 1.639,25 cent/bushel, tăng 7,5 cent so với mức thấp nhất và giảm 32,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 19-09-2012 04:45:56 PM | Đã xem: 2653 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Một số nhà môi giới cho rằng thị trường đậu nành đã vượt ngưỡng mua và báo cáo năng suất gieo trồng tốt hơn

  CBOT: Động thái bán chốt lời cùng với việc thu hoạch mùa vụ mới khiến thị trường giảm mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 17/09/2012 giảm 70 cent, ở mức 1.669 cent/bushel, giảm 67,25 cent so với mức cao nhất và bằng mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên giảm 70 cent, ở mức 1.670 cent/bushel, bằng mức thấp nhất và giảm 66,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 18-09-2012 04:47:16 PM | Đã xem: 1030 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Động thái chốt lời khiến giá tiếp tục giảm nhẹ

  CBOT: Động thái chốt lời khiến giá tiếp tục giảm nhẹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 14/09/2012 giảm 8,25 cent, ở mức 1.739 cent/bushel, giảm 26,75 cent so với mức cao nhất và tăng 1,5 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên giảm 8 cent, ở mức 1.740 cent/bushel, tăng 1,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 25,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 17-09-2012 09:42:39 PM | Đã xem: 946 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Giá giảm nhẹ do xu hướng chốt lời

  CBOT: Giá giảm nhẹ do xu hướng chốt lời

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 13/09/2012 tăng 1,5 cent, ở mức 1.747,25 cent/bushel, giảm 2,75 cent so với mức cao nhất và tăng 14,5 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên tăng 3,5 cent, ở mức 1.748 cent/bushel, tăng 15,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 2 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 17-09-2012 09:41:28 PM | Đã xem: 961 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Giá tăng mạnh sau khi báo cáo tháng 9 được công bố

  CBOT: Giá tăng mạnh sau khi báo cáo tháng 9 được công bố

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 12/09/2012 tăng 44,25 cent, ở mức 1.745,75 cent/bushel, giảm 4,25 cent so với mức cao nhất và tăng 52,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên tăng 43,75 cent, ở mức 1.744,5 cent/bushel, tăng 51,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 4,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 17-09-2012 09:40:36 PM | Đã xem: 1040 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Áp lực bán chốt lời trước báo cáo tiếp tục khiến giá giảm

  CBOT: Áp lực bán chốt lời trước báo cáo tiếp tục khiến giá giảm

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 11/09/2012 giảm 17,25 cent, ở mức 1.701,5 cent/bushel, giảm 27,5 cent so với mức cao nhất và tăng 2,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên giảm 17,5 cent, ở mức 1.700,75 cent/bushel, tăng 2,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 27,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 12-09-2012 10:18:31 PM | Đã xem: 998 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT

  Các tin khác

    Trang trước  1 2 3 ... 60 61 62 63 64  Trang sau
   

  Công ty Thành viên

   
   

  Thống kê

  • Đang truy cập: 28
  • Hôm nay: 4671
  • Tháng hiện tại: 20847
  • Tổng lượt truy cập: 11638594