CBOT: Các quỹ bán chốt lời khiến giá giảm nhẹ

  CBOT: Các quỹ bán chốt lời khiến giá giảm nhẹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 10/07/2012 giảm 16,25 cent, ở mức 1.590,5 cent/bushel, giảm 20,75 cent so với mức cao nhất và tăng 4,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giảm 9,25 cent, ở mức 1.538,5 cent/bushel, tăng 7,5 cent so với mức thấp nhất và giảm 17,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 23-07-2012 05:53:49 PM | Đã xem: 1040 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Thời tiết khô nóng tiếp tục đẩy giá lên mức cao mới

  CBOT: Thời tiết khô nóng tiếp tục đẩy giá lên mức cao mới

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 09/07/2012 tăng 39,5 cent, ở mức 1.606,75 cent/bushel, giảm 18,75 cent so với mức cao nhất và tăng 23,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 42 cent, ở mức 1.547,75 cent/bushel, tăng 25,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 23,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 23-07-2012 05:53:15 PM | Đã xem: 1030 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Thời tiết khô nóng tiếp tục là nguyên nhân khiến giá tăng mạnh

  CBOT: Thời tiết khô nóng tiếp tục là nguyên nhân khiến giá tăng mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 13/07/2012 tăng 22,25 cent, ở mức 1.594,75 cent/bushel, giảm 5,25 cent so với mức cao nhất và tăng 23,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 23,5 cent, ở mức 1.552,5 cent/bushel, tăng 26 cent so với mức thấp nhất và giảm 9 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 18-07-2012 10:34:33 AM | Đã xem: 967 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Giá phục hồi do tiếp tục các lo ngại về thời tiết nắng nóng

  CBOT: Giá phục hồi do tiếp tục các lo ngại về thời tiết nắng nóng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 12/07/2012 tăng 1 cent, ở mức 1.572,5 cent/bushel, giảm 16,5 cent so với mức cao nhất và tăng 13,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 6,5 cent, ở mức 1.529 cent/bushel, tăng 18,5 cent so với mức thấp nhất và giảm 13,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 18-07-2012 10:34:11 AM | Đã xem: 1045 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Nhiều thông tin trái chiều giữ giá cả gần như ổn định

  CBOT: Nhiều thông tin trái chiều giữ giá cả gần như ổn định

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01 lúc kết thúc phiên giao dịch ngày 06/12/2011 tăng 3,25 cent ở mức 1.129,25 cent/bushel, giảm 2,25 cent so với mức cao nhất và tăng 9,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03/2012 chốt phiên tăng 3 cent ở mức 1.139,50 cent/bushel, tăng 9,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 2 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 18-07-2012 10:25:36 AM | Đã xem: 1018 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Giá khô dầu đậu nành giảm thấp nhất kể từ tháng 8/2010

  CBOT: Giá khô dầu đậu nành giảm thấp nhất kể từ tháng 8/2010

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01 lúc kết thúc phiên giao dịch ngày 05/12/2011 giảm 9,50 cent ở mức 1.126,25 cent/bushel, giảm 22,25 cent so với mức cao nhất và tăng 4,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03/2012 chốt phiên giảm 9,75 cent ở mức 1.136,50 cent/bushel, tăng 4,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 22,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 18-07-2012 10:24:58 AM | Đã xem: 2133 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Nhu cầu yếu kéo giá khô dầu đậu nành giảm nhẹ

  CBOT: Nhu cầu yếu kéo giá khô dầu đậu nành giảm nhẹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01 lúc kết thúc phiên giao dịch ngày 02/12/2011 tăng 7,75 cent ở mức 1.135,75 cent/bushel, giảm 8,75 cent so với mức cao nhất và tăng 7,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03/2012 chốt phiên tăng 7,75 cent ở mức 1.146,25 cent/bushel, tăng 7,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 8,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 18-07-2012 10:23:17 AM | Đã xem: 2019 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Thông tin kinh tế khả quan đẩy giá tăng mạnh

  CBOT: Thông tin kinh tế khả quan đẩy giá tăng mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01 lúc kết thúc phiên giao dịch ngày 30/11/2011 tăng 6 cent ở mức 1.131 cent/bushel, giảm 14,75 cent so với mức cao nhất và tăng 19,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03/2012 chốt phiên tăng 6 cent ở mức 1.141 cent/bushel, tăng 19,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 14,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 18-07-2012 10:02:01 AM | Đã xem: 961 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Lượng bán vượt mức từ những phiên trước khiến giá chững lại

