Lợi nhuận ép dầu tại Trung Quốc tốt hơn trong vài tuần qua

  [CBOT 05.12.12] Nhu cầu của Trung Quốc tiếp tục là nguyên nhân giữ giá tăng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 05/12/2012 tăng 23,75 cent, ở mức 1.479,25 cent/bushel, giảm 0,5 cent so với mức cao nhất và tăng 25,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên tăng 23,5 cent, ở mức 1.473,75 cent/bushel, tăng 25,5 cent so với mức thấp nhất và giảm 0,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 06-12-2012 09:28:42 AM | Đã xem: 1021 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Gieo trồng đậu nành tại bang Paraná, Brazil

  [CBOT 04.12.12] Nhu cầu mạnh tiếp tục hậu thuẫn đà tăng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 04/12/2012 tăng 1,75 cent, ở mức 1.455,5 cent/bushel, giảm 5,5 cent so với mức cao nhất và tăng 19,5 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên tăng 2,0 cent, ở mức 1.450,25 cent/bushel, tăng 20,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 5,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 05-12-2012 09:22:22 AM | Đã xem: 941 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  [CBOT 03.12.12] : Nhu cầu và lượng xuất lớn hậu thuẫn giá phục hồi tốt

  [CBOT 03.12.12] : Nhu cầu và lượng xuất lớn hậu thuẫn giá phục hồi tốt

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 03/12/2012 tăng 15 cent, ở mức 1.453,75 cent/bushel, giảm 9 cent so với mức cao nhất và tăng 11,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên tăng 15,75 cent, ở mức 1.448,25 cent/bushel, tăng 12,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 6,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 04-12-2012 10:00:36 AM | Đã xem: 807 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Thị trường được dự đoán sẽ có nhiều biến động

  [CBOT 30.11.12] Thị trường gần như không đổi nhưng hứa hẹn đầy biến động trong vài tuần tới

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 30/11/2012 giảm 9,25 cent, ở mức 1.438,75 cent/bushel, giảm 13,25 cent so với mức cao nhất và tăng 9,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên giảm 8,5 cent, ở mức 1.432,5 cent/bushel, tăng 10,5 cent so với mức thấp nhất và giảm 11,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 03-12-2012 04:55:11 PM | Đã xem: 910 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Nhập khẩu đậu nành tại cảng Qingdao (Photo/Xinhua)

  [CBOT 29.11.12] Thị trường đảo chiều tăng lại do thông tin Trung Quốc sẽ mua vào trong vài tuần tới

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 29/11/2012 tăng 1,75 cent, ở mức 1.448 cent/bushel, giảm 12,0 cent so với mức cao nhất và tăng 6,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên tăng 6,0 cent, ở mức 1.441 cent/bushel, tăng 9,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 9,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 30-11-2012 04:11:14 PM | Đã xem: 976 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Thị trường đậu nành hầu hết đều giao dịch ở mức giảm trong ngày

  [CBOT 28.11.12] Thị trường không duy trì được đà tăng do thời tiết tại thuận lợi tại Nam Mỹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 28/11/2012 giảm 3 cent, ở mức 1.446,25 cent/bushel, giảm 10,5 cent so với mức cao nhất và tăng 6,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên giảm 2,5 cent, ở mức 1.435 cent/bushel, tăng 7 cent so với mức thấp nhất và giảm 10,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 29-11-2012 04:29:49 PM | Đã xem: 944 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Dự báo thời tiết tại Nam Mỹ nhìn chung vẫn thuận lợi cho đậu nành vụ mới.

