CBOT: Lo ngại sản lượng tiếp tục sụt giảm khiến giá đậu nành lại tăng mạnh

  CBOT: Lo ngại sản lượng tiếp tục sụt giảm khiến giá đậu nành lại tăng mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 27/07/2012 tăng 28,0 cent, ở mức 1.683,75 cent/bushel, giảm 11,0 cent so với mức cao nhất và tăng 42,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 34,5 cent, ở mức 1.602 cent/bushel, tăng 51,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 10,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 28-07-2012 09:17:16 AM | Đã xem: 1363 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Mưa xuống làm dịu thị trường đậu nành

  CBOT: Mưa xuống làm dịu thị trường đậu nành

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 26/07/2012 giảm 38,5 cent, ở mức 1.655,75 cent/bushel, giảm 41,25 cent so với mức cao nhất và tăng 7 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giảm 48 cent, ở mức 1.567,5 cent/bushel, tăng 6 cent so với mức thấp nhất và giảm 47,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 27-07-2012 09:59:10 AM | Đã xem: 1333 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Lo ngại về thời tiết khô hạn kéo giá tăng trở lại

  CBOT: Lo ngại về thời tiết khô hạn kéo giá tăng trở lại

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 25/07/2012 tăng 44,75 cent, ở mức 1.694 cent/bushel, giảm 7,75 cent so với mức cao nhất và tăng 76,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 45,75 cent, ở mức 1.615,25 cent/bushel, tăng 79,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 8,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 26-07-2012 09:58:48 AM | Đã xem: 1406 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  Các quỹ bán chốt lời phiên thứ hai liên tiếp

  CBOT: Các quỹ bán chốt lời phiên thứ hai liên tiếp

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 24/07/2012 giảm 49,25 cent, ở mức 1.649,25 cent/bushel, giảm 57 cent so với mức cao nhất và tăng 20,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giảm 52,75 cent, ở mức 1.569,5 cent/bushel, tăng 17,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 58,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 25-07-2012 10:09:56 AM | Đã xem: 1083 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Thời tiết khô nóng vào giai đoạn quan trọng của vụ mùa khiến giá lập đỉnh cao mới

  CBOT: Thời tiết khô nóng vào giai đoạn quan trọng của vụ mùa khiến giá lập đỉnh cao mới

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 19/07/2012 tăng 45,75 cent, ở mức 1.729,25 cent/bushel, giảm 19,75 cent so với mức cao nhất và tăng 51,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 31 cent, ở mức 1.651 cent/bushel, tăng 37,5 cent so với mức thấp nhất và giảm 22,75 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 24-07-2012 10:52:41 AM | Đã xem: 1203 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Thời tiết khô nóng đẩy giá khô dầu nành lập kỷ lục cao mới

  CBOT: Thời tiết khô nóng đẩy giá khô dầu nành lập kỷ lục cao mới

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 18/07/2012 tăng 44,5 cent, ở mức 1.683,5 cent/bushel, giảm 2 cent so với mức cao nhất và tăng 57,5 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 29,5 cent, ở mức 1.620 cent/bushel, tăng 44 cent so với mức thấp nhất và giảm 2 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 24-07-2012 10:50:25 AM | Đã xem: 2080 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Thời tiết khô nóng tiếp tục là nguyên nhân khiến giá tăng mạnh

  CBOT: Thời tiết khô nóng tiếp tục là nguyên nhân khiến giá tăng mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 13/07/2012 tăng 22,25 cent, ở mức 1.594,75 cent/bushel, giảm 5,25 cent so với mức cao nhất và tăng 23,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 23,5 cent, ở mức 1.552,5 cent/bushel, tăng 26 cent so với mức thấp nhất và giảm 9 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 23-07-2012 05:56:02 PM | Đã xem: 1255 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Giá phục hồi do tiếp tục các lo ngại về thời tiết nắng nóng

