Một số khu vực trồng đậu nành đã bắt đầu đến thời kỳ thu hoạch

  CBOT: Hoạt động chốt lời khiến giá giảm phiên thứ ba liên tiếp

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 05/09/2012 giảm 20,75 cent, ở mức 1.747,5 cent/bushel, giảm 22,25 cent so với mức cao nhất và tăng 5 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên giảm 20 cent, ở mức 1.746,25 cent/bushel, tăng 4,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 21,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 06-09-2012 05:00:19 PM | Đã xem: 1348 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Giá khô dầu nành giảm nhẹ sau một phiên giao dịch đầy biến động

  CBOT: Giá khô dầu nành giảm nhẹ sau một phiên giao dịch đầy biến động

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 04/09/2012 tăng 11,75 cent, ở mức 1.768,25 cent/bushel, giảm 20,75 cent so với mức cao nhất và tăng 12,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên tăng 15,25 cent, ở mức 1.766,25 cent/bushel, tăng 12,5 cent so với mức thấp nhất và giảm 15,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 05-09-2012 04:36:08 PM | Đã xem: 1227 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Giá giảm nhẹ do hoạt động chốt lời trước kỳ nghỉ lễ

  CBOT: Giá giảm nhẹ do hoạt động chốt lời trước kỳ nghỉ lễ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 31/08/2012 giảm 7,0 cent, ở mức 1.756,5 cent/bushel, giảm 6,75 cent so với mức cao nhất và tăng 11,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên giảm 6,5 cent, ở mức 1.751 cent/bushel, tăng 12,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 6,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 04-09-2012 04:07:56 PM | Đã xem: 1017 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Nhu cầu cao tiếp tục hậu thuẫn giá đậu nành tăng mạnh

  CBOT: Nhu cầu cao tiếp tục hậu thuẫn giá đậu nành tăng mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 30/08/2012 tăng 10,5 cent, ở mức 1.763,5 cent/bushel, giảm 7,75 cent so với mức cao nhất và tăng 28,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên tăng 15,0 cent, ở mức 1.757,5 cent/bushel, tăng 31,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 5,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 31-08-2012 03:21:34 PM | Đã xem: 1122 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Bão Isaac có thể trì hoãn thu hoạch và ảnh hưởng đến chất lượng mùa vụ đậu nành

  CBOT: Bão Isaac có thể trì hoãn thu hoạch và ảnh hưởng đến chất lượng mùa vụ đậu nành

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 29/08/2012 tăng 30,75 cent, ở mức 1.753 cent/bushel, giảm 1,0 cent so với mức cao nhất và tăng 36,5 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên tăng 28,0 cent, ở mức 1.742,5 cent/bushel, tăng 32,5 cent so với mức thấp nhất và giảm 0,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 30-08-2012 03:29:17 PM | Đã xem: 2129 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Giá tăng nhẹ do thông tin Trung Quốc mua thêm 110.000 tấn đậu nành

  CBOT: Giá tăng nhẹ do thông tin Trung Quốc mua thêm 110.000 tấn đậu nành

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 28/08/2012 tăng 3,5 cent, ở mức 1.722,25 cent/bushel, giảm 8,75 cent so với mức cao nhất và tăng 21,5 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên tăng 3,25 cent, ở mức 1.714,5 cent/bushel, tăng 21,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 8,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 29-08-2012 03:41:01 PM | Đã xem: 1005 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Giá giảm nhẹ do động thái bán kỹ thuật và chốt lời

  CBOT: Giá giảm nhẹ do động thái bán kỹ thuật và chốt lời

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 27/08/2012 giảm 12,75 cent, ở mức 1.718,75 cent/bushel, giảm 41,75 cent so với mức cao nhất và tăng 4,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên giảm 13,0 cent, ở mức 1.711,25 cent/bushel, tăng 5,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 41,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 28-08-2012 06:05:20 PM | Đã xem: 1029 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Tổng sản lượng đậu nành Mỹ ước đạt 2,6 tỉ bushel