  [CBOT 27.11.12] Thị trường phục hồi mạnh do nhu cầu vẫn ở mức cao

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 27/11/2012 tăng 24,5 cent, ở mức 1.449,25 cent/bushel, giảm 1,75 cent so với mức cao nhất và tăng 26,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên tăng 25,25 cent, ở mức 1.437,5 cent/bushel, tăng 25,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 28-11-2012 04:53:56 PM | Đã xem: 950 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Lượng xuất dầu tăng hậu thuẫn cho toàn thị trường đậu nành

  CBOT: Lượng xuất dầu tăng hậu thuẫn cho toàn thị trường đậu nành

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 26/11/2012 tăng 6 cent, ở mức 1.424,75 cent/bushel, giảm 10,75 cent so với mức cao nhất và tăng 8 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên tăng 9,25 cent, ở mức 1.412,25 cent/bushel, tăng 13,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 6,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 27-11-2012 05:39:09 PM | Đã xem: 957 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 và tháng 3 chốt phiên không đổi

  [CBOT 23.11.12] Thị trường gần như không biến động sau kỳ nghỉ lễ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 23/11/2012 không đổi, ở mức 1.418,75 cent/bushel, giảm 8,25 cent so với mức cao nhất và tăng 4,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên không đổi, ở mức 1.403 cent/bushel, tăng 4 cent so với mức thấp nhất và giảm 8,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 26-11-2012 03:54:22 PM | Đã xem: 752 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Giá giảm nhẹ sau một phiên giao dịch biến động

  CBOT: Giá giảm nhẹ sau một phiên giao dịch biến động

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 21/11/2012 giảm 4,5 cent, ở mức 1.408,25 cent/bushel, giảm 15,75 cent so với mức cao nhất và tăng 9 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên giảm 2,5 cent, ở mức 1.393,75 cent/bushel, tăng 9 cent so với mức thấp nhất và giảm 13,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 22-11-2012 07:59:10 PM | Đã xem: 876 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Nam Brazil đang có xu hướng khô hạn hơn bình thường trong tháng này.

  [CBOT 20.11.12] Thị trường phục hồi do đã vượt ngưỡng bán ra trước đó

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 20/11/2012 tăng 18 cent, ở mức 1.412,75 cent/bushel, giảm 3,25 cent so với mức cao nhất và tăng 32 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên tăng 14,25 cent, ở mức 1.396,25 cent/bushel, tăng 30,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 2,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 21-11-2012 04:59:35 PM | Đã xem: 934 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Giá khô dầu đậu nành kỳ hạn tháng 12 chốt phiên không đổi.

  [CBOT 19.11.12] Khô dầu đậu nành không biến động sau các thông tin trái chiều

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 19/11/2012 tăng 11,5 cent, ở mức 1.394,75 cent/bushel, giảm 8 cent so với mức cao nhất và tăng 9,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên tăng 14 cent, ở mức 1.382 cent/bushel, tăng 12 cent so với mức thấp nhất và giảm 7 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 20-11-2012 05:04:54 PM | Đã xem: 920 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Xu hướng bán ra ào ạt từ các quỹ khiến thị trường vẫn tiếp tục giảm.

  [CBOT 16.11.2012] Các quỹ đầu cơ vẫn tiếp tục bán ra

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 16/11/2012 giảm 35,75 cent, ở mức 1.383,25 cent/bushel, giảm 44,5 cent so với mức cao nhất và tăng 17,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 3 chốt phiên giảm 16 cent, ở mức 1.368 cent/bushel, tăng 12 cent so với mức thấp nhất và giảm 22,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 17-11-2012 08:42:14 PM | Đã xem: 1007 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Thời tiết tại Nam Mỹ thuận lợi cho giai đoạn gieo trồng đậu nành

  [CBOT 15.11.12] Các quỹ đầu cơ bán ra khiến thị trường quay đầu giảm mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch ngày 15/11/2012 giảm 17 cent, ở mức 1.402 cent/bushel, giảm 25,75 cent so với mức cao nhất và tăng 1 cent so với mức thấp nhất.

  Đăng lúc: 16-11-2012 04:40:51 PM | Đã xem: 885 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Tiến độ thu hoạch đậu nành tại Mỹ đã hoàn thành 96%.