  CBOT: Giá phục hồi do tiếp tục các lo ngại về thời tiết nắng nóng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 12/07/2012 tăng 1 cent, ở mức 1.572,5 cent/bushel, giảm 16,5 cent so với mức cao nhất và tăng 13,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 6,5 cent, ở mức 1.529 cent/bushel, tăng 18,5 cent so với mức thấp nhất và giảm 13,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 23-07-2012 05:55:13 PM | Đã xem: 1021 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Giá đậu nành giảm do áp lực giảm của giá bắp

  CBOT: Giá đậu nành giảm do áp lực giảm của giá bắp

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 11/07/2012 giảm 16 cent, ở mức 1.574,5 cent/bushel, giảm 50,5 cent so với mức cao nhất và tăng 21,5 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giảm 15 cent, ở mức 1.523,5 cent/bushel, tăng 18,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 51,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 23-07-2012 05:54:24 PM | Đã xem: 1227 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Các quỹ bán chốt lời khiến giá giảm nhẹ

  CBOT: Các quỹ bán chốt lời khiến giá giảm nhẹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 10/07/2012 giảm 16,25 cent, ở mức 1.590,5 cent/bushel, giảm 20,75 cent so với mức cao nhất và tăng 4,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giảm 9,25 cent, ở mức 1.538,5 cent/bushel, tăng 7,5 cent so với mức thấp nhất và giảm 17,0 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 23-07-2012 05:53:49 PM | Đã xem: 1191 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Thời tiết khô nóng tiếp tục đẩy giá lên mức cao mới

  CBOT: Thời tiết khô nóng tiếp tục đẩy giá lên mức cao mới

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 09/07/2012 tăng 39,5 cent, ở mức 1.606,75 cent/bushel, giảm 18,75 cent so với mức cao nhất và tăng 23,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 42 cent, ở mức 1.547,75 cent/bushel, tăng 25,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 23,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 23-07-2012 05:53:15 PM | Đã xem: 1193 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Thời tiết khô nóng tiếp tục là nguyên nhân khiến giá tăng mạnh

  CBOT: Thời tiết khô nóng tiếp tục là nguyên nhân khiến giá tăng mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 13/07/2012 tăng 22,25 cent, ở mức 1.594,75 cent/bushel, giảm 5,25 cent so với mức cao nhất và tăng 23,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 23,5 cent, ở mức 1.552,5 cent/bushel, tăng 26 cent so với mức thấp nhất và giảm 9 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 18-07-2012 10:34:33 AM | Đã xem: 1113 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Giá phục hồi do tiếp tục các lo ngại về thời tiết nắng nóng

  CBOT: Giá phục hồi do tiếp tục các lo ngại về thời tiết nắng nóng

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 8 kết thúc phiên giao dịch ngày 12/07/2012 tăng 1 cent, ở mức 1.572,5 cent/bushel, giảm 16,5 cent so với mức cao nhất và tăng 13,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên tăng 6,5 cent, ở mức 1.529 cent/bushel, tăng 18,5 cent so với mức thấp nhất và giảm 13,5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 18-07-2012 10:34:11 AM | Đã xem: 1206 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Nhiều thông tin trái chiều giữ giá cả gần như ổn định

  CBOT: Nhiều thông tin trái chiều giữ giá cả gần như ổn định

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01 lúc kết thúc phiên giao dịch ngày 06/12/2011 tăng 3,25 cent ở mức 1.129,25 cent/bushel, giảm 2,25 cent so với mức cao nhất và tăng 9,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03/2012 chốt phiên tăng 3 cent ở mức 1.139,50 cent/bushel, tăng 9,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 2 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 18-07-2012 10:25:36 AM | Đã xem: 1184 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Giá khô dầu đậu nành giảm thấp nhất kể từ tháng 8/2010

  CBOT: Giá khô dầu đậu nành giảm thấp nhất kể từ tháng 8/2010

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01 lúc kết thúc phiên giao dịch ngày 05/12/2011 giảm 9,50 cent ở mức 1.126,25 cent/bushel, giảm 22,25 cent so với mức cao nhất và tăng 4,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03/2012 chốt phiên giảm 9,75 cent ở mức 1.136,50 cent/bushel, tăng 4,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 22,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 18-07-2012 10:24:58 AM | Đã xem: 2325 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Nhu cầu yếu kéo giá khô dầu đậu nành giảm nhẹ