  CBOT: Lo ngại nguồn cung khan hiếm đẩy giá các hợp đồng kỳ hạn tăng mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 24/08/2012 tăng 16,5 cent, ở mức 1.731,5 cent/bushel, giảm 5,75 cent so với mức cao nhất và tăng 20,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên tăng 18,25 cent, ở mức 1.724,25 cent/bushel, tăng 20,5 cent so với mức thấp nhất và giảm 4,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 25-08-2012 03:28:31 PM | Đã xem: 1154 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Xu hướng bán kỹ thuật và chốt lời tạo áp lực lên thị trường đậu nành

  CBOT: Xu hướng bán kỹ thuật và chốt lời tạo áp lực lên thị trường đậu nành

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 23/08/2012 giảm 12,75 cent, ở mức 1.715 cent/bushel, giảm 29,75 cent so với mức cao nhất và tăng 10,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên giảm 9 cent, ở mức 1.706 cent/bushel, tăng 12 cent so với mức thấp nhất và giảm 26,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 24-08-2012 04:56:08 PM | Đã xem: 980 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Tổng sản lượng đậu nành niên vụ 2012/2013 có thể đạt 2,7 tỷ bushel.

  CBOT: Khảo sát mới nhất đánh giá năng suất mùa vụ cao hơn mức dự đoán tháng 8 khiến giá giảm nhẹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 22/08/2012 giảm 4,75 cent, ở mức 1.727,75 cent/bushel, giảm 6,5 cent so với mức cao nhất và tăng 12,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên giảm 5,5 cent, ở mức 1.715 cent/bushel, tăng 11 cent so với mức thấp nhất và giảm 7,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 23-08-2012 04:04:05 PM | Đã xem: 1292 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Nhu cầu của Trung Quốc và thế giới đối với đậu nành vẫn tăng đáng kể

  CBOT: Nhu cầu cao trong khi chất lượng vụ mùa không được cải thiện đáng kể khiến giá tăng mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 21/08/2012 tăng 49 cent, ở mức 1.732,5 cent/bushel, giảm 1,5 cent so với mức cao nhất và tăng 51,5 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên tăng 46,75 cent, ở mức 1.720,5 cent/bushel, tăng 48,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 22-08-2012 04:32:23 PM | Đã xem: 1104 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Các quỹ vẫn tích cực mua vào

  CBOT: Tình hình vụ mùa vẫn không như mong đợi dù thời tiết tốt hơn

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 20/08/2012 tăng 37,75 cent, ở mức 1.683,5 cent/bushel, giảm 1,50 cent so với mức cao nhất và tăng 42,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2013 chốt phiên tăng 36,75 cent, ở mức 1.673,75 cent/bushel, tăng 40,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 0,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 21-08-2012 04:30:08 PM | Đã xem: 1357 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Nhu cầu đậu nành và khô dầu đậu nành Mỹ ngày càng tăng

  CBOT: Nhu cầu đậu nành và khô dầu đậu nành Mỹ ngày càng tăng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 17/08/2012 tăng 20,5 cent, ở mức 1.645,75 cent/bushel, giảm 1,75 cent so với mức cao nhất và tăng 25,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2013 chốt phiên tăng 22,25 cent, ở mức 1.637 cent/bushel, tăng 27,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 1 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 18-08-2012 01:02:00 PM | Đã xem: 2590 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Hoạt động chốt lời khiến giá giảm nhẹ

  CBOT: Hoạt động chốt lời khiến giá giảm nhẹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 16/08/2012 giảm 9,25 cent, ở mức 1.625,25 cent/bushel, giảm 18,0 cent so với mức cao nhất và tăng 5,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2013 chốt phiên giảm 10,75 cent, ở mức 1.614,75 cent/bushel, tăng 3,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 18,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 17-08-2012 09:12:29 AM | Đã xem: 1114 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Nhu cầu đậu nành và khô dầu đậu nành tăng mạnh