  [CBOT 14.11.12] Thị trường tiếp tục phục hồi từ đà tăng trong phiên giao dịch đêm

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 14/11/2012 không đổi, ở mức 1.432,75 cent/bushel, giảm 12,5 cent so với mức cao nhất và tăng 5 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên tăng 11 cent, ở mức 1.419 cent/bushel, tăng 11,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 9,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 15-11-2012 04:50:07 PM | Đã xem: 1012 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  [CBOT 13.11.12]  Giá tăng nhẹ trở lại nhờ sự phục hồi từ thị trường bắp

  [CBOT 13.11.12] Giá tăng nhẹ trở lại nhờ sự phục hồi từ thị trường bắp

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 13/11/2012 tăng 16 cent, ở mức 1.427 cent/bushel, bằng mức cao nhất và tăng 26,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên tăng 3 cent, ở mức 1.408 cent/bushel, tăng 16,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 9,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 14-11-2012 09:36:12 PM | Đã xem: 991 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Giá giảm phần lớn do thông tin nguồn cung tăng.

  [CBOT 12.11.12] Giá giảm mạnh nhất trong 4 tháng do nguồn cung tăng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 12/11/2012 giảm 41,0 cent, ở mức 1.411 cent/bushel, giảm 41,2 cent so với mức cao nhất và tăng 5 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên giảm 46,2 cent, ở mức 1.405 cent/bushel, tăng 3,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 43,6 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 13-11-2012 04:46:54 PM | Đã xem: 987 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Bộ NN Mỹ chốt sản lượng đậu nành cao hơn mức dự đoán thương mại 80 triệu bushel

  [CBOT 09.11.12] Báo cáo khả quan của Bộ NN Mỹ khiến giá giảm mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 09/11/2012 giảm 47,25 cent, ở mức 1.452 cent/bushel, giảm 49 cent so với mức cao nhất và tăng 1 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên giảm 44,5 cent, ở mức 1.451,25 cent/bushel, tăng 1,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 47,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 12-11-2012 11:45:55 PM | Đã xem: 913 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Nhu cầu đậu nành nói chung vẫn ở mức cao

  [CBOT 08.11.12] Lo ngại về chính sách thắt chặt chi tiêu của Mỹ và tình hình bất ổn tại châu Âu khiến giá đậu nành giảm mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 08/11/2012 giảm 9,5 cent, ở mức 1.499,25 cent/bushel, giảm 13,75 cent so với mức cao nhất và tăng 0,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên giảm 11,25 cent, ở mức 1.495,75 cent/bushel, tăng 0,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 17,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 09-11-2012 04:38:37 PM | Đã xem: 1595 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Chỉ số Dow Jones suy yếu hơn 200 điểm

  [CBOT 07.11.12] Lo ngại về sự bất ổn của kinh tế toàn cầu khiến các nhà đầu tư bán ra trên thị trường hàng hóa

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 kết thúc phiên giao dịch ngày 07/11/2012 giảm 8 cent, ở mức 1.508,75 cent/bushel, giảm 14 cent so với mức cao nhất và tăng 8,5 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 1 chốt phiên giảm 8,5 cent, ở mức 1.507 cent/bushel, tăng 9,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 14,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 08-11-2012 05:01:20 PM | Đã xem: 927 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT

  Các tin khác

    Trang trước  1 2 3 ... 61 62 63 ... 65 66 67  Trang sau
   

  Tỷ giá ngoại tệ

  Tháng Chín 27, 2020, 1:54 am
  Code Buy Sell
  AUD 15.00 16.00
  CAD 16.00 17.00
  CHF 24.00 25.00
  CNY 3.00 3.00
  DKK - 3.00
  EUR 26.00 27.00
  GBP 28.00 30.00
  HKD 2.00 3.00
  INR - 326.80
  JPY 212.60 223.67
  KRW 17.12 20.84
  KWD - 78.00
  MYR - 5.00
  NOK - 2.00
  RUB - 334.83
  SAR - 6.00
  SEK - 2.00
  SGD 16.00 17.00
  THB 650.16 749.53
  USD 23.00 23.00

  Công ty Thành viên

   
   

  Thống kê

  • Đang truy cập: 34
  • Khách viếng thăm: 33
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 609
  • Tháng hiện tại: 174908
  • Tổng lượt truy cập: 12793660