Kiểm soát bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát, lây lan diện rộng

  Đăng lúc: Thứ sáu - 23/10/2020 09:57
  Ngày 20/10/2020, Bộ NN&PTNT đã có công văn số 7285 – BNN-TY về việc tập trung chỉ đạo kiểm soát bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát, lây lan diện rộng gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Bình Phước, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cà Mau.
  Cần tránh tình trạng chủ quan, lơ là để dịch bệnh tả lợn châu Phi tái phát, lây lan diện rộng (Ảnh minh họa)

  Cần tránh tình trạng chủ quan, lơ là để dịch bệnh tả lợn châu Phi tái phát, lây lan diện rộng (Ảnh minh họa)

  Theo báo cáo của các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương, hiện nay cả nước có 324 xã của 29 tỉnh, thành phố có ổ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi chưa qua 21 ngày. Nguy cơ dịch bệnh tiếp tục tái phát, lây lan diện rộng là rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tổ chức nuôi tái đàn, tăng đàn lợn và bảo đảm nguồn cung thịt lợn.
   
  Để khẩn trương kiểm soát, ngăn chặn các ổ dịch tái phát và lây lan diện rộng, khắc phục ngay những khó khăn, tồn tại, bất cập trong công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo các Sở, ngành và chính quyền các cấp tập trung các nguồn lực để tổ chức thực hiện quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi  theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, trong đó có Quyết định số 972/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020 – 2025”; tránh tình trạng chủ quan, lơ là để dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng; trong đó chú trọng các nội dung sau:
   
  1. Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập ngay các Đoàn công tác do Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân làm trưởng đoàn; đồng thời cử các tổ cán bộ kỹ thuật đến trực tiếp các địa phương có ổ bệnh bệnh dịch tả lợn châu Phi (chưa qua 21 ngày) để phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch, kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng.
   
  2. Khẩn trương xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, bố trí kinh phí và các nguồn lực để tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phòng, chống bệnh bệnh dịch tả lợn châu Phi của địa phương. Kế hoạch của địa phương phải cần có mục tiêu, giải pháp cụ thể và phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện, bảo đảm thống nhất với các nội dung của Kế hoạch quốc gia. Đồng thời, tổ chức thực hiện phòng, chống bệnh bệnh dịch tả lợn châu Phi theo nguyên tắc tuân thủ và thực hiện những nội dung, giải pháp tại Kế hoạch quốc gia, cũng như những biện pháp cụ thể tại các văn bản của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống bệnh bệnh dịch tả lợn châu Phi , văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các văn bản hướng dẫn kỹ thuật của Cục Thú y.
   
  3. Chủ động triển khai giám sát dịch bệnh trên đàn lợn, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, kịp thời xử lý dứt điểm ngay khi phát hiện lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn châu Phi; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ, vứt xác lợn bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường; báo cáo kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh từ cấp thôn đến cấp xã, huyện và tỉnh theo đúng quy định của Luật thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thú y.
   
  4. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, đặc biệt là vận chuyển, buôn bán lợn để nuôi thương phẩm và lợn đến cơ sở giết mổ, nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan; tổ chức giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển lợn, sản phẩm lợn bất hợp pháp qua biên giới theo nội dung Công văn số 3991/BNN-TY ngày 13/6/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
   
  5. Tổ chức tổng kết, đánh giá, phổ biến và nhân rộng các mô hình chăn nuôi lợn an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh phù hợp với điều kiện và quy mô chăn nuôi; đồng thời có kế hoạch và chủ động lấy mẫu giám sát lưu hành mầm bệnh DTLCP để phát hiện sớm, cảnh báo và kịp thời tổ chức triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
   
  6. Khẩn trương kiện toàn, củng cố và tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp theo quy định của Luật thú y, nhất là tại cơ sở theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội, Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18/6/2019 của Chính phủ, Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, để bảo đảm lực lượng tổ chức phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả.
   
