Bắp hạt Thái Lan

Bắp hạt Thái Lan
Am: 14.5% max    
Tạp chất: 1.5max    
Hạt vỡ: 2% max    
Hạt hư: 4% max    
Hạt khác màu: 1% max    
Aflatoxin: 50ppB max