  CBOT: Nhu cầu đậu nành và khô dầu đậu nành tăng mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 15/08/2012 tăng 36,5 cent, ở mức 1.634,5 cent/bushel, giảm 1,5 cent so với mức cao nhất và tăng 37,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 32,75 cent, ở mức 1.625,5 cent/bushel, tăng 32,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 16-08-2012 10:11:04 AM | Đã xem: 1143 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Giá thực phẩm tại Trung Quốc tăng khiến các nhà môi giới lo ngại quốc gia này sẽ nhập khẩu nhiều đậu nành hơn

  CBOT: Thời tiết tốt hơn nhưng nhu cầu tăng cao khiến giá tiếp tục tăng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 14/08/2012 tăng 23,75 cent, ở mức 1.680 cent/bushel, giảm 10 cent so với mức cao nhất và tăng 20,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giảm 2,75 cent, ở mức 1.598 cent/bushel, tăng 11 cent so với mức thấp nhất và giảm 15 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 16-08-2012 09:31:58 AM | Đã xem: 1165 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Thời tiết mát mẻ và nhiều mưa hơn

  CBOT: Thời tiết thuận lợi hơn khiến giá quay đầu giảm

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 13/08/2012 giảm 53,25 cent, ở mức 1.656,25 cent/bushel, giảm 57,5 cent so với mức cao nhất và bằng mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giảm 43 cent, ở mức 1.600,75 cent/bushel, tăng 2,5 cent so với mức thấp nhất và giảm 51,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 14-08-2012 11:24:36 AM | Đã xem: 1069 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Giai đoạn phát triển của đậu nành còn kéo dài 2-3 tuần tới và thời tiết khả quan hơn nhiều

  CBOT: Báo cáo mùa vụ khẳng định sản lượng sụt giảm nhưng thời tiết thuận lợi hơn khiến giá không tăng mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 10/08/2012 tăng 15 cent, ở mức 1.709,5 cent/bushel, giảm 29 cent so với mức cao nhất và tăng 15 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 12,5 cent, ở mức 1.643,75 cent/bushel, tăng 22,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 24,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 13-08-2012 08:52:36 AM | Đã xem: 1255 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Các nhà môi giới dự đoán Bộ NN Mỹ sẽ điều chỉnh giảm năng suất gieo trồng trung bình của đậu nành Mỹ

  CBOT: Dự đoán sản lượng sụt giảm trong báo cáo sắp tới của Bộ NN Mỹ khiến giá tăng mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 09/08/2012 tăng 64,5 cent, ở mức 1.694,5 cent/bushel, giảm 0,5 cent so với mức cao nhất và tăng 60,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 50 cent, ở mức 1.631,25 cent/bushel, tăng 54,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 10-08-2012 09:19:53 AM | Đã xem: 1203 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Kết thúc đợt bán chốt lời, thị trường đảo chiều tăng lại

  CBOT: Kết thúc đợt bán chốt lời, thị trường đảo chiều tăng lại

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 08/08/2012 tăng 24,75 cent, ở mức 1.630 cent/bushel, giảm 0,25 cent so với mức cao nhất và tăng 28 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 15,5 cent, ở mức 1.581,25 cent/bushel, tăng 26 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 09-08-2012 09:40:51 AM | Đã xem: 1067 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT

  Các tin khác

    Trang trước  1 2 3 ... 60 61 62 63  Trang sau
   

  Tỷ giá ngoại tệ

  Tháng Một 18, 2020, 9:02 pm
  Code Buy Sell
  AUD 15,669.20 16,161.17
  CAD 17,406.37 17,952.88
  CHF 23,517.44 24,255.82
  DKK - 3,515.25
  EUR 25,380.30 26,406.66
  GBP 29,774.24 30,403.48
  HKD 2,931.01 3,004.96
  INR - 338.21
  JPY 203.22 212.51
  KRW 18.27 21.07
  KWD - 79,197.91
  MYR - 5,778.42
  NOK - 2,659.20
  RUB - 418.92
  SAR - 6,402.45
  SEK - 2,486.98
  SGD 16,935.40 17,327.92
  THB 671.34 780.17
  USD 23,075.00 23,245.00

  Công ty Thành viên

   
   

  Thống kê

  • Đang truy cập: 24
  • Hôm nay: 3279
  • Tháng hiện tại: 86847
  • Tổng lượt truy cập: 11216846