  7. Tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nhất là qua hệ thống đài truyền thanh cơ sở về tính chất nguy hiểm của bệnh DTLCP, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan và các biện pháp phòng dịch bệnh. Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu trên và thông báo về Bộ Nông nghiệp và PTNT các vấn đề phát sinh để phối hợp, xử lý kịp thời.
   
  Theo Cục Thú y, trong ngày 21/10/2020 đã tái phát 14 ổ dịch tại các tỉnh, thành phố: Hà Nam (01 xã), Hà Nội (02 xã), Hòa Bình (03 xã), Ninh Bình (07 xã) và Quảng Ninh (01 xã).
   
  Có 05 ổ dịch tai các tỉnh: Lào Cai (03 xã) và Lai Châu (02 xã) đã qua 21 ngày không phát sinh ca bệnh mới.
   
  Hiện nay, cả nước có 365 xã thuộc 111 huyện của 30 tỉnh, thành phố có dịch chưa qua 21 ngày, với số lợn tiêu hủy lũy kế là 24.981 con.
   
  Tình hình dịch bệnh phát sinh theo tháng như sau:
  • Tháng 01/2020: Bệnh Dịch tả lợn châu Phi phát sinh thêm tại 22 xã mới; số lợn tiêu hủy là 12.037 con.
  • Tháng 02/2020: Bệnh Dịch tả lợn châu Phi  phát sinh thêm tại 02 xã mới; số lợn tiêu hủy là 7.435 con.
  • Tháng 3/2020: Không phát sinh xã mới có bệnh Dịch tả lợn châu Phi ; số lợn tiêu hủy là 6.930 con.
  • Tháng 4/2020: Bệnh Dịch tả lợn châu Phi tái phát tại 12 xã; số lợn tiêu hủy là 1.182con.
  • Tháng 5/2020: Bệnh Dịch tả lợn châu Phi  xảy ra tại 109 xã (bao gồm 01 xã mới và 108 xã tái phát ) của 11 tỉnh. Tổng số lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy trong tháng là 2.332 con.
  • Tháng 6/2020:Bệnh Dịch tả lợn châu Phi  xảy ra tại 146 xã (bao gồm 01 xã mới và 145 xã tái phát) của 14 tỉnh. Tổng số lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy trong tháng là 6.131con.
  • Tháng 7/2020: Bệnh Dịch tả lợn châu Phi  xảy ra tại 90 xã (bao gồm 01 xã mới phát sinh, 86 xã tái phát) của 14 tỉnh. Tổng số lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy trong tháng là 3.673 con.
  • Tháng 8/2020: Bệnh Dịch tả lợn châu Phi  xảy ra tại 96 xã của 17 tỉnh. Tổng số lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy trong tháng là 3.430 con.
  • Tháng 9/2020:Bệnh Dịch tả lợn châu Phi  tái phát tại 155 xã của 27 tỉnh. Tổng số lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy trong tháng là 9.043 con.
  • Tháng 10/2020 (đến ngày 21/10/2020): Bệnh Dịch tả lợn châu Phi  tái phát tại 148 xã của 20 tỉnh. Tổng số lợn bị bệnh phải tiêu hủy trong tháng là 12.081 con
  Tác giả bài viết: Tâm An
  Nguồn tin: Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam
   

  Tỷ giá ngoại tệ

  Tháng Một 26, 2022, 12:48 am
  Code Buy Sell
  AUD 15.00 16.00
  CAD 17.00 18.00
  CHF 24.00 25.00
  CNY 3.00 3.00
  DKK - 3.00
  EUR 24.00 26.00
  GBP 29.00 31.00
  HKD 2.00 2.00
  INR - 314.13
  JPY 192.65 203.94
  KRW 16.35 19.92
  KWD - 77.00
  MYR - 5.00
  NOK - 2.00
  RUB - 320.28
  SAR - 6.00
  SEK - 2.00
  SGD 16.00 17.00
  THB 605.08 698.20
  USD 22.00 22.00

  Công ty Thành viên

   
   

  Thống kê

  • Đang truy cập: 48
  • Hôm nay: 311
  • Tháng hiện tại: 197519
  • Tổng lượt truy cập: 16072986