  CBOT: Lượng bán vượt mức từ những phiên trước khiến giá chững lại

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01 lúc kết thúc phiên giao dịch ngày 29/11/2011 tăng 4 cent ở mức 1.125 cent/bushel, giảm 13,50 cent so với mức cao nhất và tăng 10 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03/2012 chốt phiên tăng 4 cent ở mức 1.135 cent/bushel, tăng 10 cent so với mức thấp nhất và giảm 13 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 18-07-2012 10:01:26 AM | Đã xem: 941 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Thông tin về nhu cầu của Trung Quốc đẩy giá tăng mạnh

  CBOT: Thông tin về nhu cầu của Trung Quốc đẩy giá tăng mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01 lúc kết thúc phiên giao dịch ngày 28/11/2011 tăng 14,50 cent ở mức 1.121 cent/bushel, giảm 6,25 cent so với mức cao nhất và tăng 7 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03/2012 chốt phiên tăng 15,25 cent ở mức 1.131 cent/bushel, tăng 8,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 18-07-2012 09:59:50 AM | Đã xem: 969 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Nhu cầu yếu tiếp tục giữ giá đậu nành ở mức thấp

  CBOT: Nhu cầu yếu tiếp tục giữ giá đậu nành ở mức thấp

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01 lúc kết thúc phiên giao dịch ngày 25/11/2011 giảm 16 cent ở mức 1.106,50 cent/bushel, giảm 19,25 cent so với mức cao nhất và tăng 3,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03/2012 chốt phiên giảm 15,75 cent ở mức 1.115,75 cent/bushel, tăng 4 cent so với mức thấp nhất và giảm 19 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 17-07-2012 03:37:13 PM | Đã xem: 1042 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Kinh tế ảm đạm tiếp tục đẩy giá đậu nành xuống mức kỷ lục kể từ 07/10/2010

  CBOT: Kinh tế ảm đạm tiếp tục đẩy giá đậu nành xuống mức kỷ lục kể từ 07/10/2010

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01 lúc kết thúc phiên giao dịch ngày 23/11/2011 giảm 30,50 cent ở mức 1.122,50 cent/bushel, giảm 36 cent so với mức cao nhất và tăng 1,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03/2012 chốt phiên giảm 31,25 cent ở mức 1.131,50 cent/bushel, tăng 1,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 35,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 17-07-2012 03:36:00 PM | Đã xem: 1163 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Mối lo ngại về kinh tế vĩ mô vẫn đè nặng lên thị trường hàng hóa

  CBOT: Mối lo ngại về kinh tế vĩ mô vẫn đè nặng lên thị trường hàng hóa

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01 lúc kết thúc phiên giao dịch ngày 22/11/2011 tăng 5 cent ở mức 1.153 cent/bushel, giảm 2,75 cent so với mức cao nhất và tăng 12 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03/2012 chốt phiên tăng 4,75 cent ở mức 1.162,75 cent/bushel, tăng 12 cent so với mức thấp nhất và giảm 2,75 cent so với mức cao nhất. Giá khô dầu đậu nành kỳ hạn tháng 12 chốt phiên tăng 2,4 usd, ở mức 292 usd/short tấn, tăng 3,4 usd so với mức thấp nhất và giảm 0,4 usd tấn so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 17-07-2012 03:30:41 PM | Đã xem: 1017 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
    Trang trước  1 2 3 ... 60 61 62
   

  Tỷ giá ngoại tệ

  Tháng M. một 21, 2019, 1:52 pm
  Code Buy Sell
  AUD 15,528.61 15,888.01
  CAD 17,129.15 17,578.65
  CHF 23,075.67 23,633.51
  DKK - 3,493.11
  EUR 25,477.85 26,322.00
  GBP 29,648.80 30,123.58
  HKD 2,921.89 2,986.55
  INR - 335.25
  JPY 206.86 215.01
  KRW 18.27 20.77
  KWD - 79,195.96
  MYR - 5,595.52
  NOK - 2,579.44
  RUB - 404.18
  SAR - 6,413.65
  SEK - 2,436.54
  SGD 16,815.72 17,119.21
  THB 753.32 784.75
  USD 23,140.00 23,260.00

  Công ty Thành viên

   
   

  Thống kê

  • Đang truy cập: 63
  • Hôm nay: 2695
  • Tháng hiện tại: 119022
  • Tổng lượt truy cập: 10880948