  CBOT: Nhu cầu yếu kéo giá khô dầu đậu nành giảm nhẹ

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01 lúc kết thúc phiên giao dịch ngày 02/12/2011 tăng 7,75 cent ở mức 1.135,75 cent/bushel, giảm 8,75 cent so với mức cao nhất và tăng 7,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03/2012 chốt phiên tăng 7,75 cent ở mức 1.146,25 cent/bushel, tăng 7,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 8,50 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 18-07-2012 10:23:17 AM | Đã xem: 2222 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Thông tin kinh tế khả quan đẩy giá tăng mạnh

  CBOT: Thông tin kinh tế khả quan đẩy giá tăng mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01 lúc kết thúc phiên giao dịch ngày 30/11/2011 tăng 6 cent ở mức 1.131 cent/bushel, giảm 14,75 cent so với mức cao nhất và tăng 19,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03/2012 chốt phiên tăng 6 cent ở mức 1.141 cent/bushel, tăng 19,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 14,25 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 18-07-2012 10:02:01 AM | Đã xem: 1151 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Lượng bán vượt mức từ những phiên trước khiến giá chững lại

  CBOT: Lượng bán vượt mức từ những phiên trước khiến giá chững lại

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01 lúc kết thúc phiên giao dịch ngày 29/11/2011 tăng 4 cent ở mức 1.125 cent/bushel, giảm 13,50 cent so với mức cao nhất và tăng 10 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03/2012 chốt phiên tăng 4 cent ở mức 1.135 cent/bushel, tăng 10 cent so với mức thấp nhất và giảm 13 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 18-07-2012 10:01:26 AM | Đã xem: 1100 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Thông tin về nhu cầu của Trung Quốc đẩy giá tăng mạnh

  CBOT: Thông tin về nhu cầu của Trung Quốc đẩy giá tăng mạnh

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01 lúc kết thúc phiên giao dịch ngày 28/11/2011 tăng 14,50 cent ở mức 1.121 cent/bushel, giảm 6,25 cent so với mức cao nhất và tăng 7 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03/2012 chốt phiên tăng 15,25 cent ở mức 1.131 cent/bushel, tăng 8,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 5 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 18-07-2012 09:59:50 AM | Đã xem: 1125 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
  CBOT: Nhu cầu yếu tiếp tục giữ giá đậu nành ở mức thấp

  CBOT: Nhu cầu yếu tiếp tục giữ giá đậu nành ở mức thấp

  Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01 lúc kết thúc phiên giao dịch ngày 25/11/2011 giảm 16 cent ở mức 1.106,50 cent/bushel, giảm 19,25 cent so với mức cao nhất và tăng 3,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03/2012 chốt phiên giảm 15,75 cent ở mức 1.115,75 cent/bushel, tăng 4 cent so với mức thấp nhất và giảm 19 cent so với mức cao nhất.

  Đăng lúc: 17-07-2012 03:37:13 PM | Đã xem: 1234 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin CBOT
    Trang trước  1 2 3 ... 70 71 72  Trang sau
   

  Tỷ giá ngoại tệ

  Tháng Tư 22, 2021, 4:05 am
  Code Buy Sell
  AUD 17.00 18.00
  CAD 17.00 18.00
  CHF 24.00 25.00
  CNY 3.00 3.00
  DKK - 3.00
  EUR 26.00 28.00
  GBP 31.00 32.00
  HKD 2.00 3.00
  INR - 319.67
  JPY 207.08 217.90
  KRW 17.90 21.79
  KWD - 79.00
  MYR - 5.00
  NOK - 2.00
  RUB - 335.84
  SAR - 6.00
  SEK - 2.00
  SGD 16.00 17.00
  THB 653.92 753.87
  USD 22.00 23.00

  Công ty Thành viên

   
   

  Thống kê

  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 1261
  • Tháng hiện tại: 135292
  • Tổng lượt truy cập: 14124547